حضور مؤسسه در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت نساجی و پوشاک استان یزد