معرفی

واحد طرح و برنامه بعنوان يكی از واحدهای تابعه حوزه رياست دانشگاه، از سال 1388 فعالیت خود را آغاز کرد. این واحد مسئولیت برنامه‌ریزی و پی‌گیری اجرای طرح‌های مناسب در جهت تحقق اهداف کلان و سیاست‌های دانشگاه را بر عهده دارد. در این راستا و با توجه به اهداف و برنامه‌های دانشگاه می­توان مجموعه فعالیت­‌هایی شامل تدوین برنامه­‌های بلندمدت و کوتاه‌­مدت برای تحقق اهداف و سیاست‎های دانشگاه، پی‌گیری اجرای برنامه‌های مصوب و شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه‌ها و اصلاح آنها، ایجاد فضای مطلوب همکاری و همفکری با هدف دستیابی به راهکارهای اجرایی در هر یک از واحدهای دانشگاه و همچنین مدیریت تهیه آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و گردش‌کارهای موردنیاز واحدهای مختلف مرکز را از جمله اهداف کلان این واحد برشمرد.

مدیر

لیلا توانگر

 • دانشجوی دکترای مهندسی صنایع دنشگاه یزد

 • ltavanagr@iju.ir

 • ۰۳۵۳۸۲۸۱۲۰۰-۳ (داخلی ۲۱۹)

اینجا آموزش عالی است.

خدمات ویژه

 • تدوین و به‌روزآوری طرح جامع دانشگاه
 • مستندسازی فرایندها و فعالیتهای دانشگاه و بازنگری مستمر مستندات
 • تدوین و بازنگری مستمر روشهای اجرایی استاندارد مرتبط با نظام مستندات دانشگاه
 • پایش و اندازه‌گیری مستمر فرایندها و فعالیتهای دانشگاه و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
 • کنترل و نگهداری سیستم مستندات از قبیل تهیه و اصلاح روشهای اجرایی، دستورالعمل و فرم‌های مورد نیاز با همکاری واحد مربوطه طبق ضوابط تعریف شده
 • تدوین و به‌روزآوری ساختار سازمانی دانشگاه
 • تدوین و به‌روزرسانی مستمر شرح وظایف واحدها و پستهای سازمانی
 • استقرار نظام جامع تضمین کیفیت
 • بررسی و پیشنهاد برنامه‌های بهبود دانشگاه مبتنی بر برنامه راهبردی
 • پیاده‌سازی پروژه‌های بهبود از جمله، مستندسازی و بهبود فرایندها، بهره‌وری، برنامه‌ریزی راهبردی، ارزیابی عملکرد، قیمت تمام شده، نظام آراستگی و …
 • نظارت بر حسن اجراي برنامه‌های بهبود در واحدها
 • تهیه مستندات و پیگیری برنامه ارتقاء مؤسسه به دانشگاه
 • اجرای فرایند گسترش برنامه‌های آموزشی شامل درخواست تأسیس رشته از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • تدوین و به­‌روزآوری برنامه استراتژیک دانشگاه
 • عملیاتی نمودن سند استراتژیک در راستای تحقق چشم انداز دانشگاه
 • برنامه­‌ریزی و پایش بودجه دانشگاه
 • تهیه برنامه بودجه سالیانه به ‌منظور تحقق برنامه‌های دانشگاه (اخذ گزارشات مالی، طبقه‌­بندی اقلام درآمد و هزینه، کدگذاری، تعیین درصد افزایش یا کاهش هزینه­‌ها و پیش­‌بینی دوره بعد، تراز کردن هزینه و درآمدها در برنامه بودجه)
 • کنترل و نظارت بر نحوه هزينه کرد بودجه‌های تخصيص‌يافته به واحدها

پیوست‌ها

 • روش اجرایی کنترل آموزش و ارتقاء توانایی‌های کارکنان