پیشینه

پیشینه تحصیلی

 • دکتری: روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، 1399

 • کارشناسی ارشد: روانشناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی تهران، 1390

پیشینه اجرایی

 • موسس مرکز مشاوره آفرینش، 1401

 • مشاور دبستان دخترانه و پسرانه اختر دانش، 1401

 • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، 1401

 • عضو سازمان نظام روانشناسی، 1400

 • مدرس دانشگاه غیر انتفاعی دارالعلم، 1400

 • مشاور کلینیک نگاه زیبای زندگی، 1400

 • عضو شورای فرهنگی مرکز علمی کاربردی جوادالائمه یزد، 1399

پیشینه تدریس

 • آمار توصیفی
 • انگیزش و هیجان(ارشد)

 • شخصیت پردازی و تیپ سازی

 • روانشناسی یادگیری

 • روش‌‌ها و فنون تدریس

 • مشاوره و خانواده

 • اخلاق حرفه‌ای در روانشناسی بالینی

 • روانشناسی عمومی

 • روانشناسی رشد (ارشد)

 • روانشناسی گردشگری

 • انگیزش و هیجان

 • روانشناسی تحولی 2 (فوق لیسانس)

 • یادگیری و تفکر

 • راهنمایی و مشاوره کودک و نوجوان

 • بهداشت و روان

 • آسیب شناسی

 • روانشناسی اجتماعی

 • مبانی روانشناسی

 • مهارتهای ارتباطی

 • مباحث اساسی 1 (هیلگارد)

 • احساس و ادراک

 • روانشناسی تجربی

 • پژوهش در روانشناسی

پیشینه تحقیقاتی

مقالات

اثر بخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی و انعطاف پذیری روانشناختی دانش آموزان با عملکرد تحصیلی پایین

آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی و ببرسی اثربخشی آن بر حس تعلق به مدرسه و انگیزه تحصیلی دانش آموزان

اثربخشی آموزش خودگردانی یادگیری بر مهارتهای فراشناختی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی ناحیه یک شهر یزد

بررسی نقش واسطه ای رویکردها و راهبردهای یادگیری عمیق در ارتباط میان خودپنداره تحصیلی انتظارات پیامد با پیشرفت تحصیلی

بررسی پایایی و روایی عاملی مقیاس انتظارات پیامد دانشجو

اهمال کاری،اضطراب امتحان با سلامت روان در دانشجویان

بررسی مقایسه­ای ویژگی­های شناختی عاطفی دانش آموزان فنی حرفه­ای و نظری استان البرز

بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش تمایل به اعتیاد دردانشجویان

بررسی ارتباط بین نگرش مذهبی، تاب آوری و کیفیت زندگی در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری

خود پنداره تحصیلی، انتظارات پیامد، رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر خودکارآمدی و فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر دارای افت تحصیلی در دوره دوم متوسطه

اثر بخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی و انعطاف پذیری روانشناختی دانش آموزان با عملکرد تحصیلی پایین

آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی و ببرسی اثربخشی آن بر حس تعلق به مدرسه و انگیزه تحصیلی دانش آموزان

.The Relationship of Internet Addiction with Loneliness and Identity Styles

.The effects of teaching self- efficacy on students’ cognitive engagement

افتخارات و دستاوردها

علایق و مهارت‌ها

 • کامپیوتر و نرم افزار