معرفی

گروه آموزشی مدیریت کسب و کار شامل رشته های کسب و کار (گرایش مالی) و کارآفرینی (گرایش گردشگری) در مقطع کارشناسی ارشد، رشته‌های مدیریت صنعتی و کسب و کارهای کوچک در مقطع کارشناسی و رشته مدیریت صنعتی در مقطع کارشناسی ناپیوسته می شود.
گروه آموزشی مدیریت کسب و کار مجموعه رشته های مصوبی را در بر دارد که در استان یزد منحصر به فرد است. با عنایت به صنعتی بودن استان یزد و ثبت بافت تاریخی یزد در فهرست میراث جهانی یونسکو، رشته‌های این گروه جایگاه مطلوبی را در بازار کار استان دارا هستند. لذا جهت جذب سریع دانش آموختگان به بازار کار استان، به ارتقای مهارت علمی و عملی دانشجویان توجه شده و از اساتیدی بهره گرفته می شود که به این مهم باور داشته باشند.
مجوز رشته امور اداری در مقطع کاردانی از سال ۱۳۹۰ و رشته مدیریت صنعتی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته به ترتیب از سال 1385 و سال 1388 به دانشگاه داده شده است. در حال حاضر این دانشگاه در این رشته ها بدون کنکور دانشجو می پذیرد.
مجوز رشته مدیریت کسب و کارهای کوچک از سال 1399 در مقطع کارشناسی به این دانشگاه داده شد. همچنین مجوزهای مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت کارآفرینی (گرایش گردشگری)، سال 1395 و رشته مدیریت کسب و کار (گرایش مالی) در سال 1396 به این دانشگاه داده شده است.

رشته‌های تحصیلی

امتیازات ویژه

  • برخورداری از اساتید دارای تجربه عملی در حوزه های تخصصی

  • استفاده از پیشنهادات و انتقادات سازنده دانشجویان در برنامه ریزی گروه

  • برقراری ارتباط بین دانش آموختگان فعال، پویا و با انگیزه در رشته های مدیریت صنعتی، کسب و کارهای کوچک و کسب و کار مالی با صنعت

اینجا آموزش عالی است.

مدیر گروه

کارشناس

نگار جلیلیان

  • دکتری مدیریت صنعتی – دانشگاه یزد

  • ۰۳۵۳۸۲۸۱۲۰۰-۳ (داخلی ۲۷۱)

  • n.jalilian@iju.ir

زکیه عهدی

  • کارشناسی ارشد الهیات

  • ۰۳۵۳۸۲۸۱۲۰۰-۳ (داخلی ۲۷۰)

پیوست‌ها

دستاوردها

انتشار نشریه دانشجویی

۱۳۹۱ - ۱۳۹۲

انتشار نشریه دانشجویی توسط انجمن علمی مدیریت

نشریه های دانشجویی با محتوای مرتبط با رشته مدیریت صنعتی، با اسامی مات و سلام مدیر، توسط دانشجویان رشته مدیریت صنعتی منتشر شد.  

برگزاری سمینار تخصصی

1398

برگزاری سمینار نقش تحول دیجیتال در مدیریت زنجیره تأمین

در این سمینار از جناب آقای دکتر جعفرنژاد از دانشگاه تهران جهت سخنرانی دعوت به عمل آمد.

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی

1397

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی اساتید و دانشجویان با همراهی انجمن علمی مدیریت

در این نمایشگاه کلیه دستاوردهای پژوهشی اساتید و دانشجویان گروه مدیریت در معرض بازدیدکنندگان قرار گرفت.

برنامه روز مدیر و بزرگداشت امیرکبیر

1395

برنامه روز مدیر و بزرگداشت امیرکبیر

سمیناری در حوزه مدیریت برگزار شد و همچنین سایر برنامه ها در قالب نمایش فیلم های مدیریتی و برنامه های فرهنگی ویژه دانشجویان گروه مدیریت به اجرا درآمد.

برنامه‌های ویژه