به گزارش روابط عمومی و توسعه ارتباطات مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع) پیرو عقد تفاهم نامه با مجتمع پزشکان کیمیا در خصوص دریافت خدمات پزشکی و دارویی، لذا کلیه همکاران اعم از کادر اداری و اعضای هیئت علمی و همچنین دانشجویان میتوانند تا 1401/12/1 با ارائه کارت پرسنلی، کارت دانشجویی و یا معرفی نامه، از خدمات پزشکی با لحاظ شدن تخفیف ویژه (بر اساس جدول پیوست) استفاده نمایند. لازم به ذکر است مؤسسه هیچگونه تعهدی در قبال پرداخت هزینه خدمات ارائه شده به پرسنل را ندارد.

دانلود لیست پزشکان و داروخانه های ارائه دهنده خدمات با تخفیف ویژه به کلیه پرسنل و دانشجویان دانشگاه امام جواد(ع)