حرکت نمادین دانشجویان در پاکسازی محیط داخلی و پیرامونی مؤسسه

به گزارش روابط عمومی، جمعی از دانشجویان مؤسه با هدف فرهنگ سازی و جلب مشارکت و توجه دانشجویان به مباحث و چالش‌های زیست محیطی با ابتکار و برنامه‌ریزی شورای صنفی به پاکسازی محیط داخلی و فضای اطراف مؤسسه اقدام نمودند.
ضمن قدردانی از همه دانشجویانی که در این حرکت زیبای فرهنگی مشارکت داشته اند در ادامه اسامی برخی از دانشجویانی که در این فعالیت اجتماعی حضور پررنگ داشته اند، آمده است.:
ابوالفضل غفاریان، سهیل شبی، هادی شاکری، متین مهرکیش، رضا رنجبر، سیدعلی واعظ پور، زهره امینی، آریا کلماتیان، سیدرسول امیدبخش، علی پورفلاح، اسماء علیخانی، مهتاب کردی، محدثه هنری، بهناز دشتکی، زهرا غیاثی (ترنج)، نیلوفر شیخ زاده، زینب کهدوئی، مهلا دهقانی، عرفان صحت مند، دانیال کریمی، سیدمهدی موسوی، سیدحسین گل نوکی و سید اسماعیل موسوی هفتادر