منشور اخلاقی دانشجویان مؤسسه آموزش عالی امام جواد (ع)

1- در نظر داشتن خداوند به عنوان بالاترین ناظر در همه فعالیت ها

2- حسن خلق، رعایت ادب و احترام متقابل

3- تواضع و فروتنی توام با خودباوری و اعتماد به نفس

4- صداقت، امانتداری، همدلی و مشارکت در برنامه‌های دانشگاه

5- رعایت شئونات محیط علمی-آموزشی در رفتار، پوشش و تعامل با دیگران

6- نظم، پشتکار و جدیّت

7- احساس مسئولیت نسبت به مسائل جامعه، روحیه جستجوگری و حقیقت طلبی

8- احترام به ویژگی‌ها و اهداف دانشگاه و حفظ حسن شهرت آن

9- استفاده بهینه از منابع و امکانات دانشگاه

10- رعایت قوانین و مقررات دانشگاه