مدارک مورد نياز جهت ثبت نام در مقطع کاردانی ۱۴۰۲

• اصل یا گواهی دوره دیپلم دو برگ کپی از آن .
• ریزنمرات سه ساله هنرستان و کپی آن
• اصل شناسنامه و دو برگ کپی از تمام صفحات
• اصل کارت ملی به همراه دو برگ کپی(پشت و رو)
• 6 قطعه عکس
• اصل مدرک نظام وظیفه و کپی آن ( برای کسانی که کارت پایان خدمت یا معافیت دارند)
• انجام امور مربوط به تائيدیه تحصیلی دیپلم (از سایت emt.medu.ir)
• پرداخت شهریه
• تكميل فرم های ثبت نام در دانشگاه