معرفی

واحد حراست از بدو تأسیس دانشگاه، جهت حفظ و حراست از مجموعه دانشگاه فعالیت خود را آغاز کرد. حراست در لغت به معنای پاسداری و مراقبت کردن می باشد. از لحاظ عرف اداری حراست به نهادی گفته می شود که در قلب تشکیلات یک سازمان وجود داشته و وظیفه خطیر مراقبت از سلامت اجزای ریز و درشت آن تشکیلات را در برابر انواع و اقسام انحراف های موجود به عهده دارد.
واحد حراست به منظور حفظ اصول و تعمیق ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایجاد نظم و انسجام در اداره تشکیلات سازمانی دانشگاه فعالیت میکند و در کنار حفظ نظم و انسجام در مجموعه دانشگاه وظیفه دارد تا ضمن ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب هر گونه انحراف و تخلفی را در امور اجرائی کشف نماید و گزارشها و رهنمودهای لازم را در این زمینه به مراجع ذیصلاح ارسال دارد.

خدمات ویژه

 • پایبند بودن به قانون و مقررات و برقراری نظم

 • ارتباط صمیمانه با دانشجویان، کارکنان و اساتید

 • همکاری و تعامل با مسئولین و کارکنان دانشگاه

 • راهنمایی و هدایت دانشجویانی که به نوعی مشکل دارند

 • همکاری و تعامل با دانشجویان و جلوگیری از آسیب ها و تهدیدات و عوامل مخرب

 • شناسایی عوامل ایجاد نارضایتی دانشجویان، اساتید و … و ارائه راه حل و پیگیری در خصوص رفع آن

 • اجرای آئین نامه ها و دستورالعمل های حفاظت پرسنلی، حفاظت فیزیکی، حفاظت اسناد و مدارک و حفاظت IT

 • پیش بینی، پیشگیری و رفع بحران ها، اعتصابات و جلوگیری از بروز شایعات با هماهنگی مسئولین و مراجع ذیصلاح

اینجا آموزش عالی است.

مدیر

کارشناس

محمدرضا صمدی

 • کارشناسی مدیریت و برنامه‌ریزی از دانشگاه یزد

 • m.samadi@iju.ir

 • ۰۳۵۳۸۲۸۱۲۰۰-۳ (داخلی ۲۲۰)

وحیده السادات هاشمی پور

 • کارشناسی مدیریت فرهنگی

 • vs.hashemi@iju.ir

 • ۰۳۵۳۸۲۸۱۲۰۰-۳ (داخلی 232)

انتظامات

انتظامات

محمود اصغرپور چهارمحالی

 • کارشناسی تاریخ

 • m.asgharpour@iju.ir

 • ۰۳۵۳۸۲۸۱۲۰۰-۳ (داخلی 202)

محمدرضا سعیدیان

 • کاردانی امور پرورشی

 • m.saeidian@iju.ir

 • ۰۳۵۳۸۲۸۱۲۰۰-۳ (داخلی 203)

سؤالات رایج

زمان استخدام افراد در سازمان های مختلف و در موارد دیگر، بسیاری از استعلام ها از محل تحصیل افراد به عمل می آید. لذا تعیین صلاحیت بعد از فارغ التحصیلی دانشجویان توسط واحد حراست انجام می شود. خصوصیات اخلاقی، رفتار و برخورد و خصوصیات فردی از لحاظ شخصیتی، اجتماعی و عملکردی در طول تحصیل مورد ارزیابی قرار می گیرد.

مجموعه اقدامات قانونمندی که موجب تأمین امنیت، حفظ و حراست از اموال، اماکن و تأسیسات مربوط به دانشگاه می شود و همچنین نظارت بر رعایت کامل ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی مراجع مافوق و کنترل ورود و خروج کلیه افراد در حیطه وظایف نگهبان می باشد.