اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال دوم ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹

بدینوسیله به اطلاع میرساند طبق تقویم آموزشی نیمسال دوم ۱۴۰۰ – ‍۱۳۹۹، فرآیند حذف و اضافه در روز دوشنبه مورخ ۲۷ بهمن ماه برای کلیه دانشجویان قابل انجام میباشد. لذا از دانشجویان عزیز تقاضا میشود در زمان مقرر از طریق سامانه گلستان جهت حذف و اضافه دروس خود اقدام نمایند.