پیشینه

پیشینه تحصیلی

 • پسادکتری: پویایی شناسی سیستم‌ها – دانشگاه صنعتی شریف (دانشکده مدیریت و اقتصاد) – 1399

 • دکتری: مدیریت IT / کسب و کار هوشمند – دانشگاه تربیت مدرس – 1397

 • کارشناسی ارشد: MBA / استراتژی – دانشگاه علم و فرهنگ تهران – 1392

 • کارشناسی ارشد: مدیریت امور شهری – دانشگاه علامه طباطبایی – 1401

 • کارشناسی: مهندسی صنایع / تولید صنعتی – دانشگاه یزد – 1388

پیشینه اجرایی

 • مشاور حسابرسی عملیاتی (استراتژی) موسسه حسابرسی مفید راهبر – 1402 تاکنون

 • عضو شورای گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی امام جواد(ع) یزد، (1400 – تاکنون).

 • عضو شورای پژوهش و فناوری، موسسه آموزش عالی امام جواد(ع) یزد، (1400 – تاکنون)

 • عضو شورای برنامه استراتژیک، موسسه آموزش عالی امام جواد(ع) یزد، (1400 – تاکنون)

 • مدیر گروه پژوهشی پویایی شناسی سیستم‌ها، موسسه آموزش عالی امام جواد(ع) یزد، (98 – تاکنون)

 • همکار پروژه در شرکت سامان‌آوران توسعه (97 – تاکنون)

 • عضو شورای سیاستگذاری و پذیرش پردیس فناوری IT پارک علم و فناوری یزد (93 -98)

 • عضو شورای سیاستگذاری و پذیرش پردیس فناوری علوم انسانی و هنر پارک علم و فناوری یزد (93 -98)

 • عضو شورای سیاستگذاری و پذیرش دفتر فناوری پارک علم و فناوری یزد (93 -98)

 • مشاور ریاست در طرح و برنامه پارک علم و فناوری یزد (93 – 98)

 • معاون (Vice President Electronic Presence) دومین شورای شاخه ایران جامعه سیستم داینامیک (Iran Chapter) (2016 – 2017)

 • مسئول مگاپارک هوایی ایران و عضو ستاد هوایی و هوانوردی – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (93 – 97)

 • رئیس و دبیر کارگروه تجهیزات فرودگاهی– معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (93 – 97)

 • مسئول راه اندازی”مرکز توسعه فناوری های هوایی و هوانوردی در پارک علم و فناوری یزد” (94- 97)

 • عضو کمیته راهبری و ناظر طرح پیاده سازی نظام مدیریت دانش در پارک علم و فناوری یزد (96 -97)

 • عضو کمیته راهبری و ناظر طرح پیاده سازی نظام جامع آماری در پارک علم و فناوری یزد (95 -97)

 • دبیر اجرایی اولین همایش ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سامانه ها (عنوان: چالش های آموزش عالی در ایران)، 22 شهریور 96، تهران، دانشگاه صنعتی شریف

 • دبیر اجرایی اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سامانه ها، 29 و 30 آذر 96، تهران، دانشگاه صنعتی شریف

 • عضو کمیته راهبری و ناظر طرح تدوین برنامه استراتژی سوم پارک علم و فناوری یزد (93 -95)

 •  عضو کمیته راهبری و ناظر طرح بهبود فرایندهای پارک علم و فناوری یزد (93 -95)

 • دبیر اجرایی پنل تخصصی “پارک های علم و فناوری ایران: نقش‌ها، مزایا و چالش‌ها” در پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری، تهران، ایران، 1394

 • مشاور طراحی پارک فناوری هوایی پارس – شرکت هوافناور پارس (90 – 91)

 • موسس، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت تحلیل سیستم فرافر – پارک علم و فناوری یزد (88- 90)

پیشینه تدریس

 • حوزه سیستم‌ها

 • حوزه مدیریت فناوری اطلاعات

 • حوزه مدیریت منابع انسانی

 • حوزه مدیریت بازرگانی

 • حوزه مدیریت صنعتی

 • حوزه مهندسی صنایع

 • حوزه مدیریت تکنولوژی

 • حوزه کارآفرینی گردشگری

 • حوزه مدیریت کسب و کارهای کوچک

 • حوزه مهندسی کامپیوتر

پیشینه تحقیقاتی

 • مجری طرح ايجاد منطقه ويژه فناوری معدن و صنايع معدنی در شهرستان بافق، مرکز پژوهشی سنگ آهن دانشگاه يزد، 1394

 • استخراج دینامیزمهای موجود در رفتار مؤسسات دانش بنیان مستقر در پارکهای علم و فناوری کشور، 1393

 • مجری طرح تحليل زنجیره ارزش صنايع پلاستيک استان يزد، شرکت شهرکهای صنعتی يزد، 1390- 1391
 • مجری طرح تحليل سرمايه گذاری در منطقه ويژه اقتصادی يزد، شرکت شهرکهای صنعتی يزد، 1390- 1391

 • مجری طرح پژوهشی طراحی مفهومی کريدور علم و فناوری يزد، پارک علم و فناوری يزد و استانداری يزد، 1385- 1390

 • مجری طرح پژوهشی ايجاد مرکز مديريت و توسعه فناوری پارک علم و فناوری يزد، 1389

 • مجری طرح پژوهشی مطالعات تطبيقی پارکها، مراکز رشد و ساير نهادهای فعال در زمينه تجاری سازی نتايج توسعه علوم انسانی، پارک علم و فناوری يزد، 1388

 • مجری طرح پژوهشی مطالعات راه اندازی مرکز رشد مديريت پارک علم و فناوری يزد، 1386

 • مجری طرح مطالعه تواناييهای اقتصادی و فناوری يزديهای مقيم خارج از استان يزد، پارک علم و فناوری يزد و استانداری يزد، 1385 – 1387

 • مجری طرح مطالعه و برنامه ريزی آموزش مديران پارکهای علم و فناوری کشور، دفتر پارکها و مراکز رشد علم و فناوری وزرات علوم، تحقيقات و فناوری، زمستان 1385

 • مجری طرح بازنگری برنامه استراتژيک و تدوين برنامه کاری 5 ساله اول پارک علم و فناوری يزد، 1385

 • ناظر طرح اصلاح ساختار وتشکيلات نيروی انسانی پارک علم و فناوری يزد، 1390/ در حال اجرا

 • ناظر طرح ارزيابی وضعيت کسب و کار فارغ التحصيلان رشته های علوم انسانی (تدوين شرح وظايف، ساختار و مکانيزمهای عملکردی مرکز رشد مديريت و علوم انسانی)، 1389/ درحال اجرا

 • ناظر طرح بازنگری برنامه استراتژيک و تدوين برنامه دوم توسعه پارک علم و فناوری يزد، 1388-1389

 • همکار طرح برنامه‌ريزی استراتژيك صنايع صنام‌الكترونيك، 1381- 1382

 • همکار طرح مطالعه استراتژيك سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران، پروژه تدوين استراتژی توسعه صنعتی كشور، وزارت صنايع و معادن، دانشكده مديريت دانشگاه صنعتی شريف، 1380

تألیف و ترجمه

(معرفی و آموزش 14 نرم افزار) پویایی‌شناسی سیستم‌ها و آموزش نرم‌افزارهای مختلف آن به زبان ساده

 (معرفی و آموزش 14 نرم افزار) پویایی‌شناسی سیستم‌ها و آموزش نرم‌افزارهای مختلف آن به زبان ساده

انتشارات دانش ماندگار عصر

تألیف ۱۳۹7

مباحث پیشرفته اکسل و VBA برای مهندسین و مدیران

مباحث پیشرفته اکسل و VBA برای مهندسین و مدیران

انتشارات مهرجرد

تألیف ۱۳۹3

سیستم داینامیک

سیستم داینامیک

انتشارات الماس البرز

تألیف ۱۳۹2

آموزش نرم افزارهای سیستم داینامیک: نرم افزار Vensim و MapSys

آموزش نرم افزارهای سیستم داینامیک: نرم افزار Vensim و MapSys

انتشارات الماس البرز

تألیف ۱۳۹2

آموزش نرم افزار ED

آموزش نرم افزار ED

انتشارات مشق شب

تألیف ۱۳۹2

مقالات

مقالات ISI چاپ شده

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده (داخلی)

تحلیل و پیش‌بینی تعداد ناوگان هوایی ایران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها
حاجي غلام سريزدي، علي، فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي، انتشار آنلاین، (1401)

تحلیل پویایی نظام حمایت در ساختار منابع انسانی پارک‌های علم و فناوری ایران
پورسراجیان، داریوش، تسلیمی، محمدسعید، مشایخی، علینقی، حاجي غلام سريزدي، علي، سلطانی، مژگان، فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی، دوره 13، شماره 50، ص 147 – 269. (1401)

طراحی مدل تامین مالی جمعی در صنعت هوافضا
حاجي غلام سريزدي، علي، منطقی، منوچهر، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 13، شماره 51، ص 265 – 287. (1401)

تبیین پویایی کنش‌های انسانی در سازمان با رویکرد قوم‌شناسی انتقادی: ساخت نظریه همه‌گیری (سرایت) کوتولگی
حاجي غلام سريزدي، علي، فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت نوآوری، دوره 11، شماره 1 (پیاپی 39)، ص 115 – 161. (1401)

طراحی مدل تخصیص با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها (مطالعه موردی: کارخانه لبنیات)، مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی
حاجي غلام سريزدي، علي، دوره 3، شماره 2، ص 130 – 149. (1401)

تحلیل اثر ارتقای برند بر عملکرد منابع انسانی ستاد و شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری
پورسراجیان، داریوش، تسلیمی، محمدسعید، مشایخی، علینقی، حاجي غلام سريزدي، علي، سلطانی، مژگان، فصلنامه رشد فناوری، سال 18، شماره 70، ص 1 – 11. (1401)

پویایی شناسی رشد ضایعات الکترونیکی و بازیافت آن
حاجي غلام سريزدي، علي، کریمی یزدی، احسان، حسینی، سیدمحمد، رئیسی، حسین، فصلنامه علمی مدیریت توسعه فناوری، دوره 9، شماره 4، ص 151 – 188. (1400)

تحلیل پویایی‌های صنعت زیتون در ایران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها
حاجي غلام سريزدي، علي، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، سال 25، شماره 98، بهار 1400، ص 185 – 214. (1399)

پویایی شوک تغییرات قیمت بنزین: سیاست تثبیت یا تغییر تدریجی
حاجي غلام سريزدي، علي،فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی، دوره 11، شماره 44، ص 19 – 39. (1399)

تبیین کارکردهای روش مدل‌سازی جمعی و گروهی در پویایی‌شناسی سیستم‌ها، پژوهش‌های مدیریت در ایران
حاجي غلام سريزدي، علي، رجب زاده قطری، علی، مشایخی، علینقی، حسن زاده، علیرضا، دوره 24، شماره 4، ص 127 – 154. (1399)

پویایی شناسی اثر سیاست‌های مرکز رشد فناوری اطلاعات پارک علم و فناوری یزد بر تاب‌آوری شرکت‌های فناور مستقر در آن
حاجي غلام سريزدي، علي، سهرابی، سارا، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره 8، شماره 2، ص 177 – 208. (1399)

پویایی شناسی مدیریت دانش در سیره امام علی(ع)
حاجي غلام سريزدي، علي، عباس زارع بنادکوکی، ولی ا… نقی پورفر، فصلنامه پژهشنامه نهج البلاغه، دوره 8، شماره 31، پاییز 1399، ص 59 – 85. (1399)

پویایی تغییرات سطح فناوری شرکت‌های فناور در پارک علم و فناوری یزد
حاجي غلام سريزدي، علي، فصلنامه مدیریت نوآوری، دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، ص 63 – 93. (1399)

طراحی مدل پویایی‌شناسی سیستم تامین مالی جمعی در ایران
حاجي غلام سريزدي، علي، رجب زاده قطری، علی، مشایخی، علینقی، حسن زاده، علیرضا، پژوهش‌های نوین در تصمیم گیری، دوره 5، شماره 2، تابستان 1399، ص 49-80. (1399)

طراحی و پیاده سازی مدل ارزیابی عملکرد شرکتهای فناور (مطالعه موردی شرکتهای فناور پارک علم و فناوری یزد) 
حاجي غلام سريزدي، علي، فصلنامه رشد فناوری، سال 16، شماره 64، ص 1 – 13. (1399)

طراحی پارک فناوری هوایی با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی کیفی سیستم‌ها
حاجي غلام سريزدي، علي، منطقی، منوچهر، فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي، دوره 17، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 39 – 56. (1398)

تعیین عوامل موثر بر تامین مالی جمعی شرکت‌های دانش بنیان IT
حاجي غلام سريزدي، علي، رجب زاده قطری، علی، مشایخی، علینقی، حسن زاده، علیرضا، نشریه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، سال دهم، شماره‌های 37 و 38، پاییز و زمستان 1397، ص 1- 16. (1397)

ارزیابی سیستماتیک روش مدل‌سازی گروهی در تحلیل مسائل پویایی‌شناسی کیفی سیستم‌ها
حاجي غلام سريزدي، علي، منطقی، منوچهر، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 22، شماره 4، صفحه 203 – 224. (1397)

تست و اعتبارسنجی روش مدل‌سازی گروهی با مدل مرجع
حاجي غلام سريزدي، علي، منطقی، منوچهر، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال سیزدهم، شماره 44، تابستان 1397، صفحه 29-46. (1397)

ارائه مدل بوم شناسی کسب و کار تامین مالی جمعی در ایران
حاجی غلام سریزدی، علی، رجب زاده قطری، علی، مشایخی، علینقی، حسن زاده، علیرضا، دو فصلنامه علمی پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی یزد، سال دهم، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 307-342. (1397)

بررسی سیستماتیک پیشینه پژوهشی تامین مالی جمعی
حاجي غلام سريزدي، علي، رجب زاده قطری، علی، مشایخی، علینقی، حسن زاده، علیرضا، فصلنامه رشد فناوری، سال پانزدهم، شماره 57، زمستان 1397، صفحه 44- 53. (1397)

معمای مسائل دینامیکی: ارائه چارچوبی برای فرایند تعریف مسئله
حاجی غلام سریزدی، علی، رجب زاده قطری، علی، مشایخی، علینقی، حسن زاده، علیرضا، فصلنامه پژوهش های مدیریت در ایران، دوره 21، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1 -26. (1396)

تحلیل دینامیکی اثر نهادها بر شرکت‌های دانش بنیان براساس تئوری نهادگرایی نوین؛ مطالعه موردی: پارک علم و فناوری یزد، نشریه تحقیقات نوین مدیریت خاتم
حاجي غلام سريزدي، علي، دوره 1، شماره 3، ص 61 – 91. (1396)

تحليل سياست‌هاي پارک تحقيقات و فناوري و مؤلفه‌هاي مؤثر بر آن. مطالعه موردي: پارک تحقيقات و فناوري هوايي نکسجن
حاجي غلام سريزدي، علي، منطقی، منوچهر و سید سعید هاشمی، فصلنامه رشد فناوری، سال دهم، شماره 40، پاییز 1393، صفحه 53 – 61. (1393)

معرفی و استفاده از رویکرد تمایز مثبت (Positive Deviance) در شناسایی ظرفیت‌های بهبود عملکرد موسسات مستقر در پارک علم و فناوری یزد
اولیاء، محمدصالح، زارع بنادکوکی، عباس، حاجي غلام سريزدي، علي، شکوهی، شهرام، پورسراجیان، داریوش، فصلنامه رشد فناوری، سال دهم، شماره 38، بهار 1393، صفحه 14- 24. (1393)

تحلیل تاثیر سياست هاي پارك علم و فناوري يزد بر توسعه فناوری موسسات مستقر در آن با استفاده از رويكرد پويايي هاي سيستمي
حاجي غلام سريزدي، علي، منطقی، منوچهر، فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت نوآوری، سال دوم، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 69 – 98. (1392)

The Role of Wrong Assumptions in Big Policy making Mistakes 
(2022) ,Ali Haji Gholam Saryazdi, Journal of Systems Thinking in Practice, 1 (1), pp. 72 – 85