دورهمی گروه تربیت‌بدنی

دورهمی گروه تربیت بدنی با حضور ریاست محترم مؤسسه، مدیر گروه و اساتید، در این جلسه در خصوص مسائل و برنامه های ترم پیش رو بحث و تبادل نظر شد.