فرشته صادقیه

فرشته صادقیه دوران ابتدایی خود را در کاردیف، ولز، انگلستان گذراند و تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مهندسی معماری در دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد ادامه داد و همچنین به مدت یک سال در کالج لیورپول انگلستان تحصیل کرد. وی پایان نامه کارشناسی ارشد خود را در زمینه مسکن روستایی با تمرکز بر احیای مجدد هویت آن به پایان رساند. در سال ۱۳۹۲، وی تدریس در دانشگاه امام جواد(ع) یزد را آغاز کرد. تحقیقات وی بیشتر بر معماری اماکن تاریخی و احیای عوامل هویتی آنها متمرکز است.

 • دانشکده هنر و معماری

 • گروه معماری

 • مربی پایه ۲

 • یزد

 • f.sadeghieh@iju.ir

 • ۰۳۵۳۸۲۸۱۲۰۰-۳ (داخلی ۲53)

پیشینه

پیشینه تحصیلی

 • دکتری: مهندسی معماری – معماری – دانشگاه یزد – در حال تحصیل

 • کارشناسی ارشد: مهندسی معماری – معماری – دانشگاه یزد – ۱۳۹۳

 • کارشناسی: مهندسی معماری – معماری – دانشگاه یزد – ۱۳۹۰

پیشینه اجرایی

 • مدیر پروژه UniNext دانشگاه امام جواد (ع) ۱۴۰۰ تا کنون

 • مدیر واحد بین الملل، دانشگاه امام جواد (ع) ۱۴۰۰ تا کنون

 • مدیر واحد Uni- KAR ، دانشگاه امام جواد(ع)، از ۱۳۹۹
 • مدیر گروه معماری، دانشگاه امام جواد(ع)، از ۱۳۹۸ تاکنون
 • مدرس دانشگاه، دانشکده عمران دانشگاه یزد، ۱۳۹۷
 • مدرس دانشگاه، دانشگاه علم و هنر یزد، از ۱۳۹۶ تاکنون

 • عضو هیئت علمی، دانشگاه امام جواد(ع)، از ۱۳۹۵ تا کنون

 • همکاری در طرح پژوهشی راهبردهای بومی‌سازی کالبدی بدنه خیابان‌های یزد، مسکن و شهرسازی، ۱۳۹۴

 • سردبیر نشریه دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد (نشریه تالار) ،۱۳۹۱ – ۱۳۹۴

 • همکاری در ترجمه مدارک لازم برای پرونده ثبت جهانی یزد ۱۳۹۳

 • مدرس دانشگاه، دانشگاه امام جواد(ع)، از ۱۳۹۲ تاکنون

 • مدرس دانشگاه، دانشگاه حضرت رقیه(س) یزد، از ۱۳۹۲ تاکنون

 • عضو نظام مهندسی، استان یزد، از ۱۳۹۲ تاکنون

پیشینه تدریس

 • ترسیم فنی
 • طرح ۲

 • زبان تخصصی

 • طرح ۴

 • درک و بیان معماری

 • طرح نهایی

پیشینه تحقیقاتی

 • هویت در معماری
 • معماری گلین

 • معماری بومی

 • ترسیم فنی

 • معماری سبز

مقالات

بررسی تاثیر مصالح امروزی بر روی هویت روستاهای مناطق گرم و خشک
فرشته صادقیه- علی اکبر کوششگران (۱۳۹۲)، همایش مصالح، شهر، معماری، تهران

Typology of Traditional Houses with the Courtyard Element in Yazd
Fereshteh Sadegheih, Seyed Keyvan Goldansaz, Fatemeh Mehdizadeh Saraj, Fatemeh Sadat Goldansaz (2022), Kerpic’22 – Re-Thinking Earthen Architecture for Sustainable Development, Istanbul, Turkey

Assessing the Criteria of Social Sustainability in the Historical Context of Yazd; Sahl-ebne-Ali Neighborhood
Fatemeh Sadat Goldansaz, Mohammad Hasan Talebian, Fereshteh Sadegheih, Seyyed Keyvan Goldansaz (2022), Kerpic’22 – Re-Thinking Earthen Architecture for Sustainable Development, Istanbul, Turkey

Identification to Educational Spaces According to the Physical Context of the Historical Texture of Yazd
Fereshte Sadegheih – Seyed Keyvan Goldansaz – Seyed Abbas Aqa Yazdanfar (2019), International Conference of Iranian School-Iranian Architecture, Yazd, Iran

Identification to Educational Spaces According to the Physical Context of the Historical Texture of Yazd
Seyed Keyvan Goldansaz – Fatemeh Mehdizadeh Saraj – Fereshte Sadegheih (2019), International Conference of Iranian School-Iranian Architecture, Yazd, Iran

Reviving Place Identity and Extracting Rural Housing Pattern for Sustainable Development of villages Case Study: Tooranposht Village
Fereshte Sadegheih – Seyed Keyvan Goldansaz – Fatemeh Mehdizadeh Saraj (2019), Kerpic’19 – Earthen Heritage, New Technology, Management, Köycegiz, Muğla Turkey

Recognizing the role of Central Courtyards as a Model of Sustainable Architecture in the Houses of the Yazd Historic City
Seyed Keyvan Goldansaz – Fereshte Sadegheih – Fatemeh Mehdizadeh Saraj – Asghar Mohammad Moradi (2019), Kerpic’19 – Earthen Heritage, New Technology, Management, Köycegiz, Muğla Turkey

A Study on the Role of Sunken Courtyard in Sustainable Architecture of Iranian Desert Cities Case Study: Olumi House in Yazd
Saeed Nasiri- Nariman Farahza- Seyed Keyvan Goldansaz – Fereshte Sadegheih (2018), Kerpic’18 – Back to Earthen Architecture: Industrialized, Injected, Rammed, Stabilized, Hasan Kalyoncu University, Turkey

علایق و مهارت‌ها

 • زبان انگلیسی

 • زبان آلمانی

 • عکاسی

 • مسافرت

 • طراحی دست آزاد

 • فیلم دیدن

 • Autodesk AutoCAD

 • Adobe Photoshop

 • Trimble Sketchup and Plug-ins

 • V-Ray for Sketchup

 • Adobe Indesign

 • Autodesk Revit Architecture

 • Lumion

 • Design Builder

 • Rhino 3DMax