مقررات ورود به جلسه امتحان پایان‌ترم

ضمن آرزوی موفقیت برای تمام دانشجویان در امتحانات پایان ترم، به منظور حفظ نظم بیشتر توجه به نکات زیر در جلسه امتحان ضروری می باشد.

حضور در جلسات امتحانی الزامی می باشد و در صورت غیبت در جلسه امتحان به هر دلیل نمره امتحانی بر اساس نمره کلاسی و میان ترم و … رد نمی شود و نمره دانشجوی غایب در امتحان صفر منظور می شود.
براي شرکت در کلیه امتحانات همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت دانشجويي الزامي است.
امتحانات بر اساس تاریخ و ساعت اعلام شده در کارت ورود به جلسه (گزارش 428 سیستم گلستان)برگزار می شود. بدین منظور به ساعت شروع امتحانات توجه کافی داشته باشید.
لازم است دانشجويان 15 دقيقه قبل از ساعت شروع امتحان (ساعت اعلام شده در کارت ورود به جلسه)در کلاس مربوطه که در کارت ورود به جلسه درج شده حضور داشته باشند. در صورت تحویل برگه و خروج حتی یک نفر از دانشجویان ازحوزه امتحانی مجوز برگزاری امتحان برای دانشجویانی که پس از آن به حوزه امتحانی خواهند آمد، صادر نخواهد شد.
لازم است دانشجويان در صندلي هاي تعيين شده كه شماره آن روي كارت ورود به جلسه درج شده است، بنشينند.
همراه داشتن ماشين حساب با هماهنگي استاد و حداکثر تا مدل fx3600 باشد.استفاده از ماشین حساب موبایل ممنوع می باشد.
همراه داشتن هرگونه وسایل الکترونیکی (تلفن همراه، ساعت هوشمند، ماشین حساب هوشمند و …)، وسایل غیرمجاز (کیف، کتاب، جزوه و…) و مکتوبات (نوشتن مطالب روی دست، بدن، لباس و غیره …) و یا اقدامات برهم زننده نظم جلسه در امتحان ممنوع بوده و منجر به صدور رای(نمره 0.25 در درس، حذف درس، تعلیق و …) در کمیته انضباطی خواهد شد.
لازم است دانشجويان 15 دقيقه قبل از ساعت شروع امتحان (ساعت اعلام شده در کارت ورود به جلسه)در کلاس مربوطه که در کارت ورود به جلسه درج شده حضور داشته باشند.
برای مشاهده نمرات دروس به سیستم گلستان( اطلاعات جامع دانشجو و كليك روي ترم4021 ) مراجعه نمایید.
اعتراضات بايد توسط شخص دانشجو در مهلت تعيين شده توسط استاد درس مربوطه در سیستم گلستان از مسیر آموزش- دانشجو- درخواستها- ثبت اعتراض و درخواست تجديد نظر توسط دانشجو وارد شود و هیچ اعتراضی به صورت کتبی بررسی نمی شود.
در صورتیکه دانشجو برای گرفتن نمره مزاحم استاد شود و از طرف استاد به آموزش گزارش داده شود،دانشجو به کمیته انضباطی معرفی می شود و مطابق ضوابط با وی رفتار خواهد شد .
امضاء نمودن لیست حضور و غیاب توسط دانشجویان الزامی می باشد.

در پایان مجدد تاکید می گردد از همراه داشتن هر گونه وسیله اضافی از جمله تلفن همراه و وسایل الکترونیکی غیرمجاز و جزوه و … در جلسه امتحان خودداری نمایید. در غیر اینصورت عواقب آن برعهده دانشجو بوده و منجر به صدور رای در کمیته انضباطی دانشگاه خواهد شد.