اطلاعیه حوزه معاونت آموزشی در خصوص تشکیل کلاسهای حضوری

ضمن آرزوی سلامتی و آرزوی قبولی طاعات و عبادات دانشجویان  و اساتید گرانقدر

در خصوص برگزاری کلاسهای آموزشی در ادامه ترم، موارد زیر در شورای آموزشی مطرح و تصویب گردید:

  • آموزش حضوری آن دسته از دروس عملی و کارگاهی که قبلاً برگزار می شد، همچنان طبق روال برگزار می شود.
  • آموزش حضوری دانشجویان مقطع کارشناسی با اولویت کلاسهای با جمعیت کم، و حداکثر دانشجویان بومی بعد از پایان ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد.
  • اطلاع رسانی تشکیل کلاسهای حضوری از طریق اساتید مربوطه و گروههای آموزشی انجام می شود.
  • کلاسهای عمومی همچنان مجازی برگزار می شود.
  • رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی اساتید، دانشجویان و کارمندان الزامی می باشد.
  • بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، شرط حضور در محیط دانشگاه، انجام دو دوز واکسیناسیون می باشد.