مقاله عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع) برگزیده

اولین همایش ملی نقش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی در تحول نظام آموزش عالی شد.

اولین همایش ملی نقش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی در تحول نظام آموزش عالی با تأکید بر دانشگاه حکمت بنیان و تمدن‌ساز ۲۲ خرداد ماه در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد. به گزارش پایگاه روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی امام جواد (ع) یزد، در این همایش چهار مقاله از مؤسسه آموزش عالی امام جواد (ع) با عنوان‌های “تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر زنجیرۀ ارزش مهارت آموزی در مؤسسات آموزش عالی غیردولتی”، و “کارکرد مؤسسات آموزش عالی غیردولتی در توسعه مهارتهای نرم””شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت خدمات دانشگاهی مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی” و “ترسیم نقشه دانش و فراترکیب مطالعات تاب‌آوری سازمانی آموزش عالی غیردولتی ایران در افق ۱۴۰۴ حضور داشته است.

در این رویداد، از بین ۲۳ مقاله برتر ارسال شده به همایش، ۱۵ مقاله در قالب سه پنل ارائه شد که در پایان  مقاله “ترسیم نقشه دانش و فراترکیب مطالعات تاب‌آوری سازمانی آموزش‌عالی غیردولتی ایران در افق ۱۴۰۴” به نویسندگی لیلا توانگر، داوود شیشه بری و علی حاجی غلام سریزدی به عنوان مقاله برگزیده این همایش در میان  انتخاب شده است. دکتر علی حاجی‌غلام سریزدی، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی امام جواد (ع) در این رابطه اظهار کرد: از آنجا که آموزش‌عالی و به ویژه آموزش‌عالی غیردولتی یکی از مسائل امروز کشور و یکی از نقاط اهرمی پیشرفت کشور در آینده است، توجه به تاب‌آوری این مجموعه از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. وی افزود: تاکنون مطالعات زیادی در زمینه تاب‌آوری سازمانی انجام شده است که هرکدام به بخشی از این موضوع پرداخته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: لازم بود مطالعات در این حوزه مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن ترسیم روند مطالعات، دیدگاه مناسب و جامعی از تلاش محققین در این حوزه‌های دانشی ارائه گردیده و سبب آگاهی بیشتر پژوهشگران از وضعیت پژوهش‌های انجام شده و نیز کشف شکاف‌های موضوعی تحقیقات علمی شود. حاجی غلام سریزدی گفت: نتایج نشان داد که علاوه بر نیاز به انجام پژوهش‌های گسترده‌تر در زمینه تاب‌آوری آموزش عالی به‌ویژه آموزش عالی غیردولتی ایران، توجه به رویکردهای نوآورانه در مدیریت، ایجاد و تقویت شاخص‌ها و ظرفیت تاب‌آوری و نیز توسعه‌ی مدل بومی چارچوب ایجاد تاب‌آوری در این دانشگاه‌ها ضروری است.

این موفقیت را به خانواده مؤسسه آموزش عالی امام جواد (ع) و بویژه خانم دکتر لیلا توانگر؛ مدیر گروه و عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع مؤسسه و همکارانشان تبریک می‌گوییم.

پ.ن

“کارکرد مؤسسات آموزش عالی غیردولتی در توسعه مهارتهای نرم”؛ مریم فداکار *، هدایت کارگر شورکی، داریوش پورسراجیان

“تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر زنجیرۀ ارزش مهارت آموزی در مؤسسات آموزش عالی غیردولتی”؛ زهره دهقان *، مریم فداکار، هدایت کارگر شورکی

“شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت خدمات دانشگاهی مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی” سیدرضا زکی پور، علی حاجی غلام سریزدی*

“ترسیم نقشه دانش و فراترکیب مطالعات تاب‌آوری سازمانی آموزش عالی غیردولتی ایران در افق ۱۴۰۴″؛ لیلا توانگر*، داوود شیشه بری و علی حاجی غلام سریزدی