مشخصات

واحد آموزش از سال 1384 همزمان با تأسیس دانشگاه، شروع به کار نموده است. حوزه آموزش شامل واحدهای پذیرش و نظام وظیفه، خدمات آموزشی و امور فارغ التحصیلان می باشد.
مدیریت آموزش دانشگاه از زمان شروع به کار تاکنون همواره سعی دارد تا به بهترین نحو و در کوتاه ترین زمان ممکن امور مربوط به دانشجویان را انجام دهد. با توجه به تنوع فعالیتهای تحت نظارت این واحد در ادامه به برخی از اموری که توسط واحد آموزشی نظارت و انجام می شود اشاره خواهد شد.
برنامه‌ریزی امور آموزشی طبق آیین‌نامه‌های وزارت علوم و سازمان سنجش و ارائه تقویم آموزشی هر نیمسال، امور مربوط به پذیرش و ثبت نام دانشجویان اعم از حضوری و غیرحضوری، امور مربوط به صدور و ابطال معافیت تحصیلی دانشجویان پسر، نظارت بر اجرای آیین نامه های آموزشی، امور مربوط به انتقالی و مهمانی و کمیسیون موارد خاص از جمله اموری است که در واحد آموزش انجام می شود.
بعد از ارسال پرونده دانش آموختگی از گروه های آموزشی، امور مربوط به فارغ التحصیلی و صدور گواهی معدل، گواهی رتبه، گواهی موقت، دانشنامه، ریز نمرات و ارسال پستی مدارک تحصیلی از دیگر اموری است که در این حوزه انجام می گیرد.
در ضمن امور مربوطه به آماده سازی های سیستم گلستان برای انتخاب واحد مقدماتی، ارزشیابی، انتخاب واحد، حذف و اضافه، مرخصی تحصیلی و معرفی به استاد و … در این واحد انجام میگیرد.