طی حکمی از سوی دکتر داریوش پورسراجیان، رئیس مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع) سید بهادر بهادری، به سمت «مشاور حقوقی و نماينده قانونی» مؤسسه منصوب شد.

در متن حکم آمده است:

با عنايت به دانش، تخصص و تجارب ارزشمنداجتماعي جنابعالي به ويژه در حوزه فرهنگ و آموزش عالي، به‌موجب اين ابلاغ به‌عنوان مشاور حقوقي و نماينده قانوني اين مؤسسه منصوب مي‌شويد.
اميد است با اتكال به خداوند باريتعالي با بهره گيري از پتانسيل علمي و تجربي و اجتماعي جامعه حقوقي مؤسسه و با ارائه نقطه نظرات و پيشنهادهاي سازنده، به هنگام و راهگشا در انجام امور محوله كه با رعايت اصول قانون مداري و منشور اخلاقي منجر به توسعه و بهبود عملكرد اين مؤسسه ميگردد، اهتمام ورزيد.
آرزوي توفيق الهي از درگاه ايزدمنان براي شما خواستاريم.