به گزارش روابط عمومی، با ابلاغ حکمی از سوی «آقای دکتر داریوش پورسراجیان» رئیس مؤسسه، «آقای دکتر مرتضی محمودی» به عنوان «مشاور رئیس در امور اقتصادی» منصوب گردید. لازم به ذکر است آقای دکتر محمودی، عضو هیئت علمی «گروه آموزشی مدیریت» میباشد که تاکنون مدیریت واحدهای «پژوهشی» و «کارآفرینی» این مؤسسه را در کارنامه خود داشته است.

همچنین با تشکیل شرکت «هاتف تجارت امید ایرانیان»، در اولین جلسه هیئت مدیره شرکت، «سرکار خانم وحیده معدن نطق» به سمت «مدیر عاملی» شرکت مذکور منصوب گردید.

آقای دکتر پورسراجیان ضمن قدردانی از زحمات نامبردگان در مناصب پیشین، برای ایشان آرزوی توفیق و سربلندی نمود.