مدارک مورد نياز جهت ثبت نام در مقطع کارشناسی ۱۴۰۲

• اصل و کپی مدرک دیپلم
• ریز نمرات کلی گذرانده دبیرستان
• اصل و کپی مدرک پیش دانشگاهی و ریز نمرات آن ویژه دارندگان مدرک پیش دانشگاهی
• تصویر پشت و روی کارت ملی 2 عدد
• تصویر تمام صفحات شناسنامه 2 عدد
• مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را برای برادران مشخص نماید.
• تکمیل فرمهای ثبت نام
• 3 عدد عکس 3 در 4 دارای زمینه سفید
• دریافت کد پیگیری تاییدیه تحصیلی(هم تاییدیه و هم سوابق سوابق تحصیلی) (قابل دریافت از طریق سایت emt.medu.ir)
• پرداخت علی الحساب شهریه به صورت نقد و چک