سلاله شهوازیان

حدود 16 سال تجربه حضور در صنعت در سمت های مختلف و حدود 14 سال تجربه حضور در دانشگاه را دارم. فعالیت در حوزه دانشگاه و صنعت به صورت همزمان فرصت های یادگیری و رشد مطلوبی را در اختیار من قرار داده است، اما معتقدم که هنوز مسیر توسعه طولانی را باید پشت سر بگذارم. در بین کارهای پژوهشی عموماً علاقه من به کار کیفی است. از بودن در کنار دانشجویان فعال و پویا بسیار لذت می برم و انرژی می گیرم.

 • دانشکده مدیریت

 • گروه مدیریت کسب و کار

 • استادیار

 • یزد

 • s.shahvazian@iju.ir

 • ۰۳۵۳۸۲۸۱۲۰۰-۳

پیشینه

پیشینه تحصیلی

 • دکتری: مدیریت – مدیریت رفتاری – دانشگاه فردوسی مشهد – ۱۳۹۵

 • کارشناسی ارشد: مدیریت – صنعتی – دانشگاه یزد – ۱۳۸۶

 • کارشناسی: مدیریت – صنعتی – دانشگاه یزد – ۱۳۸۴

پیشینه اجرایی

 • مدیر گروه مدیریت، دانشگاه امام جواد(ع) یزد ، از 1396 تا کنون

 • نایب رئیس هیئت مدیره، گروه تولیدی یزدبسپار، از 1391 تا کنون

 • مدیر برنامه ریزی، گروه تولیدی یزدبسپار، از 1387 تا کنون

 • سرپرست برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی، دانشگاه امام جواد(ع) یزد، 1386-1391

 • عضو هیئت علمی دانشگاه امام جواد(ع) یزد، 1386 تا کنون

 • مدیر کیفیت، گروه تولیدی یزدبسپار، 1383-1386

پیشینه تدریس

 • مدیریت رفتار سازمانی
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت استراتژیک

 • مدیریت بهبود عملکرد

پیشینه تحقیقاتی

 • رفتار انسان در محیط کار

 • مدیریت استعداد
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت منابع انسانی
 • سیستم های ارزیابی عملکرد و مدیریت بهبود عملکرد

تألیف و ترجمه

آشنایی با سیستم‌های ارزیابی عملکرد

آشنایی با سیستم‌های ارزیابی عملکرد

انتشارات نص

تآلیف ۱۳۸۹

مقالات

درون دادهای نامرئی شدن کارکنان
مطهره سادات طباطبائی، سلاله شهوازیان، ابوالفضل شرافت (1399). ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری

چالش‌های مدیریت منابع‌انسانی در دوران گذار از بحران‌ کرونا و ارائه راهکار در صنعت ‌هتلداری ایران
سلاله شهوازیان، فیروزه هاشمی (1399). فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، ویژه نامه همه گیری کوید 19، ص: 252-217.

ارزیابی راهنمایان تور از دیدگاه گردشگران خارجی در استان یزد
قاسم دهقانی زاده، سلاله شهوازیان (1399). فصلنامه گردشگری و توسعه، پذیرفته شده علمی.

مروری بر استراتژی های تحرک دانش در سازمان های دانش محور
آرزو دیده گاه، سلاله شهوازیان، مهدی تولّائی (1399). مطالعات منابع انسانی، دوره 10، شماره 2، ص: 30-1.

ارائه چارچوبی برای ویژگی های راهنمایان تور
قاسم دهقانی زاده، سلاله شهوازیان (1398). چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی.

تدوین مدل رفتار شهروندی سازمانی بر اساس مؤلفه های هوش هيجانی (موردمطالعه: کارکنان دانشگاه یزد)
مهدی رجبی راوری، سلاله شهوازیان، سميه کهدوئی (1398). مجله علمی پژوهش در روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره 16، ص: 184-172.

ارائه چارچوب مفهومی برای سکوت سازمانی
سلاله شهوازیان، سعیده ذبیحی محمودآبادی (1397). سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی.

بررسی رابطه بین اضطراب اجتماعی و سلامت ذهن (مورد مطالعه دختران دبیرستانی ناحیه یک شهر یزد)
سلاله شهوازیان، مطهره شرفی (1397). پنجمین کنفرانس بین المللی روان شناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی.

برداشت افراد با استعداد از عوامل مؤثر بر نگهداشت در صنعت منسوجات یزد
سلاله شهوازیان، سعید مرتضوی، محمد لگزیان، فریبرز رحیم نیا (1395). مدیریت فردا، شماره 47، ص:91- 74.

ارایه مدل تاثیرگذاری رفتار رهبری بر رضایت و عملکرد شغلی با اثر میانجی تعهد سازمانی
سلاله شهوازیان، سمیه خزاعی (1395). دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم.

شناسایی شایستگی های مدیران اجرایی ارشد جهت مقابله با بحران
علی شیرازی، سلاله شهوازیان (1392). کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری.

شناسایی عوامل حفظ افراد مستعد: رویکرد کیفی پدیدارنگاری
سلاله شهوازیان، سعید مرتضوی (1392). کنفرانس بین المللی مدیریت، چالش ها و راهکارها.

شناسایی عوامل حفظ افراد مستعد از دیدگاه مدیران صنعت نفت و فعالان سایر صنایع
سلاله شهوازیان، سعید مرتضوی (1392). فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، شماره 18، ص: 126-107.

اولویت بندی استراتژی ها با استفاده از ماتریس اهمیت – عملکرد
محمد صالح اولیا، سلاله شهوازیان، محمد علی وحدت (1389). پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تدوین نقشه استراتژی سازمان با بهره‌گیری از مدل Interpretive Structural Modeling (ISM)
محمدصالح اولیاء، حبیب الله میرغفوری، شهوازیان، سلاله (1389). کاوش های مدیریت بازرگانی، شماره 4، ص: 106-92.

طراحی مدل ارزیابی عملکرد بر اساس متدولوژی کارت امتیازی متوازن با رویکرد MADM
سلاله شهوازیان، محمد صالح اولیا، سید حبیب الله میر غفوری (1387). ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت.

A dichotomous perception on talent retention factors: Phenomenography strategy
Solaleh Shahvazian, Saeed Mortazavi, Mohammad Lagzian, Fariborz Rahimnia (2016)., Iranian Journal of management studies, 9(4), 675-70

Designing strategy map with Interpretive Structural Modeling Case study: Yazd Baspar manufacturing group” integrating for Excellence
solaleh shahvazian, sheffield Hallam university, 2008

افتخارات و دستاوردها

علایق و مهارت‌ها

 • برنامه ریزی استراتژیک
 • تدوین سیستم ارزیابی عملکرد و برنامه مدیریت بهبود عملکرد
 • حل مسئله و تصمیم گیری