فروغ امیرجلیلی

فروغ امیرجلیلی متولد ۱۳۶۳ دارای مدرک دکترا در رشته آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه یزد می باشد. وی در سال ۱۳۸۱ در کنکور سراسری در گروه زبان های خارجی رتبه چهارم کشوری و رتبه اول منطقه را کسب کرده است. وی مقطع کارشناسی (زبان و ادبیات انگلیسی) و کارشناسی ارشد (آموزش زبان انگلیسی) را در دانشگاه یزد گذرانده است و در هر سه مقطع رتبه اول را در میان دانش آموختگان کسب کرده است.

وی مدتی از دوران دبیرستان را در انگلستان در مدرسه سنت اندروز و گیلبرد در شهر کلچستر انگلیس گذرانده است. از دوره کارشناسی به علت داشتن رتبه اول مستقیماً به دوره کارشناسی ارشد وارد شد. پس از اتمام دوره کارشناسی ارشد به همکاری در دانشگاه امام جواد(ع) دعوت شد. ایشان هم اکنون عضو هیئت علمی و مدیر گروه زبان انگلیسی دانشگاه امام جواد(ع) می باشد.

 • دانشکده علوم انسانی

 • گروه زبان

 • استادیار

 • یزد

 • f.mirjalili@iju.ir

 • ۰۳۵۳۸۲۸۱۲۰۰-۳ (داخلی ۲۷۳)

پیشینه

پیشینه تحصیلی

 • دکتری: زبان انگلیسی – آموزش – دانشگاه یزد – ۱۳۹۷

 • کارشناسی ارشد: زبان انگلیسی – آموزش – دانشگاه یزد – ۱۳۸۷

 • کارشناسی: زبان انگلیسی – ادبیات – دانشگاه یزد – ۱۳۸۵

پیشینه اجرایی

 • رئیس دانشکده علوم انسانی، دانشگاه امام جواد(ع)، از سال ۱۳۹۹

 • مدیر گروه زبان انگلیسی، دانشگاه امام جواد(ع)، از سال ۱۳۸۸ تا کنون
 • مدیر روابط بین الملل، دانشگاه امام جواد(ع)، از ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۴ و از ۱۳۹۹ تا کنون

 • کارشناس آموزش، مؤسسه علوم و فنون کیش، از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۷

پیشینه تدریس

 • زبان تخصصی تاریخ معماری

 • زبان تخصصی طراحی پارچه و لباس

 • زبان تخصصی تجارت الکترونیک
 • زبان تخصصی آموزش و پرورش ابتدایی
 • آزمون‌سازی (۱)
 • آزمون‌سازی (۲)

 • بیان شفاهی داستان ۱

 • بیان شفاهی داستان ۲ (پیوسته)

 • دستور زبان
 • روش تدریس زبان انگلیسی ۳
 • روانشناسی تربیتی (پیوسته)

 • روش تحقیق در مسائل زبان‌آموزی
 • زبان پیش (کارشناسی)

 • زبان تخصصی حسابداری

 • زبان تخصصی ۱ و ۲ مدیریت

 • زبان تخصصی ۳ و ۴ مدیریت

 • زبان تخصصی نرم‌افزار

 • زبان خارجی عمومی

 • زبانشناسی مقابله‌ای و تجزیه‌وتحلیل خطاهای زبانی

 • کلیات زبانشناسی ۱

 • کلیات زبانشناسی ۲

 • گفت ‌و شنود (۳)
 • نظریات فراگیری زبان
 • نمونه‌های نثر و شعر انگلیسی

پیشینه تحقیقاتی

 • زبان شناسی کاربردی

 • فرایندهای آموزشی ارتباطی کلاس درس

 • روش‌های پژوهش مسائل آموزش زبان دوم و خارجی
 • سنجش و ارزیابی زبان دوم و خارجی
 • نحو
 • ساخت واژه
 • واج شناسی

تألیف و ترجمه

مبانی تکنیک خلأ

سال ۱۳۹۰

مبانی تکنیک خلأ

دکتر فروغ امیرجلیلی

ویراستاری

سال ۱۳۹۰

انتشارات علم نوین

Key concepts in Language Testing

سال ۱۳۹۴

Key concepts in Language Testing

دکتر فروغ امیرجلیلی

تألیف

سال ۱۳۹۴

انتشارات آموزشی تألیفی ارشدان

لغت نامه تصویری مد و لباس

سال ۱۳۹۸

لغت نامه تصویری مد و لباس (انگلیسی به فارسی) به همراه تلفظ

دکتر فروغ امیرجلیلی

تألیف

سال ۱۳۹۸

انتشارات سیدعلی‌زاده

مقالات

The effect of explicit instruction on derivational morphological awareness amongst Iranian EFL learners
Amirjalili, F., Jabbari, A. A., & Rezai, M. J. (2018). Linguistic Research, 35, 47-82

The impact of morphological instruction on morphological awareness and reading comprehension of EFL learners
Amirjalili, F., & Jabbari, A. A. (2018). Cogent Education, 5(1), 1-30

The Relationship between Spiritual Intelligence and Self-Regulation with success of Iranian EFL University Lecturers
Elhambakhsh, S. E., Amirjalili, F. & Jahandoust, S. (2018). Global Journal of Foreign Language Teaching, 8 (3), 103-110

A Comparative Genre Analysis of Memorial Cards in English and Funeral/Memorial Announcements in Persian
Elhambakhsh, S. E., Amirjalili, F. & Kashefi, E. (2015). Journal of Applied Linguistics and Discourse Analysis, 2(3), 37-48

The effect of semantic and thematic clustering of words on Iranians ‘ vocabulary learning
Mirjalili, F., Jabbari, A., & Reza i, M. (2012). American International Journal of Contemporary Research, 2(2), 214-222

A Comparative Genre Analysis of Documented Memories of Iran-Iraq War and World War I Victims in English and Persian
The 17th International TELLSI conference (TELLSI17). Tabriz, November 2019

Fusing Pedagogic Horizons: Language and Content Teaching in the Mainstream ESP Courses
The 17th International TELLSI conference (TELLSI17). Tabriz, November 2019

Genre Analysis of Resignation Letters Across Cultures: Perspective on Rhetorical Structures in English and Persian
In the Proceedings of the 5th International Conference on Language, Discourse, and Pragmatics (LDP 2019). Shahid Chamran University of Ahvaz, February 2019

A Comparative Genre Analysis Study of Parliament Business Letters in English and Persian
In the Proceedings of the 5th International Conference on Language, Discourse, and Pragmatics (LDP 2019). Shahid Chamran University of Ahvaz, February 2019

Genre Analysis of Resignation Letters Across Cultures: Perspective on Rhetorical Structures in English and Persian
The 16th International TELLSI conference (TELLSI16). Shiraz University, Shiraz, November 17-19, 2018

A Comparative Genre Analysis of Customer Complaint Letters in English and Persian
The 16th International TELLSI conference (TELLSI16). Shraz University, Shiraz, November 17-19, 2018

Iranian EFL University Lecturers’ Success: The Role of Spiritual Intelligence and Self-Regulation
The 15th International TELLSI conference (TELLSI15). Islamic Azad University, Roodehen Branch, Roodehen, Tehran, November 17-19, 2017. 6

The Effect of Using Poetries with Islamic Themes on Achievement and Motivation Levels of High School EFL Learners: Action Research
In the Proceedings of the 1st International Conference on Language Focus (Linguistics, Language Teaching, Translation, and Literature) (LTTL1), University of Science and Technology, Urmia, Iran, October 5-6, 2017. 7

A Comparative Genre Analysis of Memorial Cards in English and Funeral Announcements in Persian
In the Proceedings of the 1st International Conference on Language Focus (Linguistics, Language Teaching, Translation, and Literature)(LTTL1), University of Science and Technology, Urmia, Iran, October 5-6, 2017. 8

The Relationship between Spiritual Intelligence and Self-Regulation with success of Iranian EFL University Lecturers
In the Proceedings of the 1st International Conference on Language Focus (Linguistics, Language Teaching, Translation, and Literature)(LTTL1), University of Science and Technology, Urmia, Iran, October 5-6, 2017

Teachers’ Perceptions of Teaching English as an International Language (EIL) Represented in Prospect Series
In the Proceedings of the International Conference on Current Issues of Literature, Translation and Learning and Teaching of Languages (LTLT), Shahid Chamran University of Ahvaz, February 2-3, 2017

Playing Video Games and Concrete Vocabulary Acquisition among EFL Learners: The Case of Popular Clash of Clans in Iran
In the Proceedings of the Fourth International Conference on Applied Research in Language Studies, University of Khaje Nasiroddin Toosi, Tehran. November, 25, 2016

The Effects of Focus on Form and Focus on Forms Instruction on Learners’ Comprehension of ESP Texts
In the Proceedings of the 7th Biennial Conference on Issues in English Teaching in Iran, University 0f Tehran.September 10-11, 2014

The Effects of Semantic and Thematic Clustering as well as Instructional Approaches on Vocabulary Learning
In the proceedings of the 7th International TELLSI conference, Yazd University, October 21-23, 2009

افتخارات و دستاوردها