گفتگوی آزاد دانشجویی (۴)

گفتگوی آزاد دانشجویی با موضوع انتخابات با حضور مسئولین دانشگاه و با میزبانی دکتر جعفری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه در سالن مهر برگزار شد.

این نشست چالشی همزمان با دور دوم تبلیغات انتخاباتی و در جهت پاسخ به سوالات و شبهات انتخاباتی دانشجویان در معاونت فرهنگی و دانشجویی و با همکاری انجمن علمی روانشناسی و مشاوره، طراحی و برگزار شد.

موافقین و مخالفین هر دو نامزد انتخاباتی در فضایی آکادمیک نظرات خود را در مورد نامزدها ابراز کردند. دیگر دانشجویان حاضر در این نشست که هنوز تصمیم خود را برای شرکت در انتخابات نگرفته بودند دغدغه‌ها و چرایی خود را بیان و نظرات دیگر دوستان و مسئولین دانشگاه را دریافت نمودند.

دکتر مژگان بهراد؛ معاون فرهنگی و دانشجویی -که تاکنون چهار تریبون‌ آزاد دانشجویی را در سه سال اخیر و همزمان با تحولات سیاسی کشور در این معاونت برنامه‌و‌ریزی و اجرا کرده‌است- هدف از برگزاری گفتگوهای آزاد را تقویت روحیه پرسشگری و حقیقت‌طلبی و نیز افزایش احساس مسئولیت اجتماعی دانشجویان نسبت به مسائل جامعه عنوان کرد. وی اولویت اصلی این دست برنامه‌های گفتگو محور چالشی را تمرین ابراز آزادانه و محترمانه آراء و نظرات و نیز افزایش اخلاق انتقادپذیری در جامعه دانشجویی و دانشگاهی اذعان کرد.