معرفی

گروه علوم تربیتی در سال 1392 با اخذ مجوز از وزارت علوم در گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی فعالیت خود را آغاز کرد. در ابتدا این رشته در زیر گروه مدیریت دانشگاه قرار داشت. از سال 1396 با انتقال این رشته به گروه مجزای علوم تربیتی به صورت رسمی این گروه تفکیک شد. در مراحل بعد این گروه با پیوستن رشته علوم تربیتی با گرایش آموزش و پرورش ابتدائی در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1398 و در کنار رشته علوم تربیتی با گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی توانسته است غنای بیشتری به تحصیلات آکادمیک خود دهد. در حال حاضر این گروه با جذب اساتید برجسته از دانشگاه‌های معتبر و با برگزاری دوره‌های آموزشی متعدد پذیرای دانشجویان گرامی میباشد.

رشته علوم تربیتی از رشته های علوم انسانی است که به جنبه های آموزش و پرورش آدمی و دانش های مربوط به آن میپردازد و با توجه به اینکه این رشته به صورت بسیار عمیقی با انسان‌ها، رفتار و یادگیری آن‌ها سر و کار دارد، دانشجویان آن لازم است از تواناییهای مهمی از جمله روابط انسانی بالا، اصول مدیریت آموزشی و جامعه‌شناسی برخوردار بوده و همچنین دارای خلاقیت بالا و برخوردار از فن بیان خوب باشند.

رشته‌های تحصیلی

آموزش و بهسازی منابع انسانی 

کارشناسی ارشد


با توجه به جمعیت عظیم نیروی شاغل در کشور و همچنین ورود نیروهای جدید به بازار کار توجه به امر آموزش نیروی انسانی را بیشتر از هر زمان دیگری توجیه میکند. گسترش خدمات سازمانها و تغییر و تحولات علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیاز به آموزشهای جدید را آشکار میسازد. با توجه به نقش مهم و اساسی منابع انسانی یک سازمان به عنوان مهمترین سرمایه یک سازمان که در اولویت بالاتری نسبت به منابع مالی، مادی و فناوری قرار میگیرد، اهمیت توجه به موضوع آموزش و بهسازی نیروی انسانی را بیش از هر زمانی ضروری میسازد.

دوره کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی دوره ای است که در صدد اعتلای فعالیتهای آموزش نیروی انسانی در سطح سازمان ها  و نهادهای جامعه میباشد. مهمترین اهداف این رشته عبارتند از: تربیت نیروی انسانی متخصص در امر برنامه ریزی و مدیریت آموزش و بهسازی سازمان، ایجاد توانایی لازم برای تحقیق و پژوهش و همچنین گسترش روحیه پژوهش محوری در تصمیمات مرتبط با آموزش و بهسازی منابع انسانی و افزایش سطح دانش نظری و مهارت عملی مدیران و کارشناسان ادارات و واحدهای آموزش و بهسازی سازمان ها.

این رشته از گرایش‌های علوم تربیتی می‌باشد. طول دوره کارشناسی ارشد دو سال و تعداد واحدهای درسی رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی 32 واحد شامل 16 واحد دروس اختیاری اصلی، 12 واحد دروس تخصصی و 4 واحد پایان نامه میباشد. برای دانشجویانی که مدرک کارشناسی آنها غیرمرتبط باشد 8 واحد دروس جبرانی اضافه میگردد.

علوم تربیتی – آموزش و پرورش ابتدایی

کارشناسی ارشد


رشته آموزش و پرورش دبستانی (ابتدایی) یکی از زیرگروه‌های رشته علوم تربیتی می‌باشد که به منظور تربیت معلمان خبره در روش‌های تدریس، راهنمایان آموزشی، کارشناسان دفتر آموزش ابتدایی و مدرسان مراکز تربیت معلم و آموزش ضمن خدمت و مدیران مراکز آموزشی در سطح کارشناسی ارشد ایجاد گردیده است.

این رشته در گروه روانشناسی و علوم تربیتی قرار می‌گیرد، که تعداد واحدهای درسی آن شامل 16 واحد دروس پایه، 12 واحد دروس تخصصی و 4 واحد پایان نامه می‌باشد. برای دانشجویانی که مدرک کارشناسی آنها غیرمرتبط باشد 8 واحد دروس جبرانی اضافه میگردد.

امتیازات ویژه

 • تهیه دستورالعمل ساختارمند ارزیابی اساتید در هر نیمسال تحصیلی

 • توجه به پرورش جنبه های عملی و تربیت دانشجویان ماهر برای ورود به بازار کار

 • ارتقاء سطح کیفی تدریس با الزام اساتید به نوشتن طرح درس (Course Plan)

اینجا آموزش عالی است.

مدیر

کارشناس

مژگان بهراد

 • دکتری روانشناسی از دانشگاه سمنان

 • ۰۳۵۳۸۲۸۱۲۰۰-۳ (داخلی ۲۵۲)

سمیرا کرمی

 • کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

 • ۰۳۵۳۸۲۸۱۲۰۰-۳ (داخلی ۲۴۳)

اعضای هیئت علمی

سیدکاظم علوی لنگرودی
سیدکاظم علوی لنگرودی
دکتری علوم تربیتی
دانشگاه شیراز

اساتید مدعو

 • منصور ارجمندی مروست
 • تقی جباری فر
 • مهدی سبك رو
 • محمدعلی طوفان
 • مریم سادات فخیم پور

برنامه‌های ویژه