لینک ورود به کلاسهای آنلاین نیمسال مهر ۱۴۰۰

اصول تنظیم و كنترل بودجه دولتی
اصول حسابداری 1
اصول حسابداری 1 گروه 2
اصول حسابداری 2
اصول علم اقتصاد 1/اقتصاد خرد
اصول علم اقتصاد 2/اقتصاد کلان
اقتصاد خرد گروه 2
امور مالی بین الملل
آماركاربردی1
بررسی موارد خاص در حسابداری
برنامه ریزی و توسعه/توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
بهایابی(2)/حسابداری صنعتی 2
بهایابی1/حسابداری صنعتی 1
پژوهش عملیاتی 1/تحقیق در عملیات 1
پژوهش عملیاتی 2/تحقیق در عملیات 2
پول ارز و بانكداری/پول و بانک
تحلیل آماری
تصمیم گیری در مسایل مالی و سرمایه گذاری/مدیریت سرمایه گذاری
تئوری حسابداری1
حسابداری پیشرفته 1
حسابداری پیشرفته 2
حسابداری صنعتی 3/مبانی حسابداری مدیریت
حسابداری مدیریت
حسابداری میانه 2
حسابداری میانه(1)
حسابداری و حسابرسی دولتی/حسابداری دولتی 2/مبانی حسابداری بخش عمومی
حسابرسی 1
حقوق بازرگانی/حقوق تجارت
رفتار سازمانی
ریاضی پیش دانشگاهی
ریاضی پیش دانشگاهی گروه 2
ریاضی عمومی/ریاضی كاربردی1/ریاضی پایه
ریاضی كاربردی2/ریاضیات كاربردی/ریاضیات و كاربرد آن در مدیریت
زبان تخصصی 2
سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار
سیستمهای اطلاعاتی حسابداری
مباحث جاری در حسابداری(ارشد)
مباحث جاری در حسابداری(کارشناسی)
مدیریت تولید
مدیریت مالی 2

اخلاق حرفه ای در مشاوره
اصول روانشناسی بالینی گروه 1
اصول روانشناسی بالینی گروه 2
انسان شناسی در اسلام
آزمونهای روانشناختی 1 گروه 1
آزمونهای روانشناختی 1 گروه 2 – خانواده و شخصیت
آزمونهای روانشناختی 2 – هوش و استعداد
آسیب شناسی اجتماعی
آسیب شناسی خانواده
آسیب شناسی روانی 1 گروه 1
آسیب شناسی روانی 1 گروه 2
آسیب شناسی روانی 2
آشنایی با مبانی فلسفه ذهن و روان
آمار توصیفی گروه 1
آمار توصیفی گروه 2
آمار توصیفی مشاوره
آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه اول و دوم
آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث 1 گروه 1
آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث 1 گروه 2
پژوهش (عملی- انفرادی) در روانشناسی
پویایی گروه
تاریخ و مكاتب روانشناسی و نقد آن گروه 1
تاریخ و مكاتب روانشناسی و نقد آن گروه 2
تمرین فنون راهنمایی و مشاوره
توانبخشی كودكان با نیازهای ویژه
حقوق خانواده در اسلام و ایران و كاربرد آن در مشاوره
راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی گروه 1
راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی گروه 2
روان شناسی تحولی 2 مشاوره
روانشناسی اجتماعی پیشرفته
روانشناسی اجتماعی كاربردی گروه 1
روانشناسی اجتماعی كاربردی گروه 2
روانشناسی تجربی
روانشناسی تحولی 1
روانشناسی تحولی 2 گروه 1
روانشناسی تحولی 2 گروه 2
روانشناسی تربیتی گروه 1
روانشناسی تربیتی گروه 2
روانشناسی تربیتی مشاوره
روانشناسی دین گروه 1
روانشناسی دین گروه 2
روانشناسی رشد پیشرفته
روانشناسی سلامت
روانشناسی شخصیت گروه 1
روانشناسی شخصیت گروه 2
روانشناسی صنعتی – سازمانی
روانشناسی عمومی پیشرفته
روانشناسی فیزیولوژیك گروه 1
روانشناسی فیزیولوژیك گروه 2
روانشناسی كودكان با نیازهای ویژه 1 گروه 1
روانشناسی كودكان با نیازهای ویژه 1 گروه 2
روانشناسی یادگیری و تفكر
روش تحقیق در روانشناسی گروه 1
روش تحقیق در روانشناسی گروه 2
روشهای آماری پیشرفته
سنجش و ارزیابی در مشاوره – روان سنجی
فلسفه علم روانشناسی گروه 1
فلسفه علم روانشناسی گروه 2
فیزیولوژی اعصاب و غدد گروه 1
فیزیولوژی اعصاب و غدد گروه 2
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی و مشاوره
مباحث اساسی در روانشناسی
مباحث اساسی در روانشناسی 1 گروه 1
مباحث اساسی در روانشناسی 1 گروه 2
مبانی جامعه شناسی گروه 1
مبانی جامعه شناسی گروه 2
مبانی جامعه شناسی مشاوره
مبانی راهنمایی و مشاوره
متون روانشناسی 1 گروه 1
متون روانشناسی 1 گروه 2
مددكاری اجتماعی
مدیریت استرس
مسائل نوجوانان و جوانان
مشاوره بهداشت روانی
مشاوره خانواده
مشاوره در مسائل و مشكلات تحصیلی
معرفت شناسی گروه 1
معرفت شناسی گروه 2
نظریه ها و فنون راهنمایی و مشاوره شغلی
نظریه های شخصیت
نظریه های مشاوره و روان درمانی (1)
نظریه های مشاوره و رواندرمانی گروه 1
نظریه های مشاوره و رواندرمانی گروه 2

ارایه نمایش مد
الگو سازی روی مانكن(2)
الگوسازی (1)
الگوسازی لباس آقایان
الگوسازی و دوخت لباس كودك
آشنایی با پارچه و لباس های سنتی
آشنایی با كامپیوتر و اینترنت
آشنایی با كامپیوتر و اینترنت(طراحی لباس)
آشنایی با ماشین آلات مرتبط(چاپ ، بافت و البسه)
آشنایی با هنر در تاریخ (1)
آشنایی با هنرهای سنتی
بافت پارچه
بررسی آثار طراحان لباس
پارچه شناسی تخصصی
پژوهش هنر در زمینه البسه و منسوجات
پوشاك تاریخی ایران(بازنگری)
تاریخ هنر ایران(بازنگری)
تجاری سازی محصول(بازنگری)
تجزیه و تحلیل منسوجات ایران و جهان
چاپ سنتی(با تیك و قلمكار)
درجه بندی پوشاك(2)
دوخت (1)
زبان تخصصی طراحی پارچه و لباس
سوزن دوزی سنتی(بازنگری)
ضخیم دوزی(بازنگری)
طراحی (1)
طراحی الگو در بخش صنعت
طراحی الگو و مدل سازی لباس ضخیم(بازنگری)
طراحی اندام(بازنگری)
طراحی پارچه
طراحی پارچه گروه 2
طراحی لباس (1)
طراحی لباس (3)
طراحی لباس (الهام از لباسهای سنتی و تاریخی ایران)
طراحی لباس روز(بازنگری)
طراحی لباس طراحی پارچه و لباس
طراحی لباس كودك و نوجوان
طراحی و بافت پارچه
طراحی و چاپ پارچه
عكاسی پایه
علوم الیاف(بازنگری)
كارآفرینی(بازنگری)
كارآموزی
كاربرد تجهیزات كارگاهی(بازنگری)
كاربرد رایانه در طراحی الگو
كاربرد رایانه در طراحی لباس
كارگاه طراحی تخصصی
مبانی رنگ(بازنگری)
مبانی هنرهای تجسمی(1)
مبانی هنرهای تجسمی(2)
متد های كاربرد رنگ در پارچه
مدیریت تولید – طراحی لباس
مولاژ(كار روی مانكن)
نقش و جایگاه كامپیوتر در طراحی پارچه و لباس
نقش و جایگاه كامپیوتر در طراحی پارچه و لباس گروه 2
هنر و تمدن اسلامی (1)

احكام كسب و كار
اخلاق حرفه ای در مدیریت
اصول اقتصاد
اصول مدیریت مالی 1
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام/ مبانی مدیریت اسلامی
اقتصاد خرد
آشنایی با قوانین كسب و كار
آمار و كاربردآن در مدیریت 1/ آمارو احتمالات 1
آموزش مهارتهای حرفه ای
بازارها و نهاد های مالی
بازاریابی بین المللی
بازاریابی و مدیریت بازار
بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته/ مدیریت بازاریابی
برنامه ریزی استراتژیك منابع انسانی
برنامه ریزی مالیاتی
برنامه ریزی و سیاست گذاری منابع انسانی ملی
بهره وری و تجزیه و تحلیل ان در سازمانها
بیمه اموال1
بیمه مسئولیت
تجارت و بازاریابی الكترونیكی پیشرفته
تحقیق در عملیات2
تحلیل آماری(مدیریت)
تحلیل محیط كسب و كار
تشخیص فرصت های كارآفرینی
حسابداری صنعتی1
روانشناسی كار/ روانشناسی عمومی
روش تحقیق پیشرفته/روش شناسی پژوهش های كیفی
روش تحقیق در مدیریت
ریاضیات و كاربرد آن در مدیریت مالی
زبان تخصصی(تجارت الكترونیك)
سازمان و مدیریت شركتهای بیمه
سرمایه های انسانی كارآفرین
طراحی و مدیریت كسب و كار الكترونیكی
فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعات مدیریت منابع انسانی
فنون تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم ها
قوانین و مسائل حقوقی تجارت و بازاریابی الكترونیكی
كارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات
كاربرد تئوری تصمیم گیری/ الگوهای تصمیم گیری كارآفرینان
كامپیوتر و كاربرد آن در مدیریت/ نرم افزار های كاربردی در حسابداری
مالیه عمومی
مبانی ریسك و مدیریت بیمه
مبانی سازمان و مدیریت
مبانی مهندسی مالی
متون مالی1/ زبان تخصصی (1)
مدیریت استراتژیك
مدیریت استراتژیك پیشرفته
مدیریت تبلیغات و برند
مدیریت خرده فروشی و فروشگاه در تجارت الكترونیكی
مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
مدیریت رفتار مصرف كننده
مدیریت مالی کارشناسی ارشد
مدیریت منابع انسانی پیشرفته
نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته/ تئوری های مدیریت پیشرفته
نگرش استراتژیك در منابع انسانی
نهادهای پولی و مالی بین الملل

ارگونومی و آنترپومتری(معماری داخلی)
اسكیس-مهندسی معماری
انسان ، طبیعت، معماری-مهندسی معماری
ایستایی-مهندسی معماری
ایستایی2(كاردانی پ)
آشنایی با مبانی برنامه ریزی كالبدی(پیوسته)
آشنایی با مرمت ابنیه(ناپیوسته)
بیان معماری 2-طراحی پایه 2
بیان معماری1-مهندسی معماری
پژوهش در تاریخ معماری ایران1(دوران پیش از تاریخ)
تاریخ شهر در ایران
تاسیسات مكانیكی و الكتریكی(ناپیوسته)
دستگاه های ساختمانی -مهندسی معماری
روش تحقیق در تاریخ معماری
ریاضی پیش
زبان تخصصی تاریخ معماری
ساختمان 2-عناصر و جزئیات
طراحی پایه 1(معماری داخلی)
طراحی فنی(پیوسته)
طراحی معماری 2-مهندسی معماری/كاربرد نرم افزارهای ترسیمی
طراحی معماری(5)(ناپیوسته)
طراحی نهایی(پروژه )(ناپیوسته)/گروه 1
طراحی نهایی(پروژه )(ناپیوسته)/گروه 2
طراحی نهایی(پروژه )(ناپیوسته)/گروه 3
طرح اشیا در تمدن اسلامی/تزئینات وابسته به معماری
طرح معماری(4)
طرح نهایی(پیوسته)
كارآموزی(ناپیوسته)
مبانی نظری معماری(پیوسته)
مبانی هنرهای تجسمی 1(معماری داخلی)
مبانی هنرهای تجسمی 2(معماری داخلی)
متره و برآورد(پیوسته)
مروری بر نظریه های معماری
مصالح ساختمانی-مهندسی معماری
معماری اسلامی 2-مهندسی معماری
معماری بومی-روستا
معماری معاصر 1-مهندسی معماری
مقاومت مصالح و سازه های فلزی -مهندسی معماری
مقدمات طراحی معماری 1-مهندسی معماری
مقدمات طراحی معماری 3-مهندسی معماری
منابع تاریخ معماری ایران
مواد و روشهای ساخت (1)(معماری داخلی)
مواد و روشهای ساخت 2(معماری داخلی)
نقشه كشی(معماری داخلی)
نقشه كشی(معماری داخلی) گروه 2
هندسه كاربردی(معماری داخلی)