پیشینه

پیشینه تحصیلی

 • دکتری: مهندسی صنایع – لجستیک و زنجیره تأمین – دانشگاه یزد – 1400 تا کنون

 • کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع – دانشگاه UPM مالزی – 1389

 • کارشناسی: مهندسی صنایع – تولید صنعتی – دانشگاه یزد – 1378

پیشینه اجرایی

 • مدیر کارگزینی اعضای هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع)، 1398 تاکنون

 • مدیر گروه مهندسی صنایع مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع)، 1398 تاکنون

 • عضو کارگروه تدوین برنامه استراتژیک مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع)، 1398 تاکنون

 • داور کمیته ارزیابی پژوهشگر برتر استان معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه یزد، 1397

 • عضو کمیته ترفیع اعضای هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع)، 1398

 • مدیرعامل شرکت مهندسی بهبودیاران انرژی صنعت، 1397

 • مدیر طرح و برنامه مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع) از سال 1391 تاکنون

 • مدیر طرح و برنامه مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع)، 1391 تاکنون

 • مدیر پروژه مؤسسه مهندسی بهبودیاران یزد، 1392

 • مدیر کنترل پروژه شرکت مهندسی محیاپرداز یزد، 1390

 • مدیر تضمین کیفیت شرکت پیچ ستاره یزد 1387

 • مدیر تضمین کیفیت شرکت الیاف یزد 1383

 • کارشناس QC شرکت نخ آفتاب یزد 1378-1379

پیشینه تدریس

 • مبانی جامع کیفیت

 • نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده

 • مهندسی فاکتورهای انسانی (مهندسی صنایع)

 • کنترل تولید و موجودیها

 • تحلیل سیستم ها

 • مبانی جامع کیفیت

 • نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده

 • طرحریزی واحدهای صنعتی (مهندسی صنایع)

 • کاربرد کامپیوتر (حسابداری-مدیریت)

 • زبان تخصصی مدیریت و مهندسی مالی

 • کاربرد کامپیوتر در تولید

 • شبیه سازی و روشهای تولید

 • زبان تخصصی صنایع

 • طرح ریزی واحدهای صنعتی (مهندسی صنایع)

پیشینه تحقیقاتی

 • مطالعه و پژوهش‌های کاربردی

 • برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه

 • مشاوره و خدمات حوزه رفتارسازمانی و منابع انسانی

علایق و مهارت‌ها

 • نرم افزارVENSIM (System Dynamics)

 • مجموعه نرم افزارهای Office

 • نرم افزار کنترل پروژه MSP

 • نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری SPSS

 • زبان انگلیسی