معرفی دانشکده

دانشکده مدیریت از سال 1399 با اخذ مجوز شروع به فعالیت نمود. این دانشکده هم اکنون شامل 3 گروه آموزشی میباشد.

در حال حاضر این دانشکده در چهار رشته کارشناسی ارشد (مدیریت بازرگانی – گرایش تجارت الکترونیک، مدیریت منابع انسانی – گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی، مدیریت کسب و کار – گرایش مالی، مدیریت کارآفرینی – گرایش گردشگری)، شش رشته کارشناسی (مدیریت مالی، مدیریت بیمه، مدیریت امور بانکی، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت کسب و کارهای کوچک)، دو رشته کارشناسی ناپیوسته (مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی) و یک رشته کاردانی (امور اداری) دانشجو میپذیرد. لازم به ذکر است دانشکده مدیریت از دانش، مهارت و توانمندی 7 عضو هیأت علمی بهره مند است.

رئیس دانشکده

سلاله شهوازیان

  • دکتری مدیریت رفتاری از دانشگاه فردوسی مشهد

  • ۰۳۵۳۸۲۸۱۲۰۰-۳ (داخلی ۲۷۱)

اطلاعات بیشتر >

گروه های آموزشی