طی حکمی از سوی دکتر داریوش پورسراجیان، رئیس مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع) دکتر مژگان بهراد، عضو هیئت علمی مؤسسه به سمت «هماهنگ کننده حوزه دانشجویی و فرهنگی» مؤسسه منصوب شد.

در متن حکم آمده است:

با احترام، نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده سرکارعالی و به منظور تحقق هرچه بیشتر اهداف متعالی مؤسسه به موجب این حکم به‌ عنوان « هماهنگ کننده حوزه دانشجویی و فرهنگی  دانشگاه» منصوب می‌شوید.

امید است با توکل به خداوند متعال، با اهتمام و ابتکار کافی و همفکری با صاحب نظران و بهره‌مندی از همه ظرفیت‌های کمی و کیفی مؤسسه، با رویکردی تحول‌گرایانه در ارتقاء و پیشبرد امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، موفق و مؤید باشید.