معرفی

با استناد به سیاست‌های کلی و راهبردی دانشگاه امام جواد(ع)، واحد پژوهشی این مرکز با هدف گسترش و توسعه پژوهش و فناوری، از یک سو به ساماندهی فعالیت­‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی، ایجاد بستر مناسب پژوهش، ترویج پژوهش­‌های کاربردی منطبق با نیاز روز جامعه و صنعت، عقد قراردادهای پژوهشی و نظارت و ارزیابی طرح‌­های پژوهشی، اقدام نموده است و در این راستا سعی شده است ضمن حذف مشکلات موجود و تسهیل امر تحقیق و پژوهش، نسبت به تشویق و ترغیب اعضای هیئت علمی اقدامات لازم صورت گیرد.

از سوی دیگر در راستای راه­‌اندازی و توسعه گروه­‌های پژوهشی و اشاعه رویکرد پژوهشی در اعضای هیئت علمی، جذب پژوهشگران و اعضای هیئت علمی پژوهشی، اقدام به تشکیل گروه­‌های پژوهشی مطالعات منابع انسانی و پویایی شناسی سیستم‌ها با هدف تدوین و چاپ مقالات علمی و ارتقای سطح پژوهشی دانشگاه، توانمندسازی و توسعه دانش اعضای گروه پژوهشی، برگزاری رویدادهای علمی، برگزاری کارگاه‌­های آموزشی، برقراری ارتباط مستمر جامعه، صنعت و دانشگاه، ارائه مشاوره و رفع مشکلات سازمان­‌ها و ارگان­‌های دولتی و خصوصی نموده است.

مدیر

مرتضی محمودی

  • دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه آزاد

  • ۰۳۵۳۸۲۸۱۲۰۰-۳ (داخلی 276)

کارگروه‌های پژوهشی

مطالعات منابع انسانی

پویایی شناسی سیستم‌ها