سلاله شهوازیان

حدود ۱۶ سال تجربه حضور در صنعت در سمت های مختلف و حدود ۱۴ سال تجربه حضور در دانشگاه را دارم. فعالیت در حوزه دانشگاه و صنعت به صورت همزمان فرصت های یادگیری و رشد مطلوبی را در اختیار من قرار داده است، اما معتقدم که هنوز مسیر توسعه طولانی را باید پشت سر بگذارم. در بین کارهای پژوهشی عموماً علاقه من به کار کیفی است. از بودن در کنار دانشجویان فعال و پویا بسیار لذت می برم و انرژی می گیرم.

 • دانشکده مدیریت

 • گروه مدیریت کسب و کار

 • استادیار

 • یزد

 • s.shahvazian@iju.ir

 • ۰۳۵۳۸۲۸۱۲۰۰-۳ (داخلی ۲۷۱)

پیشینه

پیشینه تحصیلی

 • دکتری: مدیریت – مدیریت رفتاری – دانشگاه فردوسی مشهد – ۱۳۹۵

 • کارشناسی ارشد: مدیریت – صنعتی – دانشگاه یزد – ۱۳۸۶

 • کارشناسی: مدیریت – صنعتی – دانشگاه یزد – ۱۳۸۴

پیشینه اجرایی

 • مدیر کیفیت، گروه تولیدی یزدبسپار، ۱۳۸۳-۱۳۸۶
 • عضو هیأت علمی دانشگاه امام جواد(ع) یزد، ۱۳۸۶ تا کنون

 • سرپرست برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی، دانشگاه امام جواد(ع) یزد، ۱۳۸۶-۱۳۹۱

 • مدیر برنامه ریزی، گروه تولیدی یزدبسپار، از ۱۳۸۷ تا کنون

 • نایب رئیس هیأت مدیره، گروه تولیدی یزدبسپار، از ۱۳۹۱ تا کنون

 • مدیر گروه مدیریت، دانشگاه امام جواد(ع) یزد ، از ۱۳۹۶ تا کنون

پیشینه تدریس

 • مدیریت رفتار سازمانی
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت استراتژیک

 • مدیریت بهبود عملکرد

پیشینه تحقیقاتی

 • رفتار انسان در محیط کار

 • مدیریت استعداد
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت منابع انسانی
 • سیستم های ارزیابی عملکرد و مدیریت بهبود عملکرد

تألیف و ترجمه

آشنایی با سیستم‌های ارزیابی عملکرد

سال ۱۳۸۹

آشنایی با سیستم‌های ارزیابی عملکرد

دکتر سلاله شهوازیان

تآلیف

سال ۱۳۸۹

انتشارات نص

مقالات

تدوین نقشه استراتژی سازمان با بهره‌گیری از مدل Interpretive Structural Modeling (ISM)
محمدصالح اولیاء، حبیب الله میرغفوری، شهوازیان، سلاله (۱۳۸۹). کاوش های مدیریت بازرگانی، شماره ۴، ص: ۱۰۶-۹۲٫

شناسایی عوامل حفظ افراد مستعد از دیدگاه مدیران صنعت نفت و فعالان سایر صنایع
سلاله شهوازیان، سعید مرتضوی (۱۳۹۲). فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، شماره ۱۸، ص: ۱۲۶-۱۰۷٫

برداشت افراد با استعداد از عوامل مؤثر بر نگهداشت در صنعت منسوجات یزد
سلاله شهوازیان، سعید مرتضوی، محمد لگزیان، فریبرز رحیم نیا (۱۳۹۵). مدیریت فردا، شماره ۴۷، ص:۹۱- ۷۴٫

چالش‌های مدیریت منابع‌انسانی در دوران گذار از بحران‌ کرونا و ارائه راهکار در صنعت ‌هتلداری ایران
سلاله شهوازیان، فیروزه هاشمی (۱۳۹۹). فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، ویژه نامه همه گیری کوید ۱۹، ص: ۲۵۲-۲۱۷٫

ارزیابی راهنمایان تور از دیدگاه گردشگران خارجی در استان یزد
قاسم دهقانی زاده، سلاله شهوازیان (۱۳۹۹). فصلنامه گردشگری و توسعه، پذیرفته شده علمی.

تدوین مدل رفتار شهروندی سازمانی بر اساس مؤلفه های هوش هيجانی (موردمطالعه: کارکنان دانشگاه یزد)
مهدی رجبی راوری، سلاله شهوازیان، سميه کهدوئی (۱۳۹۸). مجله علمی پژوهش در روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره ۱۶، ص: ۱۸۴-۱۷۲٫

مروری بر استراتژی های تحرک دانش در سازمان های دانش محور
آرزو دیده گاه، سلاله شهوازیان، مهدی تولّائی (۱۳۹۹). مطالعات منابع انسانی، دوره ۱۰، شماره ۲، ص: ۳۰-۱٫

طراحی مدل ارزیابی عملکرد بر اساس متدولوژی کارت امتیازی متوازن با رویکرد MADM
سلاله شهوازیان، محمد صالح اولیا، سید حبیب الله میر غفوری (۱۳۸۷). ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت.

اولویت بندی استراتژی ها با استفاده از ماتریس اهمیت – عملکرد
محمد صالح اولیا، سلاله شهوازیان، محمد علی وحدت (۱۳۸۹). پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

شناسایی شایستگی های مدیران اجرایی ارشد جهت مقابله با بحران
علی شیرازی، سلاله شهوازیان (۱۳۹۲). کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری.

شناسایی عوامل حفظ افراد مستعد: رویکرد کیفی پدیدارنگاری
سلاله شهوازیان، سعید مرتضوی (۱۳۹۲). کنفرانس بین المللی مدیریت، چالش ها و راهکارها.

ارایه مدل تاثیرگذاری رفتار رهبری بر رضایت و عملکرد شغلی با اثر میانجی تعهد سازمانی
سلاله شهوازیان، سمیه خزاعی (۱۳۹۵). دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم.

ارائه چارچوب مفهومی برای سکوت سازمانی
سلاله شهوازیان، سعیده ذبیحی محمودآبادی (۱۳۹۷). سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی.

بررسی رابطه بین اضطراب اجتماعی و سلامت ذهن (مورد مطالعه دختران دبیرستانی ناحیه یک شهر یزد)
سلاله شهوازیان، مطهره شرفی (۱۳۹۷). پنجمین کنفرانس بین المللی روان شناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی.

ارائه چارچوبی برای ویژگی های راهنمایان تور
قاسم دهقانی زاده، سلاله شهوازیان (۱۳۹۸). چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی.

درون دادهای نامرئی شدن کارکنان
مطهره سادات طباطبائی، سلاله شهوازیان، ابوالفضل شرافت (۱۳۹۹). ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری

A dichotomous perception on talent retention factors: Phenomenography strategy
Solaleh Shahvazian, Saeed Mortazavi, Mohammad Lagzian, Fariborz Rahimnia (2016)., Iranian Journal of management studies, 9(4), 675-70

Designing strategy map with Interpretive Structural Modeling Case study: Yazd Baspar manufacturing group” integrating for Excellence
solaleh shahvazian, sheffield Hallam university, 2008

افتخارات و دستاوردها

علایق و مهارت ها

 • برنامه ریزی استراتژیک
 • تدوین سیستم ارزیابی عملکرد و برنامه مدیریت بهبود عملکرد
 • حل مسئله و تصمیم گیری