اطلاعیه پایش سلامت دانشجویان

۱۴۰۰/۷/۲۶ ۷:۵۴:۴۰

اطلاعیه پایش سلامت دانشجویان پیرو بخشنامه شماره 46100/4 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کلیه دانشجویان (اعم از ورودی جدید و شاغل به تحصیل) مکلّف به تکمیل کارنامه سلامت روان می‌باشند. لذا از دانشجویان عزیز تقاضا می‌شود در اسرع وقت ضمن مراجعه به لینک زیر نسبت به تکمیل کارنامه سلامت روان اقدام نمایند. لازم به ذکر است ثبت‌نام مقدماتی ترم بعد منوط به تکمیل پرسشنامه می‌باشد و عواقب آموزشی عدم تکمیل پرسشنامه مذکور بعهده دانشجو است. لینک: http://portal.saorg.ir/mentalhealth