معرفی دانشکده

دانشکده علوم انسانی از سال 93 با اخذ مجوز فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد. این دانشکده هم اکنون شامل 4 گروه آموزشی می باشد.

این دانشکده یکی از محبوبترین دانشکده ‌های علوم انسانی در سطح استان و دارای بیشترین تعداد دانش ‌آموخته است. تلفیق مطالعه و تحقیق با فعالیت های تجربی در زمینه های شغلی فرصت درخشانی را برای دانشجویان این دانشکده فراهم نموده است تا بتوانند بیشترین درصد اشتغال پس از دانش آموختگی را به دست آورند.

در حال حاضر این دانشکده در چهار رشته کارشناسی ارشد (حسابداری، روانشناسی عمومی، علوم تربیتی – آموزش و بهسازی منابع انسانی، علوم تربیتی – آموزش و پرورش ابتدایی)، چهار رشته کارشناسی (روانشناسی، مشاوره، حسابداری، آموزش زبان انگلیسی)، دو رشته کارشناسی ناپیوسته (علمی کاربردی حسابداری، آموزش زبان انگلیسی) و یک رشته کاردانی (حسابداری) دانشجو می پذیرد.