مقررات ورود به جلسه امتحان پایان‌ترم

ضمن آرزوی موفقیت برای تمام دانشجویان در امتحانات پایان ترم، به منظور حفظ نظم بیشتر توجه به نکات زیر در جلسه امتحان ضروری می باشد.

• حضور در جلسات امتحانی الزامی می‌باشد و در صورت غیبت در جلسه امتحان به هر دلیل نمره امتحانی بر اساس نمره کلاسی و میان‌ترم و… رد نمی‌شود و نمره دانشجوی غایب در امتحان صفر منظور می‌شود.
• برای شرکت در کلیه امتحانات همراه‌داشتن کارت ورود به جلسه و کارت دانشجویی الزامی است.
• امتحانات بر اساس تاریخ و ساعت اعلام شده در کارت ورود به جلسه (گزارش ۴۲۸ سیستم گلستان) برگزار می شود. بدین منظور به ساعت شروع امتحانات توجه کافی داشته باشید.
• لازم است دانشجویان ۱۵ دقیقه قبل از ساعت شروع امتحان (ساعت اعلام شده در کارت ورود به جلسه) در کلاس مربوطه که در کارت ورود به جلسه درج شده حضور داشته باشند. در صورت تحویل برگه و خروج حتی یک نفر از دانشجویان ازحوزه امتحانی مجوز برگزاری امتحان برای دانشجویانی که پس از آن به حوزه امتحانی خواهند آمد، صادر نخواهد شد.
• لازم است دانشجویان در صندلی‌های تعیین شده که شماره آن روی کارت ورود به جلسه درج شده است، بنشینند.
• همراه‌داشتن ماشین‌حساب با هماهنگی استاد و حداکثر تا مدل fx3600 باشد. استفاده از ماشین‌حساب موبایل ممنوع می‌باشد.
• همراه‌داشتن هرگونه وسایل الکترونیکی (تلفن همراه، ساعت هوشمند، ماشین‌حساب هوشمند و…)، وسایل غیرمجاز (کیف، کتاب، جزوه و…) و مکتوبات (نوشتن مطالب روی دست، بدن، لباس و غیره…) و یا اقدامات برهم‌زننده نظم جلسه در امتحان ممنوع بوده و منجر به صدور رأی (نمره ۰.۲۵ در درس، حذف درس، تعلیق و …) در کمیته انضباطی خواهد شد.
• لازم است دانشجویان ۱۵ دقیقه قبل از ساعت شروع امتحان (ساعت اعلام شده در کارت ورود به جلسه) در کلاس مربوطه که در کارت ورود به جلسه درج شده حضور داشته باشند.
• برای مشاهده نمرات دروس به سیستم گلستان (اطلاعات جامع دانشجو و کلیک روی ترم ۴۰۲۲) مراجعه نمایید.
• اعتراضات باید توسط شخص دانشجو در مهلت تعیین شده توسط استاد درس مربوطه در سیستم گلستان از مسیر آموزش – دانشجو – درخواست‌ها – ثبت اعتراض و درخواست تجدیدنظر توسط دانشجو وارد شود و هیچ اعتراضی به‌صورت کتبی بررسی نمی‌شود.
• درصورتی‌که دانشجو برای گرفتن نمره مزاحم استاد شود و از طرف استاد به آموزش گزارش داده شود، دانشجو به کمیته انضباطی معرفی می‌شود و مطابق ضوابط با وی رفتار خواهد شد.
• امضا نمودن لیست حضوروغیاب توسط دانشجویان الزامی می‌باشد.

در پایان مجدد تأکید می‌گردد از همراه‌داشتن هر گونه وسیله اضافی از جمله تلفن همراه و وسایل الکترونیکی غیرمجاز و جزوه و… در جلسه امتحان خودداری نمایید. در صورت مشاهده عواقب آن برعهده دانشجو بوده و منجر به صدور رأی در کمیته انضباطی دانشگاه خواهد شد.