لینک ورود به کلاسهای آنلاین نیمسال مهر ۱۴۰۰

اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی
اصول حسابداری ۱
اصول حسابداری ۱ گروه ۲
اصول حسابداری ۲
اصول علم اقتصاد ۱/اقتصاد خرد
اصول علم اقتصاد ۲/اقتصاد کلان
اقتصاد خرد گروه ۲
امور مالی بین الملل
آمارکاربردی۱
بررسی موارد خاص در حسابداری
برنامه ریزی و توسعه/توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
بهایابی(۲)/حسابداری صنعتی ۲
بهایابی۱/حسابداری صنعتی ۱
پژوهش عملیاتی ۱/تحقیق در عملیات ۱
پژوهش عملیاتی ۲/تحقیق در عملیات ۲
پول ارز و بانکداری/پول و بانک
تحلیل آماری
تصمیم گیری در مسایل مالی و سرمایه گذاری/مدیریت سرمایه گذاری
تئوری حسابداری۱
حسابداری پیشرفته ۱
حسابداری پیشرفته ۲
حسابداری صنعتی ۳/مبانی حسابداری مدیریت
حسابداری مدیریت
حسابداری میانه ۲
حسابداری میانه(۱)
حسابداری و حسابرسی دولتی/حسابداری دولتی ۲/مبانی حسابداری بخش عمومی
حسابرسی ۱
حقوق بازرگانی/حقوق تجارت
رفتار سازمانی
ریاضی پیش دانشگاهی
ریاضی پیش دانشگاهی گروه ۲
ریاضی عمومی/ریاضی کاربردی۱/ریاضی پایه
ریاضی کاربردی۲/ریاضیات کاربردی/ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
زبان تخصصی ۲
سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار
سیستمهای اطلاعاتی حسابداری
مباحث جاری در حسابداری(ارشد)
مباحث جاری در حسابداری(کارشناسی)
مدیریت تولید
مدیریت مالی ۲

اخلاق حرفه ای در مشاوره
اصول روانشناسی بالینی گروه ۱
اصول روانشناسی بالینی گروه ۲
انسان شناسی در اسلام
آزمونهای روانشناختی ۱ گروه ۱
آزمونهای روانشناختی ۱ گروه ۲ – خانواده و شخصیت
آزمونهای روانشناختی ۲ – هوش و استعداد
آسیب شناسی اجتماعی
آسیب شناسی خانواده
آسیب شناسی روانی ۱ گروه ۱
آسیب شناسی روانی ۱ گروه ۲
آسیب شناسی روانی ۲
آشنایی با مبانی فلسفه ذهن و روان
آمار توصیفی گروه ۱
آمار توصیفی گروه ۲
آمار توصیفی مشاوره
آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه اول و دوم
آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث ۱ گروه ۱
آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث ۱ گروه ۲
پژوهش (عملی- انفرادی) در روانشناسی
پویایی گروه
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن گروه ۱
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن گروه ۲
تمرین فنون راهنمایی و مشاوره
توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه
حقوق خانواده در اسلام و ایران و کاربرد آن در مشاوره
راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی گروه ۱
راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی گروه ۲
روان شناسی تحولی ۲ مشاوره
روانشناسی اجتماعی پیشرفته
روانشناسی اجتماعی کاربردی گروه ۱
روانشناسی اجتماعی کاربردی گروه ۲
روانشناسی تجربی
روانشناسی تحولی ۱
روانشناسی تحولی ۲ گروه ۱
روانشناسی تحولی ۲ گروه ۲
روانشناسی تربیتی گروه ۱
روانشناسی تربیتی گروه ۲
روانشناسی تربیتی مشاوره
روانشناسی دین گروه ۱
روانشناسی دین گروه ۲
روانشناسی رشد پیشرفته
روانشناسی سلامت
روانشناسی شخصیت گروه ۱
روانشناسی شخصیت گروه ۲
روانشناسی صنعتی – سازمانی
روانشناسی عمومی پیشرفته
روانشناسی فیزیولوژیک گروه ۱
روانشناسی فیزیولوژیک گروه ۲
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه ۱ گروه ۱
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه ۱ گروه ۲
روانشناسی یادگیری و تفکر
روش تحقیق در روانشناسی گروه ۱
روش تحقیق در روانشناسی گروه ۲
روشهای آماری پیشرفته
سنجش و ارزیابی در مشاوره – روان سنجی
فلسفه علم روانشناسی گروه ۱
فلسفه علم روانشناسی گروه ۲
فیزیولوژی اعصاب و غدد گروه ۱
فیزیولوژی اعصاب و غدد گروه ۲
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی و مشاوره
مباحث اساسی در روانشناسی
مباحث اساسی در روانشناسی ۱ گروه ۱
مباحث اساسی در روانشناسی ۱ گروه ۲
مبانی جامعه شناسی گروه ۱
مبانی جامعه شناسی گروه ۲
مبانی جامعه شناسی مشاوره
مبانی راهنمایی و مشاوره
متون روانشناسی ۱ گروه ۱
متون روانشناسی ۱ گروه ۲
مددکاری اجتماعی
مدیریت استرس
مسائل نوجوانان و جوانان
مشاوره بهداشت روانی
مشاوره خانواده
مشاوره در مسائل و مشکلات تحصیلی
معرفت شناسی گروه ۱
معرفت شناسی گروه ۲
نظریه ها و فنون راهنمایی و مشاوره شغلی
نظریه های شخصیت
نظریه های مشاوره و روان درمانی (۱)
نظریه های مشاوره و رواندرمانی گروه ۱
نظریه های مشاوره و رواندرمانی گروه ۲

ارایه نمایش مد
الگو سازی روی مانکن(۲)
الگوسازی (۱)
الگوسازی لباس آقایان
الگوسازی و دوخت لباس کودک
آشنایی با پارچه و لباس های سنتی
آشنایی با کامپیوتر و اینترنت
آشنایی با کامپیوتر و اینترنت(طراحی لباس)
آشنایی با ماشین آلات مرتبط(چاپ ، بافت و البسه)
آشنایی با هنر در تاریخ (۱)
آشنایی با هنرهای سنتی
بافت پارچه
بررسی آثار طراحان لباس
پارچه شناسی تخصصی
پژوهش هنر در زمینه البسه و منسوجات
پوشاک تاریخی ایران(بازنگری)
تاریخ هنر ایران(بازنگری)
تجاری سازی محصول(بازنگری)
تجزیه و تحلیل منسوجات ایران و جهان
چاپ سنتی(با تیک و قلمکار)
درجه بندی پوشاک(۲)
دوخت (۱)
زبان تخصصی طراحی پارچه و لباس
سوزن دوزی سنتی(بازنگری)
ضخیم دوزی(بازنگری)
طراحی (۱)
طراحی الگو در بخش صنعت
طراحی الگو و مدل سازی لباس ضخیم(بازنگری)
طراحی اندام(بازنگری)
طراحی پارچه
طراحی پارچه گروه ۲
طراحی لباس (۱)
طراحی لباس (۳)
طراحی لباس (الهام از لباسهای سنتی و تاریخی ایران)
طراحی لباس روز(بازنگری)
طراحی لباس طراحی پارچه و لباس
طراحی لباس کودک و نوجوان
طراحی و بافت پارچه
طراحی و چاپ پارچه
عکاسی پایه
علوم الیاف(بازنگری)
کارآفرینی(بازنگری)
کارآموزی
کاربرد تجهیزات کارگاهی(بازنگری)
کاربرد رایانه در طراحی الگو
کاربرد رایانه در طراحی لباس
کارگاه طراحی تخصصی
مبانی رنگ(بازنگری)
مبانی هنرهای تجسمی(۱)
مبانی هنرهای تجسمی(۲)
متد های کاربرد رنگ در پارچه
مدیریت تولید – طراحی لباس
مولاژ(کار روی مانکن)
نقش و جایگاه کامپیوتر در طراحی پارچه و لباس
نقش و جایگاه کامپیوتر در طراحی پارچه و لباس گروه ۲
هنر و تمدن اسلامی (۱)

احکام کسب و کار
اخلاق حرفه ای در مدیریت
اصول اقتصاد
اصول مدیریت مالی ۱
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام/ مبانی مدیریت اسلامی
اقتصاد خرد
آشنایی با قوانین کسب و کار
آمار و کاربردآن در مدیریت ۱/ آمارو احتمالات ۱
آموزش مهارتهای حرفه ای
بازارها و نهاد های مالی
بازاریابی بین المللی
بازاریابی و مدیریت بازار
بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته/ مدیریت بازاریابی
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
برنامه ریزی مالیاتی
برنامه ریزی و سیاست گذاری منابع انسانی ملی
بهره وری و تجزیه و تحلیل ان در سازمانها
بیمه اموال۱
بیمه مسئولیت
تجارت و بازاریابی الکترونیکی پیشرفته
تحقیق در عملیات۲
تحلیل آماری(مدیریت)
تحلیل محیط کسب و کار
تشخیص فرصت های کارآفرینی
حسابداری صنعتی۱
روانشناسی کار/ روانشناسی عمومی
روش تحقیق پیشرفته/روش شناسی پژوهش های کیفی
روش تحقیق در مدیریت
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالی
زبان تخصصی(تجارت الکترونیک)
سازمان و مدیریت شرکتهای بیمه
سرمایه های انسانی کارآفرین
طراحی و مدیریت کسب و کار الکترونیکی
فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعات مدیریت منابع انسانی
فنون تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم ها
قوانین و مسائل حقوقی تجارت و بازاریابی الکترونیکی
کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات
کاربرد تئوری تصمیم گیری/ الگوهای تصمیم گیری کارآفرینان
کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت/ نرم افزار های کاربردی در حسابداری
مالیه عمومی
مبانی ریسک و مدیریت بیمه
مبانی سازمان و مدیریت
مبانی مهندسی مالی
متون مالی۱/ زبان تخصصی (۱)
مدیریت استراتژیک
مدیریت استراتژیک پیشرفته
مدیریت تبلیغات و برند
مدیریت خرده فروشی و فروشگاه در تجارت الکترونیکی
مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
مدیریت رفتار مصرف کننده
مدیریت مالی کارشناسی ارشد
مدیریت منابع انسانی پیشرفته
نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته/ تئوری های مدیریت پیشرفته
نگرش استراتژیک در منابع انسانی
نهادهای پولی و مالی بین الملل

ارگونومی و آنترپومتری(معماری داخلی)
اسکیس-مهندسی معماری
انسان ، طبیعت، معماری-مهندسی معماری
ایستایی-مهندسی معماری
ایستایی۲(کاردانی پ)
آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی(پیوسته)
آشنایی با مرمت ابنیه(ناپیوسته)
بیان معماری ۲-طراحی پایه ۲
بیان معماری۱-مهندسی معماری
پژوهش در تاریخ معماری ایران۱(دوران پیش از تاریخ)
تاریخ شهر در ایران
تاسیسات مکانیکی و الکتریکی(ناپیوسته)
دستگاه های ساختمانی -مهندسی معماری
روش تحقیق در تاریخ معماری
ریاضی پیش
زبان تخصصی تاریخ معماری
ساختمان ۲-عناصر و جزئیات
طراحی پایه ۱(معماری داخلی)
طراحی فنی(پیوسته)
طراحی معماری ۲-مهندسی معماری/کاربرد نرم افزارهای ترسیمی
طراحی معماری(۵)(ناپیوسته)
طراحی نهایی(پروژه )(ناپیوسته)/گروه ۱
طراحی نهایی(پروژه )(ناپیوسته)/گروه ۲
طراحی نهایی(پروژه )(ناپیوسته)/گروه ۳
طرح اشیا در تمدن اسلامی/تزئینات وابسته به معماری
طرح معماری(۴)
طرح نهایی(پیوسته)
کارآموزی(ناپیوسته)
مبانی نظری معماری(پیوسته)
مبانی هنرهای تجسمی ۱(معماری داخلی)
مبانی هنرهای تجسمی ۲(معماری داخلی)
متره و برآورد(پیوسته)
مروری بر نظریه های معماری
مصالح ساختمانی-مهندسی معماری
معماری اسلامی ۲-مهندسی معماری
معماری بومی-روستا
معماری معاصر ۱-مهندسی معماری
مقاومت مصالح و سازه های فلزی -مهندسی معماری
مقدمات طراحی معماری ۱-مهندسی معماری
مقدمات طراحی معماری ۳-مهندسی معماری
منابع تاریخ معماری ایران
مواد و روشهای ساخت (۱)(معماری داخلی)
مواد و روشهای ساخت ۲(معماری داخلی)
نقشه کشی(معماری داخلی)
نقشه کشی(معماری داخلی) گروه ۲
هندسه کاربردی(معماری داخلی)