نظارت پژوهشی
  • پدیدآورده: بهنام مرادیان

  • ناشر: برسم

  • سال چاپ: 1402

  • شابک: 9786227138498

  • تعدادصفحات: 176

کل بازدیدها30بازدید روزانه1

نویسنده در این کتاب سعی کرده است تا هدایت رساله ها و پایان نامه های تحصیلی را به مثابه یک فعالیت علمی و حوزه مهارتی به تصویر کشد. به همین منظور ابتدا چیستی و ابعاد فرایند نظارت پژوهشی توصیف شده و سپس ابزارهایی برای اساتید راهنما و مشاور ارایه شده است تا به کمک آن ها بتوانند تجربه اثربخش تری را برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی فراهم کنند. مطالعه این کتاب به تمامی اساتید راهنما، اساتید مشاور، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، و سایر علاقمندان و پژوهشگران توصیه می شود. همچنین امید می رود اساتید محترم پس از مطالعه این کتاب بتوانند از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی، حوزه نظارت پژوهشی و ابزارهای آن را به سایر همکارانشان معرفی نمایند.