سیدکاظم علوی لنگرودی

خدمت به جوانان و آینده‌سازان این مرز و بوم آرزوی همیشگی من است و دانشگاه بهترین بستر برای این خدمت است.

 • دانشکده علوم انسانی

 • گروه علوم تربیتی

 • استادیار

 • یزد

 • sk.alavi@iju.ir

پیشینه

پیشینه تحصیلی

 • دکتری: علوم تربیتی – برنامه‌ریزی درسی – دانشگاه شیراز – 1387

 • کارشناسی ارشد: علوم تربیتی – برنامه‌ریزی درسی – دانشگاه تربیت معلم تهران – 1369

 • کارشناسی: علوم تربیتی – مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی – دانشگاه اصفهان – 1365

پیشینه اجرایی

 • رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه یزد، 1393 تا 1395

 • مدیر گروه علوم ­تربیتی و روانشناسی دانشگاه یزد، 1381 تا 1383

 • دبیر شورای فرهنگی دانشگاه یزد، 1372 تا 1377

 • مدیر روابط عمومی دانشگاه یزد، 1375 تا 1377

 • مدیر کل امور فرهنگی دانشگاه یزد،  1371 تا 1377

پیشینه تدریس

 • روش‌های تحقیق پیشرفته

 • آموزش و پرورش ابتدایی راهنمایی و متوسطه

 • مقدمات برنامه‌ریزی درسی و آموزشی

 • اصول برنامه‌ریزی آموزشی (سیاست‌گذاری آموزشی)

 • اصول برنامه‌ریزی درسی

 • روش‌ها و فنون تدریس

 • روش‌های تدریس پیشرفته

 • برنامه‌ریزی آموزش ضمن خدمت

 • دروس کارورزی مدیریت و تمرین دبیری

 • ارزیابی آموزشی

 • مبانی برنامه‌ریزی درسی متوسطه و ابتدایی

 • نظریه‌ها و روش‌های آموزش

 • تعلیم و تربیت پیشرفته

پیشینه تحقیقاتی

 • علوم تربیتی

 • تعلیم و تربیت اسلامی

 • قرآن و نهج‌البلاغه

 • علوم اجتماعی

 • برنامه‌ریزی درسی و آموزشی

 • روش‌های تحقیق و آمار

تألیف و ترجمه

تربیت عقلانی در نهج‌البلاغه

تربیت عقلانی در نهج‌البلاغه

انتشارات دانشگاه یزد

تألیف 1390

چگونگی یادگیری کودکان ناشنوا

چگونگی یادگیری کودکان ناشنوا

انتشارات رشد فرهنگ

ترجمه 1396

مقالات

مقالات و ژورنال‌های علمی – پژوهشی

اثربخشی آموزش مهارت های خودآگاهی بر خود تنظیمی تحصیلی و حل مساله دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر یزد
سید کاظم علوی­لنگرودی، فاطمه صمدی. فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی در هزاره سوم، 1401

بررسی تاثیر بازی شطرنج بر اختلال یادگیری ریاضی و اختلال یادگیری املا در دانش آموران پسر پایه سوم دبستان شهر اصفهان
سید کاظم علوی­لنگرودی، آمنه فاضلی نهرخلجی­. نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، 1400

رابطه بین سرسختی روانشناختی و سبک های فرزندپروری ادراک شده با تحمل ناکامی در دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر یزد
سید کاظم علوی­لنگرودی، فاطمه صمدی­. نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی،  1400

بررسی اضطراب والدین کودکان استثنایی با عزت نفس و سلامت روان در شهرستان اقلید
سید کاظم علوی­لنگرودی، معصومه مددی. نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، 1400

بررسی اثربخشی آموزش هوش اخلاقی بر بهبود مهارت خویشتنداری دختران دوره ابتدایی شهر شیراز
فاطمه عوض زاده، سید کاظم علوی­لنگرودی، ثمینه بهادری جهرمی­. نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، 1400

اهمیت آموزش ابتدایی
سید کاظم علوی­لنگرودی، بهنام دشتی رحمت آبادی، محمد زحمتکش­. نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، 1400

کودکان در هیاهوی مجازی
سید کاظم علوی­لنگرودی، زهرا صفرپور کهتکی، مرضیه باقری پور. نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، 1400

مطالعه سبک‌های هویت و هوش های چندگانه و رابطه آن با کیفیت زندگی کاری زنان شاغل
فائزه فرقانی، سید کاظم علوی­لنگرودی، احمد زندوانیان­. بهداشت کار و ارتقای سلامت، دانشگاه یزد، زمستان 1400

نقش سبک‌های دلبستگی و رضایت جنسی در رضایت زناشویی با واسطه گری عشق‌ورزی
فخرالسادات حسینی، سیدکاظم علوی لنگرودی، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، سال پانزدهم، شماره 3، پاییز 1396، صص 188-165

اثر بخشی درمان‌شناختی – رفتاری بر کاهش عود اعتیاد به مواد مخدّر در دانشجویان و تأثیر آن بر افزایش انگیزش پیشرفت آنان
سیدکاظم علوی‌ لنگرودی، مریم نیکزاد مقدم، فصلنامه علمی پژوهشی طلوع بهداشت، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1394، صص 11-1

پیش‌بینی باورهای خودکارآمدی دانشجویان علوم انسانی از طریق کیفیت تدریس اساتید
صمد ایزدی، سیدکاظم علوی‌ لنگرودی، حمید پاک‌مهر، مجتبی تجری، دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صص 70-47

رابطه‌ی بین رضایت شغلی، تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی معلمان مقطع متوسطه
سیدکاظم علوی‌ لنگرودی، حمیده غفوری، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره 23، پاییز 1394، صص 109-85

بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی و گرایش به تفکر انتقادی با راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد
سیدکاظم علوی‌ لنگرودی، مریم صالح‌زاده، مریم منتظری‌هدش، مجله علمی پژوهشی طلوع بهداشت، شماره 53، آذر و دی 1394، صص 162-173

مقایسه باورها و نگرش‌های معلمان پیرامون مدیریت كلاس با توجه به ویژگی‌های دموگرافیك

سیدکاظم علوی‌ لنگرودی، زهرا سلیمانی، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره 14، تابستان 1392، صص 115-136

مقدار توجه به تربیت شهروندی در مؤلفه‌های جو، ساختار و ارتباط متقابل دانش‌آموز و معلم (مطالعه موردی: معلمان دوره متوسطه شهر همدان)
سیدكاظم علوی‌ لنگرودی، زهرا سلیمانی، محمدجواد لیاقت‌‌دار، ستاره موسوی، حسن ببری، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره 14، تابستان 1392، صص 137-154

بررسی مقایسه‌ای برنامه درسی اجرا شده و مطلوب کارورزی مدیریت آموزشی از دیدگاه اعضاء هیئت علمی رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه‌های دولتی کشور
سیدكاظم علوی‌ لنگرودی، مجله علمی پژوهشی آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی سابق)، دانشگاه شیراز، شماره اول، بهار و تابستان 1388

بررسی مقدماتی اعتبار و پایائی ابزاری جدید برای اندازه‌گیری بهداشت روانی
مرتضی امیدیان، سیدکاظم علوی ‌لنگرودی، دانشور رفتار، شماره 31، آبان 1387، صص 48-39

تعیین سهم پیش‌بینی پراکندگی رویکردهای برنامه درسی در گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان علوم انسانی
حسین جعفری ثانی سیدکاظم علوی لنگرودی، حمیده پاک مهر، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، شماره 12، بهار 1395، صص 46-37

تأثیر برنامه درسی قصه‌گویی و نمایش خلاق بر خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه پنجم در دروس انشاء و هنر
سیدکاظم علوی‌ لنگرودی، افسانه رجایی، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، دوره 13، شماره 51، صص 129–118

نقد برون گفتمانی پارادائم‌های عدالت در اندیشه سیاسی غرب
سیدکاظم علوی‌ لنگرودی، محمدعلی توانا، سیدعبدالله هاشمی، فصلنامه علمی پژوهشی آیین حکمت

The necessity of using integration approach of ICT in the curriculum planning
seyd kazem alavi langroody, mahdieh sadat mirrahimi, ISI (Journal of Applied Environmental and Biological Sciences), 31 July, 2015 ,JAEBS-365-178

مقالات علمی – ترویجی

تربیت واقعی
سیدکاظم علوی لنگرودی، کاوشنامه، مجله علوم انسانی دانشگاه یزد، سال چهارم، شماره 6 و 5، پاییز و زمستان 81 و بهار و تابستان
سیدکاظم علوی لنگرودی، کاوشنامه، مجله علوم انسانی دانشگاه یزد، سال دوم، شماره 2، بهار و تابستان 1380بررسی پدیده بلوغ زودرس
سیدکاظم علوی لنگرودی، مجله نور، دانشگاه پیام نور، سال 1372مروری بر فلسفه پراگماتیسم

مقالات پذیرفته شده در همایش‌های ملی و بین المللی

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر خوش بینی تحصیلی و عتاقه اجتماعی دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی مدارس غیر دولتی شهر یزد
هدیه تاجیک، سید کاظم علوی لنگرودی، اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم اجتماعی علوم تربیتی و فلسفه، سال 1401، مازندران
اهمیت آموزش ابتدایی
سید کاظم علوی لنگرودی، بهنام دشتی رحمت آباد، محمد زحمت کش، نهمین همایش علمی-پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی-آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران، سال 1400، تهران
تعلیم و تربیت کودک در خانواده مهدوی
زینب مهدویان، سیدکاظم علوی­لنگرودی، نهمین همایش علمی-پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی-آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران، سال 1400، تهران
کودکان در هیاهوی مجازی
زهرا صفرپور کهتکی، مرضیه باقی پور، سید کاظم علوی لنگرودی،نهمین همایش علمی-پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی-آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران، سال 1400، تهران
تاثیر اشتغال مادران بر تربیت فرزند
مرضیه رفیعی، محمد حسین فلاح مدواری، سید کاظم علوی لنگرودی، نهمین همایش علمی-پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی-آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران، سال 1400، تهران
نقش معلمان ابتدایی در دین باوری کودکان
سید حسین حسینی مدواری، علیرضا شیبانی، سید کاظم علوی لنگرودی، نهمین همایش علمی-پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی-آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران، سال 1400، تهران
روش تدریس بدیعه پردازی ( یادگیری تفکر استعاری )
مهدیه پیروی، سید کاظم علوی لنگرودی، دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه، سال 1399، شیراز
اثربخشی آموزش خودگردانی یادگیری بر خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان پسر پایه جهارم ابتدایی
سید کاظم علوی لنگرودی -سمیه کهدویی- ندا چاووشیان، پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی- علوم تربیتی و روانشناسی، سال 98، تهران
مقایسه اثربخشی روش تدریس سخنرانی و روش تدریس حل مساله بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه هفتم ناحیه 1 یزد (مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی ارشد)
منیژه خالقی، سیدکاظم علوی لنگرودی، اولین همایـش ملـی مدیریـت، علـوم‌تربیتی، روانشناسی و مطالعات آموزش و پرورش، سال 94، شیراز – مرودشت
اثر کیفیت فضای آموزشی بر روحیات و یادگیری دانش‌آموزان
سیدکاظم علوی‌لنگرودی، مرجان دربیدی، حمیده همتی، هفتمین همایش ملی آموزش، سال 94، تهران
بررسی تطبیقی اصل تربیتی ابراز و منع محبت از دیدگاه اسلام و ژان ژاک روسو
فاطمه پورچیت ساز، فائزه ماهری خراسگانی، سیدکاظم علوی‌ لنگرودی، هفتمین همایش ملی آموزش، سال 94، تهران
رابطه ویژگیهای جمعیت‌شناختی با اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی ریاضی دانش‌آموزان دختر ابتدایی شهر یزد
مهدیه‌السادات میررحیمی، احمد زندوانیان، سیدکاظم علوی لنگرودی، دومین کنگره بین‌المللی علوم رفتاری، سال 94، تهران
بررسی رابطه انگیزه تحصیلی و اهمالکاری تحصیلی در دانش‌آموزان پایه اول متوسطه
سیدکاظم علوی‌ لنگرودی، راضیه یونسی، دومین کنگره بین‌المللی علوم رفتاری، سال 94، تهران
رابطه مدیریت تعارض با تعهد سازمانی مدیران و کارشناسان مسئول سازمان آموزش و پرورش استان یزد
سیدکاظم علوی لنگرودی، بی‌بی رباب رئیس منشادی، اولین کنفرانس بین‌المللی آموزش، یادگیری، اشتغال و توسعة پایدار، سال 94
بررسی نگرش معلمان نسبت به تکنولوژی آموزشی در تدریس و یادگیری دانش‌آموزان دختر متوسطه شهر بجنورد
سیده ستایش ایزی، سیدکاظم علوی لنگرودی، دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی جامعه شناسی و اخلاق، سال 94، تهران
تأثیر الگوی بدیعه‌پردازی بر خلاقیت دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی ناحیه شهرستان یزد در درس انشاء
سیدکاظم علوی لنگرودی، مهدی مهدویان، اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم‌تربیتی و روانشناسی ایران، سال 94، تهران
بررسی رابطه هوش معنوی با کیفیت زندگی کاری معلمان ابتدایی شهرستان بهاباد
سیدکاظم علوی لنگرودی، مهدی مهدویان، اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم‌تربیتی و روانشناسی ایران، سال 94، تهران
بررسی رابطه بین انگیزش تحصیلی و هدف در زندگی در دانشجویان دختر دانشگاه اردکان
سیدکاظم علوی‌ لنگرودی، زهرا حاجی عبدالرحمن، فریبا فلاح‌زاده ابرقویی، دومین کنفرانس بین‌المللی روانشناسی، علوم‌تربیتی و سبک زندگی، سال 94
تأثیر تیپ شخصیتی والدین در سبک فرزندپروری آنان
ام سلمه نصرتی ناهوک، عفت مختاری، سیدکاظم علوی‌ لنگرودی، همایش بین‌المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی، سال 94، تهران
ضرورت به کارگیری رویکرد تلفیقی فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه‌ریزی درسی
مهدیه السادات میررحیمی، سیدکاظم علوی لنگرودی، دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در علوم انسانی، سال 94، تهران
رابطه مهارت‌های تفکر انتقادی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته‌های علوم‌تربیتی و روانشناسی با عمران دانشگاه یزد
سیدکاظم علوی لنگرودی، محمدعلی طوفان، سمیه السادات علوی، ششمین همایش ملی آموزش، سال 93، تهران
رابطه جهت‌گیری هدف شخصی با رویکردهای یادگیری (سطحی و عمیق) در دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان مهریز
کاظم برزگر بفرویی، سیدکاظم علوی لنگرودی، اکرم السادات حسینی، ششمین همایش ملی آموزش، سال 93، تهران
بررسی رابطه سبک تدریس اساتید با خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان
ندا اثنی عشری، سیدکاظم علوی لنگرودی، محمدعلی طوفان، ششمین همایش ملی آموزش، سال 93، تهران
بازنگری در دروس کارورزی و عملی، راهکاری برای تقویت کیفیت برنامه‌های درسی آموزش عالی
سیدکاظم علوی لنگرودی، محمدعلی طوفان، اولین کنفرانس بین‌المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی، سال 93، اصفهان
بررسی چالش‌های فراروی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور افزایش کیفیت برنامه درسی آموزش عالی
سیدکاظم علوی لنگرودی، اعظم قلی‌زاده، اولین کنفرانس بین‌المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی، سال 93، اصفهان
بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در نظام آموزش عالی ایران
سیدکاظم علوی لنگرودی، بهنام کریمی، اقبال نیک، اولین کنفرانس بین‌المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی، سال 93، اصفهان
سنجش و ارزشیابی در برنامه درسی آموزش عالی، ساختار، قوانین و اعتبار بخشی
سیدکاظم علوی لنگرودی، افسانه جعفری، اولین کنفرانس بین‌المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی، سال 93، اصفهان
بررسی کیفیت تدریس اساتید و مؤلفه‌های مرتبط با آن با میزان یادگیری دانشجویان
سیدکاظم علوی لنگرودی، نرگس خورانی، صدیقه یاسمی، اولین کنفرانس بین‌المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی، سال 93، اصفهان
بررسی کیفیت برنامه درسی و اهداف روانی – حرکتی در تکوین شخصیت کودک در دوره ابتدایی
سیدکاظم علوی لنگرودی، شهناز بازیار، اولین کنفرانس بین‌المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی، سال 93، اصفهان
بررسی نقش هیئت علمی در کیفیت برنامه درسی آموزش عالی در دانشگاه یزد
سمیه حیدری، سیدکاظم علوی لنگرودی، اولین کنفرانس بین‌المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی، سال 93، اصفهان
بررسی رابطه بازار کار و کیفیت آموزش عالی
سیدکاظم علوی لنگرودی، ام سلمه نصرتی ناهوک، عبدالعزیز آرش، اولین کنفرانس بین‌المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی، سال 93، اصفهان
مفاهیم، مدل‌ها و رویکردهای کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی
سیدکاظم علوی لنگرودی، ریحانه مردانیان، اولین کنفرانس بین‌المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی، سال 93، اصفهان
سنجش و ارزشیابی در برنامه درسی آموزش عالی
سیدکاظم علوی‌ لنگرودی، افسانه جعفری، اولین کنفرانس توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، سال 93، تهران
بررسی تأثیر خانواده بر معنویات و دینداری جوانان
سیدکاظم علوی لنگرودی، مرضیه اهالی، سمیه زارع مهرجردی، ششمین کنفرانس پیشگامان پیشرفت، سال 93، تهران
گرایش دانشجویان به هویت دینی
سیدکاظم علوی لنگرودی، وجیهه مجرد ابرقویی، مریم صفاری شهربابکی، ششمین کنفرانس پیشگامان پیشرفت، سال 93، تهران
تربیت اخلاقی و نوجوان
سیدکاظم علوی لنگرودی، بهناز حسینی، نخستین همایش ملی علوم‌تربیتی و روانشناسی، سال 93، شیراز – مرودشت
رابطه راهبردهای شناختی و روانشناختی با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه اول راهنمایی
سیدکاظم علوی لنگرودی، ام سلمه نصرتی، مجتبی شریف‌زاده، نخستین همایش ملی علوم‌تربیتی و روانشناسی، سال 93، شیراز – مرودشت
بررسی جایگاه حقوق شهروندی در نظام آموزش و پرورش دوره متوسطه ایران
سیدکاظم علوی لنگرودی، اقبال نیک، اکرم کنعانی، نخستین همایش ملی علوم‌تربیتی و روانشناسی، سال 93، شیراز – مرودشت
جایگاه تشویق در اسلام
سیدکاظم علوی لنگرودی، اکرم‌السادات هاشمی، مریم سلمانی، نخستین همایش ملی علوم‌تربیتی و روانشناسی، سال 93، شیراز – مرودشت
بررسی ادبیات هوش معنوی و هوش هیجانی و ارتباط این دو
سیدکاظم علوی لنگرودی، رضیه خانی، حلیمه بیابانی علی‌آباد، نخستین همایش ملی علوم‌تربیتی و روانشناسی، سال 93، شیراز – مرودشت
نقش خانواده در تربیت جنسی کودکان از دیدگاه اسلام
سیدکاظم علوی لنگرودی، مرجان دربیدی، حمیده همتی، نخستین همایش ملی علوم‌تربیتی و روانشناسی، سال 93، شیراز – مرودشت
رسالت معلم و اثربخشی مدرسه. آسیه فیروزمندی
سیدکاظم علوی لنگرودی، اولین کنفرانس ملی راهبردهای نوین در آموزش و پژوهش، سال 93، یزد
مادری در اندیشه امام خمینی(ره) و آیت‌ا… خامنه‌ای، مادری و زن تراز انقلاب اسلامی
سیدکاظم علوی لنگرودی، الهه السادات ناظری، لیلا پورحسینی، سال 92، تهران
نقش خانواده در کاهش کج رفتاری اجتماعی و جرم و ارتقاء امنیت اجتماعی
سیدکاظم علوی لنگرودی، لیلا پورحسینی، همایش ملی خانواده و امنیت، سال 92، یزد
پاکدامنی و امنیت روانی خانواده
سیدکاظم علوی لنگرودی، وجیهه مرادی، فروغ پورطاهری، همایش ملی خانواده و امنیت، سال 92، یزد
رابطه اعتیاد و امنیت اجتماعی با تأکید بر نقش خانواده
مهدیه استبرقی، سیدکاظم علوی لنگرودی، همایش ملی خانواده و امنیت، سال 92، یزد
رابطه اعتیاد به اینترنت با هویت نوجوانان مقطع متوسطه ناحیه 2 شهرستان یزد
سیدکاظم علوی لنگرودی، مرجان امینی، همایش ملی خانواده و امنیت، سال 92، یزد
خانواده و راهکارهای تربیت فطری فرزندان با نگاه به سیره پیامبر مکرم اسلام و ائمه اطهار(س)
سیدکاظم علوی لنگرودی، مرضیه جعفری، منیره پارسانیا، همایش ملی خانواده و امنیت، سال 92، یزد
تبیین راهکارهای تربیت دینی در خانواده و نقش آنها در افزایش امنیت فردی و اجتماعی
روح‌اله کهکی، سیدکاظم علوی لنگرودی، مجید غلامی، همایش ملی خانواده و امنیت، سال 92، یزد
تربیت دینی با تأکید بر نقش خانواده
سیده سمانه جسمانی، سیدکاظم علوی لنگرودی، همایش ملی خانواده و امنیت، سال 92، یزد
بررسی رابطه شیوه‌های فرزندپروری با رشد اجتماعی فرزندان در مادران معتاد شهر کرمان
سیدکاظم علوی لنگرودی، ملیحه نکویی، مهدیه شکوهی نسب، همایش ملی خانواده و امنیت، سال 92، یزد
رسانه‌ها و ارزشهای اخلاقی
سیدکاظم علوی لنگرودی، شیما ترک، فاطمه السادات قوامی، اولین همایش اسلام و ارزش‌های متعالی با تأکید بر اخلاق، سال 92، تهران
ارزشهای اخلاقی از منظر روانشناسی
سیدکاظم علوی لنگرودی، حمیده غفوری، فاطمه زارع‌زاده، اولین همایش اسلام و ارزشهای متعالی با تأکید بر اخلاق، سال 92، تهران
تأثیر نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی در درس زمین‌شناسی و لزوم ایجاد تغییر در برنامه درسی زمین‌شناسی
سیدکاظم علوی لنگرودی، اقبال نیک، بهنام کریمی، دوازدهمین همایش ملی مطالعات برنامه در سبک تغییر در برنامه‌ درسی دوره‌های تحصیلی آموزش و پرورش، سال 92، بیرجند
نقد و بررسی الگوی برنامه‌ درسی دوره پیش از دبستان (مطالعه موردی)
سیدکاظم علوی لنگرودی، بهنام کریمی، اقبال نیک، دوازدهمین همایش ملی مطالعات برنامه در سبک تغییر در برنامه‌ درسی دوره‌های تحصیلی آموزش و پرورش، سال 92، بیرجند
رابطه جو مدرسه با انگیزه پیشرفت در دبیرستانهای دخترانه ناحیه 2 شهرستان یزد
سیدکاظم علوی لنگرودی، الهام افضلی، ملیحه خواجه شریفی، پنجمین همایش ملی آموزش، سال 92، تهران
انسان کامل از دیدگاه امام خمینی(ره)
سیدکاظم علوی لنگرودی، مرضیه امراللهی، الهه دریاپور، همایش ملی امام خمینی(ره) و تعلیم و تربیت اسلامی، سال 91، قم
کرامت انسان از دیدگاه قرآن
سیدکاظم علوی لنگرودی، سمیه عمیقی، همایش ملی امام خمینی(ره) و تعلیم و تربیت اسلامی. سال 91، قم
ضرورت خودشناسی و خودسازی از منظر امام خمینی(ره)
سیدکاظم علوی لنگرودی و نجمه لبافی منشادی، همایش ملی امام خمینی(ره) و تعلیم و تربیت اسلامی، سال 91، قم
منزلت والدین و نقش محوری آن در تعالی انسان
سیدکاظم علوی لنگرودی، سمانه السادات حکیمی راضیه دهقان زردینی، همایش ملی امام خمینی(ره) و تعلیم و تربیت اسلامی، سال 91، قم
ضرورت تقدم تزکیه بر تعلیم از دیدگاه امام خمینی(ره)
سیدکاظم علوی لنگرودی، حمیده السادات موسوی پور رمجردی، همایش ملی امام خمینی(ره) و تعلیم و تربیت اسلامی، سال 91، قم
تعلیم و تربیت اسلامی در پروسه جهانی شدن
سیدکاظم علوی لنگرودی، مرضیه ساویز، چهارمین همایش ملی آموزش، سال 91، تهران
روش تدریس از طریق همیاری
سیدکاظم علوی لنگرودی، مریم خباززاده یزدی، چهارمین همایش ملی آموزش، سال 91، تهران
مقایسه تطبیقی ارزشهای اخلاقی از منظر اسلام و سکولار
سیدکاظم علوی لنگرودی و عصمت صادقیان، همایش ملی امام خمینی(ره) و تعلیم و تربیت اسلامی، سال 91، قم
حقوق و مسئولیت‌های زن از دیدگاه قرآن و اسلام
سیدکاظم علوی لنگرودی، مهسا کازرانی‌نژاد، همایش اندیشه راهبردی زن و خانواده، سال 91، یزد
بررسی نگرش دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد نسبت به علل بدحجابی دختران
سیدکاظم علوی لنگرودی، محمدعلی طوفان، همایش اندیشه راهبردی زن و خانواده، سال 91، یزد
بررسی عوامل مؤثر در درگیری زناشویی از نظر دانشجویان متأهل دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد
سیدکاظم علوی لنگرودی، مهدیه شاطری نسب، اولین همایش دو سالانه آسیب‌های اجتماعی، سال 90، بجنورد
نظام تربیت عقلانی در نهج البلاغه و مقایسه آن با نظام تربیت عقلانی از منظر امام صادق(ع)
سیدکاظم علوی لنگرودی، فاطمه محمود آبادی، اولین همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی، سال 90، همدان
بررسی نگرش معلمان در رابطه با میزان اثربخشی طرح ارزشیابی توصیفی و مقایسه آن با ارزشیابی کمی در پایه‌های اول و دوم ابتدایی شهرستان بافق
سیدکاظم علوی لنگرودی، الهه افروغ، اولین همایش ملی تحول بنیادی در نظام برنامه درسی ایران، سال 90، مشهد
روش تدریس مبتنی بر خلاقیت
حمیده‌السادات موسوی‌پور، سیدکاظم علوی لنگرودی، سومین همایش ملی آموزش، سال 90، تهران
روش تدریس مبتنی بر فراشناخت
سیدکاظم علوی لنگرودی، زلیخا احمدی، سومین همایش ملی آموزش، سال 90، تهران
تدریس مبتنی بر الگوی یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا
سیدکاظم علوی لنگرودی، عصمت صادقیان، سومین همایش ملی آموزش، سال 90، تهران
بررسی نگرش معلمان مدارس راهنمایی شهرستان یزد نسبت به علل عدم کاربرد وسایل کمک آموزشی در فرآیند تدریس
سیدکاظم علوی لنگرودی، همایش ملی روشهای نوین آموزش، سال 89، تهران
الگوی تدریس مبتنی بر یاد یار
فاطمه محمود آبادی، سید کاظم علوی لنگرودی، همایش ملی روشهای نوین آموزشی، سال 89، تهران
بررسی مقایسه‌ای وضعیت موجود و مطلوب کتاب زبان انگلیسی (3) با توجه به اصول برنامه‌ریزی درسی براساس نظرات دبیران زبان
سیدکاظم علوی لنگرودی، اقدس شایسته، دهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی: برنامه درسی تربیت معلم، سال 89، تهران
بررسی نگرش معلمان شهرستان مهریز نسبت به تأثیر دوره‌های آموزش ضمن خدمت بر رضایت معلمان
سیدکاظم علوی لنگرودی، ندا دهقان منگابادی، دهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی: برنامه درسی تربیت معلم، سال 89، تهران
بررسی نقش نماز در کاهش آسیبهای اجتماعی جوانان مسلمان از دیدگاه دانشجویان مجتمع علوم انسانی دانشگاه یزد، نقش نماز در تکامل معنوی انسان
سیدکاظم علوی لنگرودی، همایش ملی نقش نماز در تکامل معنوی انسان، دانشگاه یزد. 29 اردیبهشت 1388
بررسی مقایسه‌ای میزان تحقق آگاهی‌ها و مهارت‌های مورد نیاز مدیر آموزشی از طریق برنامه درسی اجرا شده و مطلوب کارورزی مدیریت آموزشی از دیدگاه استادان و دانش‌آموختگان رشته مدیریت
سیدکاظم علوی لنگرودی، رحمت اله مرزوقی، محسن خادمی، نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی – برنامه درسی آموزش عالی – چالش‌ها و چشم اندازها، سال 88، تبریز
تربیت جنسی
سید کاظم علوی لنگرودی، زلیخا احمدی، چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی، سال 88، تهران
بررسی مقایسه‌ای شیوه‌های رویارویی با استرس در بین دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستان‌های ناحیه 2 یزد
سیدکاظم علوی لنگرودی، اولین همایش ملی مشکلات اضطرابی کودکان و نوجوانان ایران، دانشگاه پیام نور، سال 1386، کرج
تربیت عقلانی در نهج البلاغه
سیدکاظم علوی لنگرودی، دومین جشنواره دوسالانه نهج البلاغه، سال 81، حائز رتبه ششم کشوری، تهران نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

Explore the relationship between spiritual well-being and emotional intelligence in relation to mental health، International conference on modern approach in humanities
Seyed kazem alavi langroody, Bahare sadat heidarieh zadeh, 2015, Kualalumpur

مقالات و ژورنال‌های انگیسی

The necessity of using integration approach of ICT in the curriculum planning
Seyed kazem alavi langroody, Mahdieh sadat mirrahimi, Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 5 (10S), 833-838, 2015

A comparative study of Implemented and Ideal curriculum for the courses of internship in educational Administration: Iranian State university faculty members’ Points of view
Seyed kazem alavi, 2010, International conference on teaching and Learning (ITCL)