تفاهم‌نامه سه جانبه آموزشی دانشگاه امام جواد(ع) و شرکت بهسازان انرژی یزد و شرکت دانش هوشیار یزد به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی و توسعه ارتباطات دانشگاه امام جواد(ع)، این دانشگاه به منظور ایجاد مشارکت و بهره گیری از توانایی‌های علمی، فرهنگی، آموزشی و تحقیقاتی، توسعه آموزش‌های کاربردی و افزایش دانش و مهارت فراگیران به ویژه کارکنان دولت و بهره گیری از امکانات و پتانسیل های طرفین اقدام به عقد تفاهم نامه آموزشی نموده است.
گفتنی است با توجه به صلاحیت آموزشی دانشگاه عالی امام جواد(ع) در زمینه آموزش کارکنان دولت در حیطه اداری و همچنین مجوز شرکت بهسازان انرژی یزد در زمینه آموزش کارکنان دولت در حیطه مکانیک و مجوز شرکت دانش هوشیار یزد در حیطه فناوری اطلاعات زمینه ساز این تفاهم نامه همکاری بوده است.