به گزارش روابط عمومی و توسعه ارتباطات دانشگاه امام جواد(ع) پیرو عقد تفاهم نامه دانشگاه با مجتمع پزشکان کیمیا در خصوص دریافت خدمات پزشکی و دارویی، لذا کلیه همکاران اعم از کادر اداری و اعضای هیئت علمی و همچنین دانشجویان میتوانند تا ۱۴۰۱/۱۲/۱ با ارائه کارت پرسنلی، کارت دانشجویی و یا معرفی نامه، از خدمات پزشکی با لحاظ شدن تخفیف ویژه (بر اساس جدول پیوست) استفاده نمایند. لازم به ذکر است دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال پرداخت هزینه خدمات ارائه شده به پرسنل را ندارد.

دانلود لیست پزشکان و داروخانه های ارائه دهنده خدمات با تخفیف ویژه به کلیه پرسنل و دانشجویان دانشگاه امام جواد(ع)