پیشینه

پیشینه تحصیلی

 • دکتری: حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی یزد، 1398

 • کارشناسی ارشد: حسابداری- دانشگاه آزاد واحد یزد، 1391

 • کارشناسی: حسابداری- دانشگاه پیام نور تفت یزد، 1382

پیشینه اجرایی

 • 17 سال سابقه اجرایی به عنوان معاون امور مالی بیمارستان شهید صدوقی یزد

 • مدرس دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر، 1397

 • مدرس مرکز علمی کاربردی جواد الائمه، 1398

 • مدرس مرکز علمی کاربردی شهرداری، 1398

 • مدرس دانشگاه فنی شهید صدوقی یزد، 1400

 • مدرس دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، 1401

 • مدرس مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع)، 1401

 • حسابدار و معاون مالی بیمارستان شهید صدوقی، 1401

 • مسئول مالی کلینیک بقایی پور، 1392

 • عضو هیات علمی، دانشگاه امام جواد(ع)، 1401

پیشینه تدریس

 • مباحث جاری (مقطع کارشناسی)

 • حسابداری پیشرفته 1 و 2 (مقطع کارشناسی)

 • اصول حسابداری 1 و 2 (مقطع کارشناسی)

 • بررسی موارد خاص در حسابداری( مقطع کارشناسی ارشد)

 • IFRS و تطبیق آن با استاندارهای حسابداری ایران(مقطع کارشناسی ارشد)

 • حسابداری مالی و حسابداری شرکتها (مقطع کارشناسی)

 • مباحث جاری (مقطع کارشناسی ارشد)

 • زبان تخصصی (مقطع کارشناسی)

 • حسابداری میانه 1 و 2 (مقطع کارشناسی)

 • حسابرسی (مقطع کارشناسی)

 • تصمیم گیری در مسائل مالی ( مقطع کارشناسی ارشد)

 • حسابداری بخش عمومی(کارشناسی ارشد)

 • حسابداری بخش عمومی(کارشناسی ارشد)

 • تئوری حسابداری 1 و 2 (مقطع کارشناسی ارشد)

پیشینه تحقیقاتی

 • حسابداری مالی

 • حسابداری مدیریت

 • استانداردهای حسابداری

تألیف و ترجمه

کلیات سواد مالی، مسئولیت اجتماعی و مدیریت سود

سال 1401

کلیات سواد مالی، مسئولیت اجتماعی و مدیریت سود

دکتر علی اژدری

تألیف

سال 1401

مقالات

بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش ویژه برند بیمارستان(مطالعه موردي: بیمارستان شهید صدوقی یزد).
علی اژدری، شهناز نایب زاده، فروغ حیرانی (1394)

ترسیم نگاشت علمی برای تحقیقات مسئولیت اجتماعی در حوزه سلامت با استفاده از روش تحلیل خوشه ای موضوعی.
علی اژدری، محمود معین الدین، شهناز نایب زاده، فروغ حیرانی (1398)

ارتقاء عملکرد مالی بیمارستان: کاربرد آیند ه پژوهی مسئولیت اجتماعی.
علی اژدری، محمود معین الدین، شهناز نایب زاده، فروغ حیرانی (1398)

طراحی مدل جامع تاب آوری بیمارستانی در مواجهه با بیمارس کرونا.

علی صفاری دربرزی، پوریا مالکی نژاد، مهران ضیائیان، علی اژدری (1399)

شناسایی و اولویت بندی عوئامل موثر بر پیاده سازی نظام مدیریت دانش (مورد مطالعه :  بیمارستان های آموزشی یزد).

علی صفاری دربرزی، هادی محمدی، پوریا مالکی، علی اژدری (1399)

بررسی تاثیر  مدیریت دانش بر سرمایه فکری با نقش تعدیل گری کیفیت ارائه خدمات  شعب پنجگانه سازمان  تامین اجتماعی استان یزد.

علی اژدری، سید مصطفی ابطحی ابرقوئی، همایون اشکورجیری(1400)، چهارمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی و عملکرد شعب شعب پنجگانه سازمان  تامین اجتماعی استان یزد.

علی اژدری، سید مصطفی ابطحی ابرقوئی، همایون اشکورجیری(1400)، چهارمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

بررسی تاثیر سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری بر عملکرد شعب پنجگانه سازمان  تامین اجتماعی استان یزد.

علی اژدری،سید مصطفی ابطحی ابرقوئی، همایون اشکورجیری(1400)، چهارمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

بررسی تاثیر  فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی بر کیفیت ارائه خدمات  شعب پنجگانه سازمان  تامین اجتماعی استان یزد.

علی اژدری، سید مصطفی ابطحی ابرقوئی، همایون اشکورجیری(1400)، چهارمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

بررسی تاثیر  مسئولیت پذیری اجتماعی بر رضایت مشتریان  با نقش تعدیل گری کیفیت ارائه خدمات  شعب پنجگانه سازمان  تامین اجتماعی استان یزد.

علی اژدری، سید مصطفی ابطحی ابرقوئی، همایون اشکورجیری(1400)، چهارمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین اعتبار تجاری و تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

علی اژدری، زهرا بیکی، حسین رحیمی(1400)، چهارمین همایش ملی توسعه علوم فناوری های نوین در مدیریت، حسابداری و کامپیوتر

بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین اعتبار تجاری و عمق بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

علی اژدری، زهرا بیکی، حسین رحیمی(1400)، چهارمین همایش ملی توسعه علوم فناوری های نوین در مدیریت، حسابداری و کامپیوتر

بررسی تاثیر مسئولیت احتماعی از بعد اجتماعی بر عملکرد مالی با نقش میانجی گری هوش اجتماعی در شرکت های شهرک صنعتی یزد.

مهدی عارفی نژاد، علی اژدری، همایون اشکورجیری(1401)، هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران

بررسی تاثیر علاقه مالی بر تحمل ریسک با نقش میانجی گری مسئولیت پذیری اجتماعی از بعد اجتماعی در شرکت های شهرک صنعتی یزد.

مهدی عارفی نژاد، علی اژدری، همایون اشکورجیری(1401)، هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران

بررسی تاثیر سواد مالی بر انگیزه سرمایه گذاران با نقش میانجی گری مسئولیت پذیری اجتماعی از بعد اجتماعی در شرکت های شهرک صنعتی یزد.

مهدی عارفی نژاد، علی اژدری ، همایون اشکورجیری(1401)، هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی با نقش میانجی گری هوش هیجانی در شرکت های شهرک صنعتی یزد.

مهدی عارفی نژاد، علی اژدری، همایون اشکورجیری(1401)، هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران

بررسی تاثیر علاقه مالی و تحمل ریسک بر رضایت شغلی کارکنان  در شرکت های شهرک صنعتی یزد.

مهدی عارفی نژاد، علی اژدری، همایون اشکورجیری(1401)، هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران

بررسی تاثیر سازگاری شغلی و  شایستگی شغلی بر عملکرد مالی  در شرکت های شهرک صنعتی یزد.

مهدی عارفی نژاد، علی اژدری، همایون اشکورجیری(1401)، هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران

بررسی تاثیر بازاریابی سبز و سازگاری اجتماعی بر رضایت شغلی در شرکت های شهرک صنعتی یزد.

مهدی عارفی نژاد، علی اژدری، همایون اشکورجیری(1401)، هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران

  بررسی نقش میانجی گری هوش اجتماعی بر رابطه بین بازاریابی سبز و رضایت شغلی در شرکت های شهرک صنعتی یزد.

مهدی عارفی نژاد، علی اژدری، همایون اشکورجیری(1401)، هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران

بررسی تاثیر جذب مشتریان بر سواد مالی  در شرکت های شهرک صنعتی یزد.

مهدی محمد پور دهیاری، علی اژدری (1401)، سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت وحسابداری

بررسی نقش میانجی گری جذب مشتریان بررابطه  سواد مالی  و عملکرد مالی در شرکت های شهرک صنعتی یزد.

مهدی محمد پور دهیاری، علی اژدری (1401)، کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت وحسابداری

بررسی رابطه بین توانایی شناختی و سواد مالی در بین دانشجویان علوم مالی دانشگاه علم و هنر یزد.

محمد حسین زارع زاده مهریزی، علی اژدری (1401)، سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت وحسابداری

بررسی رابطه بین توانایی شناختی و عملکرد مالی در بین دانشجویان علوم مالی دانشگاه علم و هنر یزد.

محمد حسین زارع زاده مهریزی، علی اژدری (1401)، سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت وحسابداری

بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی از بعد اجتماعی بر انگیزه سرمایه گذاران در شرکت های شهرک صنعتی یزد.

سید محمد گله داری حسین آباد، محمد حسین زارع زاده مهریزی، علی اژدری (1401)، سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت وحسابداری

بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی از بعد اجتماعی بر انگیزه سرمایه گذاران  با نقش میانجی گری سواد مالی  در شرکت های شهرک صنعتی یزد.

سید محمد گله داری حسین آباد، محمد حسین زارع زاده مهریزی، علی اژدری (1401)، سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت وحسابداری

علایق و مهارت ها

 • نرم افزارهای مالی و حسابداری
 • نرم افزارهای عمومی و کاربردی
 • زبان انگلیسی