اطلاعیه مراحل اخذ مجوز صحافی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

بدینوسیله به اطلاع میرساند مهلت تحویل فرم مجوز صحافی دانشجویان به دفتر تحصیلات تکمیلی صرفاً ۶ ماه پس از برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه می‌باشد. لذا دانشجویانی که پس از مهلت مقرر نسبت به تحویل فرم اقدام نمایند، مشمول جریمه نقدی خواهند شد.

لازم به ذکر است به منظور حصول اطمینان از رعایت فرمت صحافی پایان‌نامه، لازم است دانشجویان پس از اخذ تأییدیه‌ی محتوا از اساتید مربوطه، با سرکارخانم حاجیان (۰۹۰۳۹۴۰۴۶۹۷) تماس حاصل نموده و تأییدیه از ایشان نیز دریافت نمایند. در پایان اخذ تأییدیه کتابخانه و مدیر گروه الزامی میباشد.

مراحل اخذ مجوز به شرح ذیل میباشد:

– آماده‌سازی پایان‌نامه و دفاع از آن توسط دانشجو
– انجـام اصـلاحات نهـایی پایان‌نامه توسـط دانشجو
– امضــای فــرم مـجــوز صحــافی توسـط دانشجو شامل (امضای استاد راهنما، مشاور، داور داخلی)
– تحویل فایل Word پایان‌نامه جهت بررسی به‌همراه فـرم مجـوز صحـافی امضـا شده به خانم حاجیـان
– دریافت امضای تأییدیه از کارشناس کتابخانه دانشگـاه
– تحویل فرم مجوز صحـافی امضـا شده و فایل PDF پایان نامه نهـایی به مـدیر گـروه جهت امضای نهایی
– تحویل فرم مجوز صحافی امضا شده (و فرم نمره مقاله) و کدرهگیری ثبت پایان‌نامه در ایرانداک به خانم صحاف
– دریـافت فـرم صـورتجـلسـه دفـاع از خانم صحاف
– چاپ یک نسخه پایان نامه و صحافی و دو عدد CD