به گزارش روابط عمومی، با ابلاغ حکمی از سوی «آقای دکتر داریوش پورسراجیان» رئیس دانشگاه، «آقای دکتر مرتضی محمودی» به عنوان «مشاور رئیس در امور اقتصادی» منصوب گردید. لازم به ذکر است آقای دکتر محمودی، عضو هیأت علمی «گروه آموزشی مدیریت» میباشد که تاکنون مدیریت واحدهای «پژوهشی» و «کارآفرینی» دانشگاه را در کارنامه خود داشته است.

همچنین با تشکیل شرکت «هاتف تجارت امید ایرانیان»، در اولین جلسه هیأت مدیره شرکت، «سرکار خانم وحیده معدن نطق» به سمت «مدیر عاملی» شرکت مذکور منصوب گردید.

آقای دکتر پورسراجیان ضمن قدردانی از زحمات نامبردگان در مناصب پیشین، برای ایشان آرزوی توفیق و سربلندی نمود.