مهدی جان‌محمدی

اینجانب متولد سال ۱۳۵۶ هستم. دیپلم خود را در سال ۱۳۷۴ در رشته ریاضی فیزیک اخذ کردم. سال ۱۳۷۵ در رشته معماری در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته دانشگاه یزد پذیرفته شدم و در سال ۱۳۸۴ از این دانشگاه فارغ التحصیل شدم.

 • دانشکده هنر و معماری

 • گروه معماری

 • مربی

 • یزد

 • m.janmohammadi@iju.ir

 • ۰۳۵۳۸۲۸۱۲۰۰-۳ (داخلی ۲۲۵)

پیشینه

پیشینه تحصیلی

 • کارشناسی ارشد: معماری – دانشگاه یزد – ۱۳۸۴

 • کارشناسی: معماری – دانشگاه یزد – ۱۳۷۵

پیشینه اجرایی

 • سرپرست گروه معماری، مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی یزد، ۱۳۸۶

 • عضو دارای پروانه اشتغال به کار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، ۱۳۸۹

 • مدیرگروه معماری، دانشگاه امام جواد(ع) یزد، ۱۳۹۱

 • عضو هیأت مدیره، شرکت مهندسان مشاور ایوان عمارت، ۱۳۹۱

 • مدیرعامل، شرکت مهندسان مشاور ایوان عمارت، ۱۳۹۲

 • مدیر بخش آموزش، شرکت مهندسان مشاور ایوان عمارت، ۱۳۹۶

پیشینه تدریس

 • طراحی و معماری

 • انسان طبیعت معماری

 • روستا

 • طراحی و تولید صنعتی ساختمان

 • عناصر و جزئیات ساختمانی، ساختمان

پیشینه تحقیقاتی

 • طرح های مطالعاتی

 • برنامه ریزی و طراحی در حوزه هنر، معماری و شهرسازی

 • طراحی و تولید صنعتی ساختمان

علایق و مهارت ها

 • معماری طبیعت گرا

 • اجرای ساختمان

 • مطالعات و برنامه ریزی