معرفی

دانشگاه امام جواد(ع) در راستای رسالت و مأموریت خود، از ابتدای شروع به فعالیت، اقدام به راه‌اندازی واحد نظارت و ارزیابی در ساختار سازمانی خود نمود. این واحد اولین فعالیت خود را در قالب تدوین طرح جامع دانشگاه با مشارکت سایر واحدها به اجرا درآورد.

واحد نظارت و ارزیابی بعنوان یکی از واحدهای تابعه حوزه ریاست دانشگاه، متولی اصلی نظارت و ارزیابی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در سطح دانشگاه است. تضمین کیفیت بیانگر مجموعه فعالیت‌هایی است که به‌ منظور انطباق شاخص‌های دانشگاه با شاخص‌ها و استانداردهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی صورت می‌گیرد. این امر مستلزم تمرکز و بررسی دروندادها، اصلاح فرایندها و ارتقاء نتایج است. در کنار مجموعه فعالیت‌­های یادشده، اجرای طرح ارزیابی عملکرد کارکنان و تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه از دیگر فعالیت­های این واحد می­‌باشد.

مدیر

لیلا توانگر

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه UPM مالزی

  • ltavanagr@iju.ir

  • ۰۳۵۳۸۲۸۱۲۰۰-۳ (داخلی ۲۱۹)

اینجا آموزش عالی است.

خدمات ویژه