معرفی

معاونت دانشجویی، فرهنگی و کارآفرینی دانشگاه امام جواد(ع) با علم به رسالت دانشگاه برای گسترش بینش توحیدی و تجلی معنویت و مکارم اخلاقی، با ایجاد بستری مناسب در جهت رشد و شکوفایی استعدادها و توانایی های بالقوه دانشجویان گام برداشته و به افزایش آگاهی دانشجویان در راستای کرامت انسانی و ارزشهای اسلامی می پردازد. همچنین به منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی سلامت دانشجویان، با ارتقاء کیفیت تسهیلات رفاهی، زمینه توسعه سلامت دانشجویان عزیز را فراهم می نماید. ایجاد بسترهای مناسب برای مشارکت دانشجویان در امور مختلف مذهبی و فرهنگی، حفظ محیط سالم از نظر مادی، روحی و معنوی برای دانشجویان، گسترش فعالیت های فرهنگی با توجه به اصول صحیح اعتقادی و با بهره مندی از عرصه زیبا و جذاب، آماده‌سازی محیطی با نشاط و شاداب در راستای تعلیم و تربیت نیروی انسانی کار آمد، متعهد و کارآفرین و همچنین گسترش تحقق فرهنگ دینی و انقلابی در سطوح مختلف دانشجویی از دیگر امور مربوط به این حوزه میباشد.

معاونت

سیدعباس زرگرچی

 • کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه یزد

 • ۰۳۵۳۸۲۸۱۲۰۰-۳ (داخلی ۲۲۵)

 • یزد

اینجا آموزش عالی است.

شرح اهم وظایف

 • نظارت بر فعالیتهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه

 • برنامه ریزی برای استفاده بهتر نیروهای دانشگاهی از امکانات فرهنگی و هنری

 • گسترش و نظارت بر روابط میان اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه

 • برنامه ریزی برای گسترش و تعمیق ارزشهای اسلامی و انقلابی

 • برنامه ریزی و نظارت بر اجرای فعالیتهای فوق برنامه برای شکوفایی فرهنگی و هنری دانشجویان

 • ارزیابی وضعیت کلی اعتقادی، سیاسی، اخلاقی پرسنل دانشگاه و گزارش آن ها به هیات رئیسه

 • برنامه ریزی جهت توسعه و ترویج آموزش های عقیدتی، اخلاقی و فرهنگی از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی

 • مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی
 • برنامه ریزی و نظارت بر امر بهداشت و درمان و مشاوره

 • نظارت بر تشکیل انجمنهای علمی دانشکده ها و انتخابات و فعالیت ها بطور مستمر
 • پیشنهاد برنامه های لازم به شوراهای دانشجوئی و فرهنگی و پیگیری وظایف محوله

 • نظارت بر امور رستوران، خوابگاه ها و ورزشگاه ها از نظر رعایت اصول بهداشت و حفظ نظم داخلی

 • تهیه و پیشنهاد آئین نامه های دانشجوئی با کمک مسئولان ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن

 • فراهم آوردن زمینه ترغیب نیروهای دانشگاهی به حضور در صحنه های علمی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه

 • حمایت از کارآفرینان به عنوان الگوی دانشجویی

 • برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در خصوص کارآموزی دانشجویان

 • تسهیل در انتقال دانش و تکنولوژی از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه

 • برنامه ریزی در خصوص اشاعه فرهنگ کارآفرینی در بین اعضای هیأت علمی و دانشجویان

 • سیاست‌گذاری و تشویق اعضای هیأت علمی برای اجرای پژوهش‌های کاربردی

 • همفکری با مدیران گروه‌های آموزشی به منظور ترغیب آنها به تأسیس دوره‌های میان – رشته‌ای کاربردی

 • انجام مکاتبات مربوط به معرفی دانشجویان به ادارات و دستگاه‌ها جهت انجام دوره کارآموزی و کارورزی

معاونین پیشین

محمد سپهر

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه یزد

معاونت فرهنگی، دانشجویی و کارآفرینی

از سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۷