معرفی

معاونت دومین سطح سازمانی در دانشگاه است که انجام بخشی از وظایف مربوط به اهداف آن را بر عهده دارد. برنامه‌ها و فعالیت‌های حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی وسیع و در بردارنده نسبت بالایی از محورهای فعالیت دانشگاه می‌باشد.

مهم‌ترین فعالیت‌‏‎های دانشگاه با در نظر گرفتن اهداف آموزشی در حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی، صورت می‌پذیرد. معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه امام جواد(ع)، با پیروی از رویکرد پرورش دانشجویانی که ضمن تسلط بر قلمرو رشته تحصیلی خود، انسان‌هایی متعهد نسبت به جامعه خود و شهروندانی رشید، مؤمن و متخلق باشند، هدف‌‎ها و برنامه‌های خود را در چارچوب استانداردهای آموزشی تنظیم کرده است.

معاونت

الهام شریفی

 • دکتری ریاضی از دانشگاه فنی کلاوستال آلمان

 • ۰۳۵۳۸۲۸۱۲۰۰-۳ (داخلی ۲۲۵)

 • یزد

اینجا آموزش عالی است.

شرح اهم وظایف

 • نظارت بر فعالیت‌های آموزشی دانشجویان

 • اجرای آئین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی مصوب

 • رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انضباطی

 • هماهنگی با مدیران ذی‌ربط جهت اجرای دستورالعمل‌های آموزشی مصوب

 • نظارت بر اجرای برنامه‌های آموزشی گروه‌ها و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی آن‌ها

 • ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی و کادر آموزشی به منظور ارتقاء کیفیت فعالیت آن‌ها

 • برنامه‌ریزی و تنظیم خط مشی و روش‌های اجرایی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه

 • اجرای آئین‌نامه‌ها و مقررات پژوهشی مصوب

 • نظارت بر کلیه فعالیت‌های تحقیقاتی اساتید و دانشجویان

 • نظارت بر حسن اجرای قراردادها و طرح‌های تحقیقاتی مصوب

 • بررسی درخواست‌های اساتید جهت استفاده از بورس‌ها و فرصت‌های مطالعاتی

 • نظارت بر اجرای برنامه‌های پژوهشی گروه‌های مربوطه و کوشش جهت رفع مشکلات آن‌ها

 • ترغیب اعضای هیئت علمی جهت انجام امور تحقیقاتی و ارزشیابی عملکرد پژوهشی آن‌ها

 • برنامه‌ریزی و تنظیم خط مشی و روش‌های اجرایی لازم جهت اجرای مصوبات شورای پژوهشی

معاونین پیشین

غضنفر امیرجلیلی

دکتری فیزیک از دانشگاه اسکس انگلستان

معاونت آموزشی و پژوهشی

از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۸

داریوش پورسراجیان

دکتری مدیریت رفتار سازمانی از دانشگاه تهران

معاونت آموزشی و پژوهشی

از سال ۱۳۹۸ الی ۱۳۹۹

احمد حاجی‌مرادی

دکتری مدیریت صنعتی از دانشگاه یزد

معاونت آموزشی و پژوهشی

از سال ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۲