پیشینه

پیشینه تحصیلی

 • دکتری: مديريت مالی – دانشگاه یزد – 1398

 • کارشناسی ارشد: مدیریت مالی- بازرگانی – دانشگاه الزهرا تهران – 1392

 • کارشناسی: مدیریت بازرگانی – دانشگاه اصفهان – 1389

پیشینه اجرایی

 • هیئت علمی پاره وقت گروه مدیریت موسسه آموزش عالی امام جواد (ع) یزد – آبان ماه 1401 تاکنون

 • کارشناس ارزیابی طرح های سرمایه گذاری و لیزینگ راهکار تجارت پویا سورنا – شهریور ماه 1397 تاکنون

 • استاد مدعو گروه حسابداری و مالی دانشگاه یزد – مهرماه 1395 تاکنون

 • کارشناس برنامه ریزی و مطالعات راهبردی شرکت سرمایه گذاری غدیر- تهران – بهمن ماه 92. اسفندماه 94

 • ارزیاب(پروژه ارزیابی معاونین و قائم مقامان شهرداری تهران) شرکت خدمات مدیریت بهسو

پیشینه تدریس

 • مدیریت مالی

 • مدیریت سرمایه گذاری

 • بازارها و نهادهای پولی و مالی

 • نهادهای پولی و مالی بین الملل

 • مبانی بانکداری و مدیریت بانک

 • مبانی اصول حسابداری

 • مدیریت مالی در ایران

 • مالیه عمومی

 • مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

 • مباحث منتخب مالی

مقالات

تاثیر انقلاب صنعتی چهارم بر حسابداری، حرفه حسابداری و نقش دانشگاه
در هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران. دانشگاه یزد.آذرماه 1399. پذیرش بصورت سخنرانی

ارانه مدلی جهت سنجش ریسک مالیاتی و تاثیر آن بر ارزش شرکت‌های بازار سرمایه ایران
در مجله علمی – پژوهشی تحقیقات مالی، دانشگاه تهران. 1399

بررسی اثر تعاملی ریسک مالیاتی و مسئولیت اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران
مجله علمی – پژوهشی دانش حسابداری دانشگاه کرمان. 1398

بررسی اثر تعاملی ریسک مالیاتی و حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران
هفدهمین کنفرانس حسابداری ایران. دانشگاه تهران  پردیس فارابی. 1398

 مدیریت دارایی و مربوط بودن اطلاعات حسابداری(مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، دانشگاه آزاد تهران مرکزی. 1398

تاثیر یادگیری سازمانی بر رابطه سرمایه فکری و عملکرد تولید محصول جدید
مجله علمی – پژوهشی مدیریت توسعه و تحول دانشگاه ازاد قزوین.1397

بررسی تاثیر نوع تأمین مالی بر کارایی سرمایه گذاری با تاکید بر ارزش شرکت
مجله علمی – پژوهشی دانش سرمایه گذاری، انجمن مهندسی مالی دانشگاه آزاد تهران. 1397

سیاست های تأمین مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران
مجله علمی – پژوهشی راهبرد مدیریت مالی، دانشگاه الزهرا تهران. 1397

مروری جامع بر مبانی نظری و مطالعات انجام شده در حوزه حاکمیت شرکتی
دومین همایش ملی  حاکمیت شرکتی در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی. 1394

بهبود شرایط پیاده‌سازی  حاکمیت شرکتی در شرکت های بورسی ایران
دومین همایش ملی  حاکمیت شرکتی در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی. 1394

نگرشی جامع به ابزارهای تأمین مالی در شرکتها
سومین کنفرانس ملی مهندسی مالی و اوراق بهادارسازی، انجمن مهندسی مالی. 1393

تأثیر نرخ ارز بر بازده سهام در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM)
دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه اقتصادی و مدیریت مالی”، شرکت پنداراندیش رهپو، شیراز. مهرماه 1393

بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری و خطر ریزش قیمت سهام در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران
مجله علمی – پژوهشی دانش حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان. 1393

بررسی رابطه شتاب و وضعیت نقدشوندگی بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران
مجله علمی – پژوهشی پژوهش های مدیریت در ایران، دانشگاه تربیت مدرس.1393

اولویت بندی ریسک های بانکداری الکترونیکی از دیدگاه مدیران بانک های دولتی و خصوصی
مجله علمی – پژوهشی پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، دانشگاه تربیت مدرس.1392

رویکردی جامع به مدیریت ریسک در بازارها و نهادهای مالی
دومین کنفرانس ملی تخصصی مهندسی مالی، مبانی، کارکردها و چالش های آن: با تمرکز بر مدیریت ریسک، انجمن مهندسی مالی.1392

تأثیر حاکمیت شرکتی در رشد اقتصاد ایران
در نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی در راستای تحقق سند چشم انداز، دانشگاه الزهرا(س)، تهران.1392

حاکمیت شرکتی و نظام کنترلی در شرکت های هلدینگ
نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی در راستای تحقق سند چشم انداز، دانشگاه الزهرا(س)، تهران.1392

Investigating the Interactive Effect of Corporate Governance and Corporate Social Responsibility on the Firm Value in the Tehran Stock Exchange
مجله علمی – پژوهشی Iranian journal of management studies، دانشگاه تهران. پردیس فارابی. 1398.

 The impact of strategic corporate social responsibility on tax avoidance via work meaningfulness and the mediating role of ethical leadership
مجله علمی-پژوهشی ” The Iranian Journal of Accounting, Auditing and Finance”، دانشگاه فردوسی مشهد، 1400.