طی احکامی از سوی دکتر داریوش پورسراجیان، رئیس مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع)، آقایان محمدعلی طوفان، به سمت « مدير كتابخانه مركزي، مركز اسناد مؤسسه و مدير پروژه Uni-Next»، علی مرزنگوشی به سمت «مدير پروژه Uni-Kar» و محمدتقی يادگاريان «سرپرست واحد پشتيباني و فني» مؤسسه منصوب شدند.

در ادامه طی پیام های جداگانه از زحمات آقایان طوفان و مرزنگوشی در سمت‌های مدیریت پشتیبانی و دفتر فنی، همچنین سرکار خانم صادقیه در مسئولیت مدیریت کتابخانه و پروژه های UNI-NEXT و UNI-KAR تقدیر و تشکر به عمل آمد.