مونا اسماعیل‌زاده

گفته می شود که هر شخصی توسط دوستانی که با آنها معاشرت می کند، کتاب هایی که مطالعه می کند و علاقمندی هایش شناخته می شود. با وجود زمان فراغت اندکی که دارم همیشه برای دیدار دوستانم برنامه ریزی می کنم، حتما مطالعه روزانه کتاب بخصوص با موضوعات تاریخی و روانشناسی دارم و دامنه گسترده ای از علایق شخصی ام را دنبال می کنم: سرآمد همه آنها خانواده عزیز و دوست داشتنی ام است و پس از آنها “کار و فعالیت دانشگاهی” که جایگاه ویژه ای برایم دارد و معتقدم جزء معدود افراد خوشبختی هستم که عاشق کارم هستم.

 • دانشکده مدیریت

 • گروه مدیریت بازرگانی

 • استادیار

 • یزد

 • dr.esmailzadeh@iju.ir

 • ۰۳۵۳۸۲۸۱۲۰۰-۳ (داخلی ۲۸۳)

پیشینه

پیشینه تحصیلی

 • دکتری: مدیریت بازرگانی – رفتارسازمانی و منابع انسانی – دانشگاه یزد – ۱۳۹۸

 • کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری – دانشگاه خاتم – ۱۳۸۷

 • کارشناسی: مدیریت – صنعتی – دانشگاه علامه محدث نوری – ۱۳۸۵

پیشینه اجرایی

 • مدیر گروه پژوهشی مطالعات منابع انسانی، دانشگاه امام جواد(ع) یزد، ۱۳۹۸

 • مدیر گروه مدیریت، دانشگاه امام جواد(ع) یزد، ۱۳۹۳

 • عضو هیأت علمی، دانشگاه امام جواد(ع) یزد، ۱۳۹۲

 • مدیر گروه رشته مهندسی صنایع، دانشگاه علامه محدث نوری، ۱۳۸۹

 • عضو هیأت علمی، دانشگاه علامه محدث نوری، ۱۳۸۸

 • مدیر تحقیق و توسعه، شرکت پویش صنعت ریلی، ۱۳۸۶

پیشینه تدریس

 • مدیریت منابع انسانی
 • توسعه شایستگی و جانشین پروری

 • توانمندسازی کارکنان و مدیران

 • مدیریت رفتار سازمانی

 • مبانی سازمان و مدیریت

 • تحقیق در عملیات ۱ و ۲

پیشینه تحقیقاتی

 • مطالعه و پژوهش‌های کاربردی

 • برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه

 • مشاوره و خدمات حوزه رفتارسازمانی و منابع انسانی

تألیف و ترجمه

روش‌های مواجهه با کارکنان دشوار در سازمان

سال ۱۳۹۶

روش‌های مواجهه با کارکنان دشوار در سازمان

دکتر مونا اسماعیل‌زاده

تألیف

سال ۱۳۹۶

انتشارات زندگی تازه

مقالات

مراحل پياده سازی مديريت دانش بر اساس مدل پيشنهادی در شرکت نفت ايران زمين.
زعفریان، رضا، اسماعیل زاده، مونا و شاهین، نساء. (۱۳۸۷). فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی – دانشگاه تهران. دوره۱، شماره دوم، صص ۱۰۲-۷۵

ارائه مدل مفهومی بکارگیری مدیریت دانش در کسب کارهای کوچک و متوسط با رویکرد پویا، مطالعه موردی: شرکت پویش صنعت ریلی.
اسماعیل زاده، مونا و پورسراجیان، داریوش. (۱۳۹۲). فصلنامه علمی پژوهشی بهبود مدیریت، دوره ۷، شماره ۲۰، صص ۵۴-۳۱

کاربست تحلیل عاملی اکتشافی و دیمتل در سنجش دانش (مطالعه موردی: اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها).
اسماعیل زاده، مونا، سبک رو، مهدی و اعتباریان خوراسگانی، اکبر. (۱۳۹۷). فصلنامه علمی پژوهشی چشم انداز مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، دوره نهم، شماره ۳۶، صص ۳۹-۱۵

طراحی مدل سنجش دانش اعضای هیأت علمی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران.
اسماعیل زاده، مونا، سبک رو، مهدی و اعتباریان خوراسگانی، اکبر. (۱۳۹۹). فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی دانشگاه تهران، دوره ۱۸، شماره ۱٫

تجربه ای از مديريت موفق.
اسماعیل زاده، مونا. (۱۳۸۴). ماهنامه علمی – آموزشی تدبیر، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، شماره ۱۶۲

سازماندهی امور فردی مديران.
اسماعیل زاده، مونا. (۱۳۸۵). ماهنامه علمی – آموزشی تدبیر، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، شماره ۱۷۱

مدل جدید به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت های دانش محور.
زعفریان، رضا، اسماعیل زاده، مونا و شاهین، نساء. (۱۳۸۷). ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، آبان ۱۳۸۷، دانشگاه صنعتی شریف

تدوین استراتژیهای منابع انسانی در پارکهای علم و فناوری ایران.
پورسراجیان، داریوش و اسماعیل زاده، مونا. (۱۳۹۲). یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، ۳ و ۴ آذر ۱۳۹۲، انجمن مدریت راهبردی ایران، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما، تهران

تحلیل استراتژیک زنجیره ارزش صنعت پلاستیک استان یزد.
اسماعیل زاده، مونا و پورسراجیان، داریوش. (۱۳۹۴). اولین کنفرانس ملی حسابدای و مدیریت، ۱ اسفند ۱۳۹۴، مرکز همایش های پژوهشگاه نیرو، تهران

مناطق ویژه علم و فناوری؛ مکانیزم توسعه خلاق و پایدار.
پورسراجیان، داریوش و اسماعیل زاده، مونا. (۱۳۹۲). اولین کنفرانس ملی حسابدای و مدیریت، ا اسفند ۱۳۹۲، مرکز همایش های پژوهشگاه نیرو، تهران

ارایه مدل کاربردی ارزیابی دانش کارکنان به عنوان شاخص مقایسه دانش سازمانها.
اسماعیل زاده، مونا و پورسراجیان، داریوش. (۱۳۹۲). ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانش، ۶ و ۷ اسفند ۱۳۹۲، سالن همایش های بین المللی شهید بهشتی، تهران

ارائه مدل اندازه گیری دانش کارکنان و تعیین اندازه دانش سازمان.
نیلی پور، اکبر، اسماعیل زاده، مونا و پورسراجیان، داریوش. (۱۳۹۳). اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت حسابداری و علوم اجتماعی، ۳۱ خرداد ۱۳۹۳، دانشگاه گیلان

بررسی عوامل راهبردی در شکل گیری شهر خلاق.
اسماعیل زاده، مونا، پورسراجیان، داریوش و ابوالقاسمی، آزاده. (۱۳۹۲). کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی، ۷ خرداد ۱۳۹۴، جزیره کیش

چالش های اجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در دانشگاه جیرفت و ارائه راهکارهای برای بهبود.
سرحدی، احسان، وحدت زاد، محمد علی و اسماعیل زاده، مونا. (۱۳۹۵). هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، ۲۷ بهمن ۱۳۹۵، تهران.

آسیب شناسی ارزشیابی توصیفی دانش آموزان: مطالعه تطبیقی دیدگاه والدین و معلمان.
متولی پور، لیلا، سبک رو، مهدی و اسماعیل زاده، مونا. (۱۳۹۹). دومین کنفرانس بین المللی نوآوری، ۱۹ شهریور ۱۳۹۹، تهران

مروری بر الگوهای رفتاری مدیران، دورکاری و حفظ منابع انسانی و استخراج شاخص های آنها.
خیراندیش، محسن، اسماعیل زاده، مونا و شرافت، ابوالفضل. (۱۳۹۹). هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین مدیریت، اقتصاد و توسعه، ۲۸ آبان ۱۳۹۹، تهران

Identification of Knowledge Measurement Indicators of Faculty Members of Iran Universities
Sabokro, M., Etebarian Khorasgani, A., Sherafat, A., Andalib, D. & Esmailzadeh, M. (2018). Amazonia Investiga, ISSN: 2322-6307, Agust 2018

Reviewing knowledge of human resource measurement models: comparing and identifying the strengths and weaknesses
Esmailzadeh, M., Sabokro, M., Etebarian Khorasgani, A. (2020). International Journal of Psychosocial Rehabilitation, ISSN: 1475-7192, 09.28.2020

The dynamic model of knowledge management practices in small and medium-sized enterprises to gain competitive advantage
Soltani, I., Esmailzadeh, M. & Khadem Astaneh, R. (2014). Arth Prabhand, A Journal of Economic and Management, September 2014

افتخارات و دستاوردها

علایق و مهارت ها

 • کوهنوردی
 • شنا

   

 • نواختن ساز تار