مژگان بهراد

اینجانب مژگان بهراد، دکتری روانشناسی، از سال 1387 تدریس در دانشگاه را شروع نمودم و سابقه تدریس در دانشگا‌های پیام‌نور، علم و هنر، علمی کاربردی، آزاد و دانشگاه امام جواد(ع) را دارم. همچنین کار مشاوره و روان درمانی را از سال 1392 با کار در مرکز تحکیم بنیان خانواده بهزیستی شروع کردم و هم اکنون نیز در دفتر مشاوره شخصی و مرکز بهزیستی مشغول به کار می‌باشم.

 • دانشکده علوم انسانی

 • گروه روانشناسی

 • استادیار

 • m.behrad@iju.ir

پیشینه

پیشینه تحصیلی

 • دکتری: روانشناسی – عمومی – دانشگاه سمنان – 1397

 • کارشناسی ارشد: روانشناسی – عمومی – دانشگاه اصفهان – 1388

 • کارشناسی: روانشناسی – بالینی – دانشگاه تهران – 1383

پیشینه اجرایی

 • عضو هیئت علمی دانشگاه امام جواد(ع)یزد، 1397 تا کنون

پیشینه تدریس

 • آسیب‌شناسی روانی

 • روانشناسی رشد
 • نظریه‌های شخصیت

 • روانشناسی عمومی

پیشینه تحقیقاتی

 • روان‌درمانی مثبت‌نگر

 • روان‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد

 • میگرن

تألیف و ترجمه

روان‌درمانی پویشی برای اختلالات سطحی شخصیت

سال 1396

روان‌درمانی پویشی برای اختلالات سطحی شخصیت

دکتر مژگان بهراد

همکار مترجم

سال 1396

انتشارات دانشگاه سمنان

مقالات

بررسی اثربخشی آموزش خوش‌بینی بر سلامت روان دانشجویان
مژگان بهراد، مهرداد کلانتری، حسین مولوی (1389). مجله علوم پزشکی زاهدان

مقایسه اثربخشی روان درمانی مثبت‌نگر و درمان پذیرش و تعهد بر ابعاد درد در بیماران مبتلا به میگرن
مژگان بهراد، شاهرخ مکوند حسینی، محمود نجفی (1397). مطالعات روانشناختی، دوره چهارم. شماره 1

علایق و مهارت ها

 • آموزش

 • درمان