با ابلاغ حکمی از سوی «آقای دکتر داریوش پورسراجیان» رئیس مؤسسه، «خانم دکتر چنگیزی» با حفظ سمت ریاست دانشکده هنر و معماری، به عنوان «مدیر گروه معماری» مؤسسه منصوب گردید. لازم به ذکر است وی تاکنون سرپرست گروه تحصیلات تکمیلی معماری مؤسسه نیز بوده است.

همچنین رئیس مؤسسه، طی نامه جداگانه‌ای ضمن آرزوی موفقیت برای خانم مهندس صادقیه در سرپرستی کتابخانه و اجرای پروژه‌های UNI-NEXT و UNI-KAR مؤسسه، از زحمات وی طی دوره سرپرستی گروه کارشناسی معماری تشکر نمود.