معرفی

دانشگاه امام جواد(ع) در راستای رسالت و مأموریت خود، از ابتدای شروع به فعالیت، اقدام به راه‌اندازی واحد نظارت و ارزیابی در ساختار سازمانی خود نمود. این واحد اولین فعالیت خود را در قالب تدوین طرح جامع دانشگاه با مشارکت سایر واحدها به اجرا درآورد.

واحد نظارت و ارزیابی بعنوان يكی از واحدهای تابعه حوزه رياست دانشگاه، متولی اصلی نظارت و ارزیابی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در سطح دانشگاه است. تضمین کیفیت بیانگر مجموعه فعالیت‌هایی است که به‌ منظور انطباق شاخص‌های دانشگاه با شاخص‌ها و استانداردهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی صورت می‌گیرد. این امر مستلزم تمرکز و بررسی دروندادها، اصلاح فرایندها و ارتقاء نتایج است. در کنار مجموعه فعالیت‌­های یادشده، اجرای طرح ارزیابی عملکرد کارکنان و تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه از دیگر فعالیت­های این واحد می­‌باشد.

مدیر

لیلا توانگر

 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه UPM مالزی

 • ltavanagr@iju.ir

 • ۰۳۵۳۸۲۸۱۲۰۰-۳ (داخلی ۲۱۹)

اینجا آموزش عالی است

خدمات ویژه

 • جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز نظارت کیفی، طبقه‌بندی، نگهداری، کنترل، بهنگام سازی و تحلیل داده‌های آماری
 • طراحی، تولید و تحلیل گزارشهای آماری مورد نیاز مدیران
 • استخراج، ثبت، تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی آمار و اطلاعات موجود دانشگاه و تهیه نمودارها و جداول آماری جهت ارائه به ریاست، درج در گزارشات مختلف اعم از گزارش عملکرد جلسات هیأت امناء و مؤسس، گزارش بازدید دانشگاه یزد و … و یا ثبت سوابق
 • ارائه اطلاعات مورد نیاز برای تهیه بروشور، دفترچه راهنما به واحدهای مرتبط
 • تکمیل اطلاعات و نظارت بر به‌روزآوری اطلاعات دانشگاه در سامانه HES وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • تدوین نظام و تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد واحدها
 • اجرای برنامه ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی درونی شامل شناسایی و بازنگری سالانه شاخص‌های ارزیابی عملکرد و اندازه‌گیری مستمر شاخص‌ها در هر دوره ارزیابی
 • بررسي شاخص‌های اندازه‌گيری شده در هر دوره و تحليل نقاط قوت و ضعف واحدها
 • اجرای برنامه ارزشیابی عملکرد پرسنل
 • اجرای طرح‌های ارزیابی درونی دانشکده‌ها، گروه‌ها و واحدهای فعالیت دانشگاه
 • اخذ گزارشات عملکرد دوره‌ای از واحدهای مختلف دانشگاه جهت تهیه گزارش عملکرد در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی – فرهنگی و عمرانی دانشگاه به صورت مکتوب یا اسلاید جهت ارائه در هیأت‌ها، جلسات و مناسبت‌های مختلف دانشگاه
 • ارتباط مستمر با دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه یزد و تهیه گزارش بازدید سالیانه هیأت نظارت و تهیه و ارسال مستندات مرتبط
 • تعیین شرایط احراز مشاغل و پست­‌های سازمانی
 • نیازسنجی آموزشی کارکنان دانشگاه، برنامه‌ریزی، هماهنگی و برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه کارکنان
 • کنترل سیستم پیشنهادات دانشگاه، شامل جمع‌آوری پیشنهادات ارائه شده، هماهنگی تشکیل جلسه بررسی پیشنهادات و پیگیری تا تعیین نتیجه هر مورد
 • تهیه مستندات متفرقه شامل قراردادهای دوره­‌های آموزشی آزاد، اساسنامه انجمن‌ها / شوراها / جوایز خاص‌، تفاهم‌­نامه­‌ها و …. حسب نیاز