پیشینه

پیشینه تحصیلی

  • دکتری: مديريت توليد عمليات – دانشگاه تهران

  • کارشناسی ارشد: فناوري اطلاعات – دانشگاه شیراز

  • کارشناسی: مهندسي صنايع- توليد صنعتي – دانشگاه یزد

پیشینه اجرایی

  • استادیار مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع)، 1395 تاکنون

  • عضو هيأت مديره انجمن مهندسی بهره‌وري صنعت برق ايران، 1396

  • معاون منابع انسانی شركت برق منطقه‌اي يزد، 1401

  • نايب رييس هيأت مديره شركت مشاوره مديريتي سامان‌آوران توسعه، 1383

پیشینه تدریس

پیشینه تحقیقاتی

تألیف و ترجمه

مديريت زمان در كسب و كار

سال ۱۳۹1

مديريت زمان در كسب و كار

دکتر ابوالفضل شرافت

تألیف

سال ۱۳۹1

انتشارات سپهر اندیشه

رويكردي نو در طراحي و ارزيابي وب سايتهاي تجارت الكترونيك

سال 1390

رويكردي نو در طراحي و ارزيابي وب سايتهاي تجارت الكترونيك

دکتر ابوالفضل شرافت

تألیف

سال ۱۳۹0

انتشارات آتي نگر

روش تحقیق (راهنمای کاربردی )

سال 1394

روش تحقیق (راهنمای کاربردی )

دکتر ابوالفضل شرافت

تألیف

سال ۱۳۹4

انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی یزد

روش تحقیق (راهنمای کاربردی ) چاپ دوم

سال 1395

روش تحقیق (راهنمای کاربردی ) چاپ دوم

دکتر ابوالفضل شرافت

تألیف

سال ۱۳۹5

انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی یزد

روش تحقیق برمبنای استراتژی تحقیق

سال 1396

روش تحقیق برمبنای استراتژی تحقیق

دکتر ابوالفضل شرافت

تألیف

سال ۱۳۹6

انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی یزد

100 بازی تیمی و خلاقانه

سال 1397

100 بازی تیمی و خلاقانه

دکتر ابوالفضل شرافت

تألیف

سال ۱۳۹7

انتشارات آدينه

55 بازی کارآفرینانه و استارتآپی

سال 1397

55 بازی کارآفرینانه و استارتآپی

دکتر ابوالفضل شرافت

تألیف

سال ۱۳۹7

انتشارات آدينه

بازیهای پرورش مهارت حل مساله با رویکرد تفکر طراحی

سال 1397

بازیهای پرورش مهارت حل مساله با رویکرد تفکر طراحی

دکتر ابوالفضل شرافت

تألیف

سال ۱۳۹7

انتشارات آدينه

آزمونهای آماری به زبان ساده

سال 1397

آزمونهای آماری به زبان ساده

دکتر ابوالفضل شرافت

تألیف

سال ۱۳۹7

انتشارات آدينه

100 بازی شاد و مهیج دنیا برای سرگرمی و ایده پردازی

سال 1397

100 بازی شاد و مهیج دنیا برای سرگرمی و ایده پردازی

دکتر ابوالفضل شرافت

تألیف

سال ۱۳۹7

انتشارات ناقلم

افتخارات و دستاوردها