با ابلاغ حکمی از سوی «آقای دکتر داریوش پورسراجیان» رئیس دانشگاه، «خانم دکتر چنگیزی» با حفظ سمت ریاست دانشکده هنر و معماری، به عنوان «مدیر گروه معماری» دانشگاه منصوب گردید. لازم به ذکر است وی تاکنون سرپرست گروه تحصیلات تکمیلی معماری دانشگاه بوده است.

همچنین رئیس دانشگاه، طی نامه جداگانه‌ای ضمن آرزوی موفقیت برای خانم مهندس صادقیه در سرپرستی کتابخانه و اجرای پروژه‌های UNI-NEXT و UNI-KAR دانشگاه، از زحمات وی طی دوره سرپرستی گروه کارشناسی معماری تشکر نمود.