داریوش پورسراجیان

 اینجانب اعتقاد دارم دستیابی به اهداف بزرگ با نو‌اندیشی، برنامه‌ریزی و پشتکار محقق خواهد شد.

 • دانشکده مدیریت

 • گروه مدیریت بازرگانی

 • استادیار

 • یزد

 • poursarrajian@iju.ir

 • ۰۳۵۳۸۲۸۱۲۰۰-۳ (داخلی ۲۲۵)

پیشینه

پیشینه تحصیلی

 • دکتری: مدیریت­ منابع­ انسانی – رفتار سازمانی – دانشگاه تهران – ۱۳۹۸

 • کارشناسی ارشد: مدیریت ارشد کسب و کار – عمومی – دانشگاه صنعتی شريف – ۱۳۸۲

 • کارشناسی: مهندسی صنایع – برنامه­ ریزی و تحلیل سیستم­ها – دانشگاه صنعتی شريف – ۱۳۷۸

پیشینه اجرایی

 • ریاست دانشگاه امام جواد(ع)

 • معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه امام جواد(ع)

 • ریاست پارك علم و فناوری يزد

 • نماينده دولت و رئيس هيأت مديره صندوق پژوهش و فناوری استان يزد

 • نماينده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هيأت اجرايی منطقه ويژه علم و فناوری يزد

 • مدیر گروه مدیریت دانشگاه امام جواد(ع)

 • مدیر مرکز رشد مدیریت و علوم انسانی پارك علم و فناوری يزد

 • مدیر طرح و برنامه و مشاور رئیس پارك علم و فناوری يزد

 • مجری طرح آموزش رؤسا، معاونین و مدیران اجرایی پارکهای علم و فناوری کشور

 • مسئول راه اندازی منطقه ویژه علم و فناوری یزد

 • مسئول راه اندازی مرکز مدیریت و توسعه فناوری در پارک علم و فناوری یزد

 • گروه اجرايی شركت صنايع مخابراتی راه دور (پروژه ملی كارت سوخت)، بهمن 1384

 • مدير قراردادهای ساخت و تأمين قطعات داخلی سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران / شركت مهندسی تكنوتار، شهريور 1382 – بهمن 1384

 • طراحی و پياده‌سازی سيستم‌های اطلاعات مديريت، شركت سهامی مهندسی برق (مشانير)، 1377 – 1375

 • طراحی و اجــرای ساختار گزارش‌های وضعيت نيروی انسانی و ارائه تحليل‌های آماری، شركت سهامی مهندسی برق (مشانير)، 1376

 • طراحی برنامه‌ زمان‌بندی و كنترل‌ پروژه‌‌های مطالعاتی و طراحی ساخت، شركت سهامی مهندسی برق (مشانير)، 1378

 • عضو هيأت علمی تمام وقت گروه مدیریت دانشگاه امام جواد(ع)

 • عضو هیئت مدیره انجمن علمی پارکها و مراکز رشد فناوری کشور (STPIA)

 • عضو شورای برنامه ریزی تحرک توسعه استان یزد

 • عضو شورای هماهنگی فناوری و نوآوری استان یزد

 • عضو کمیته فناوری و نوآوری کارگروه پژوهش، فناوری و نوآوری استان یزد

 • عضو کارگروه آموزش و بهسازی منابع انسانی پارکها و مراکز رشد کشور

 • عضو هیئت فنی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان یزد

 • عضو کميته تخصصی توسعه صنايع نوين استان يزد

 • عضو کميته اجرايی طرح ارتقاء بهره وری در دستگاه های دولتی استان يزد

 • عضو شورای راهبری طرح پژوهشی امکانسنجی و ظرفيت سنجی توسعه صنايع نوين استان يزد

 • دبير کميته علمی – پژوهشی و عضو کميته تحول اداری پارک علم و فناوری يزد

پیشینه تدریس

 • مدیریت توسعه منابع انسانی

 • رهبری و رفتار سازمانی

 • تحول سازمانی و مهندسی فرآیندهای سازمانی

 • ارزیابی عملکرد

 • مباحث پویایی شناسی سیستمهای اقتصادی – اجتماعی

پیشینه تحقیقاتی

 • طراحی مدل عمومی اخذ عوارض کسب و پیشه در شهرداری یزد با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمها (داریوش پورسراجیان، علی حاجی غلام سریزدی، محمدسپهر، سیدرضا زکی پور، لیلا توانگر، مژگان سلطانی) – 1402

 • مجری طرح ايجاد منطقه ويژه فناوری معدن و صنايع معدنی در شهرستان بافق، مرکز پژوهشی سنگ آهن دانشگاه يزد، 1394

 • استخراج دینامیزمهای موجود در رفتار مؤسسات دانش بنیان مستقر در پارکهای علم و فناوری کشور، 1393

 • مجری طرح تحليل زنجیره ارزش صنايع پلاستيک استان يزد، شرکت شهرکهای صنعتی يزد، 1390- 1391
 • مجری طرح تحليل سرمايه گذاری در منطقه ويژه اقتصادی يزد، شرکت شهرکهای صنعتی يزد، 1390- 1391

 • مجری طرح پژوهشی طراحی مفهومی کريدور علم و فناوری يزد، پارک علم و فناوری يزد و استانداری يزد، 1385- 1390

 • ناظر طرح اصلاح ساختار وتشکيلات نيروی انسانی پارک علم و فناوری يزد، 1390/ در حال اجرا

 • ناظر طرح ارزيابی وضعيت کسب و کار فارغ التحصيلان رشته های علوم انسانی (تدوين شرح وظايف، ساختار و مکانيزمهای عملکردی مرکز رشد مديريت و علوم انسانی)، 1389/ درحال اجرا

 • ناظر طرح بازنگری برنامه استراتژيک و تدوين برنامه دوم توسعه پارک علم و فناوری يزد، 1388-1389

 • مجری طرح پژوهشی ايجاد مرکز مديريت و توسعه فناوری پارک علم و فناوری يزد، 1389

 • مجری طرح پژوهشی مطالعات تطبيقی پارکها، مراکز رشد و ساير نهادهای فعال در زمينه تجاری سازی نتايج توسعه علوم انسانی، پارک علم و فناوری يزد، 1388

 • مجری طرح پژوهشی مطالعات راه اندازی مرکز رشد مديريت پارک علم و فناوری يزد، 1386

 • مجری پروژه “طرح توجيهي پژوهشكده مديريت و توسعه فناوري پارک علم و فناوري يزد”، پارك علم و فناوري يزد، علي حاجي غلام سريزدي، داریوش پورسراجیان، (1388).

 • مجری طرح مطالعه تواناييهای اقتصادی و فناوری يزديهای مقيم خارج از استان يزد، پارک علم و فناوری يزد و استانداری يزد، 1385 – 1387

 • مجری طرح مطالعه و برنامه ريزی آموزش مديران پارکهای علم و فناوری کشور، دفتر پارکها و مراکز رشد علم و فناوری وزرات علوم، تحقيقات و فناوری، زمستان 1385

 • مجری طرح بازنگری برنامه استراتژيک و تدوين برنامه کاری 5 ساله اول پارک علم و فناوری يزد، 1385

 • همکار طرح برنامه‌ريزی استراتژيك صنايع صنام‌الكترونيك، 1381- 1382

 • همکار طرح مطالعه استراتژيك سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران، پروژه تدوين استراتژی توسعه صنعتی كشور، وزارت صنايع و معادن، دانشكده مديريت دانشگاه صنعتی شريف، 1380

تألیف و ترجمه

مناطق آزاد صنعتی - تجاری ایران و جهان

مناطق آزاد صنعتی – تجاری ایران و جهان

انتشارات سیدعلی زاده

تألیف ۱۳۹۲

مقالات

چاپ شده

تحلیل پویایی نظام حمایت در ساختار منابع انسانی پارک‌های علم و فناوری ایران
فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی – 1401

تحلیل اثر ارتقای برند بر عملکرد منابع انسانی ستاد و شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری
فصلنامه رشد فناوری – 1401

ارائه الگوی تعاملی منابع انسانی در پارکهای علم و فناوری کشور با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی
داریوش پورسراجیان، محمدسعید تسلیمی، مجتبی امیری، علینقی مشایخی. فصلنامه علمی- پژوهشی راهبرد، شماره 27، زمستان 97

معرفی و استفاده از رویکرد “تمایز مثبت” در شناسایی ظرفیتهای بهبود عملکرد مؤسسات مستقر در پارک علم و فناوری یزد
محمدصالح اولیا، عباس زارع بنادکوکی، علی حاجی غلام سریزدی، شهرام شکوهی، داریوش پورسراجیان. فصلنامه رشد فناوری، شماره 38، بهار 93، صفحه 14 – 24

ارائه مدل مفهومی بکارگیری مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط با رویکرد پویا
مونا اسماعیل زاده ، داریوش پورسراجیان. فصلنامه علمی پژوهشی بهبود مدیریت، شماره 21، تابستان 92

تعیین و اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش در پارکهای علم و فناوری
نسیبه سالاری، داریوش پورسراجیان، محمدصالح اولیاء، شهرام شکوهی. فصلنامه رشد فناوری، شماره 27، تابستان 90، صفحه 3 – 10

The relationship between hardiness and burnout among the teachers of the universities and higher educational institutes – case study
Ahmad Haji Moradi, Dariush Poursarrajian, Alireza Alizadeh Naeeni,  European Journal of Natural and Social Sciences 2013  – vol.2, No. 3(s), pp. 500-506

Strategic management of foreign vassals in iran regarding world recession period
S. Rokooei, R. Miralami, A.Modarresi D. Poursarrajian, Procedia Social and Behavioral Sciences 24 (2011) 174 –180 ELSEVIER

ارائه شده در کنفرانسهای ملی و بین المللی

تبیین مفاهیم انصاف درک شده از خدمات، شهرت و بهزیستی ذهنی در آموزش عالی
داریوش پورسراجیان – 1402

تحلیل ساختار پویای منابع انسانی در سطح پارکهای علم و فناوری با استفاده از رویکرد پویایی شناسی کیفی سیستمها
محمدسعید تسلیمی، داریوش پورسراجیان، علی حاجی غلام سریزدی، مژگان سلطانی. اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل، دانشگاه فردوسی مشهد، 20 و 21 آذر 1398

ارائه مدل کاربردی ارزیابی دانش کارکنان به عنوان شاخص مقایسه دانش سازمانها
ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانش، 6 و 7 اسفند 1397، سالن همایش های بین المللی شهید بهشتی، تهران

تحلیل استراتژیک زنجیره ارزش صنعت پلاستیک استان یزد
اولین کنفرانس ملی حسابدای و مدیریت، 1 اسفند 1394، مرکز همایشهای پژوهشگاه نیرو، تهران

تحلیل عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در سازمانهای آموزشی ایران با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی
محمد صالح اولیا، داریوش پورسراجیان، محمد علی گمار. کنگره بین المللی جامع مدیریت ایران ،26 مهر 1394، تهران

بررسی عوامل راهبردی در شکلگیری شهر خلاق
کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی، 7 خرداد 1394، جزیره کیش

ارائه مدل درخت کاج برای شناسایی موانع توسعه فناوری در استان یزد
علی حاجی غلام سریزدی، داریوش پورسراجیان. پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی، آذر 1394، تهران

تحلیل دینامیکی کیفیت تحصیلی دانشجویان در مراکز آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشگاه امام جواد(ع) یزد)
سجاد غلامی، داریوش پورسراجیان، عای حاجی غلام سریزدی. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت آموزشی، بهمن 1394، تهران

ارائه مدل اندازه گیری دانش کارکنان و تعیین اندازه دانش سازمان
اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت حسابداری و علوم اجتماعی، 31 خرداد 1393، دانشگاه گیلان

مناطق ویژه علم و فناوری؛ مکانیزم توسعه خلاق و پایدار
اولین کنفرانس ملی حسابدای و مدیریت، اسفند 1392، مرکز همایشهای پژوهشگاه نیرو، تهران

تدوین استراتژیهای منابع انسانی در پارکهای علم و فناوری ایران
داریوش پورسراجیان، مونا اسماعیل زاده مشهدی. دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن مدیریت راهبردی ایران و دانشگاه بنگور انگلستان، 3و4 آذر ماه 1392، تهران

تدوین نقشه غنی ذینفعان پاركهای علم و فناوری در ایران
علی حاجی غلام سریزدی، داریوش پورسراجیان. دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن مدیریت راهبردی ایران و دانشگاه بنگور انگلستان، 3و4 آذر ماه 1392، تهران

تحلیل استراتژیک صنعت کاشی و سرامیک ایران و ایتالیا؛ مطالعه موردی: شرکت صنایع کاشی مریم میبد و مارازی ایتالیا
داریوش پورسراجیان، محمد سپهر، عمادالدین عطاری. دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن مدیریت راهبردی ایران و دانشگاه بنگور انگلستان، 3و4 آذر ماه 1392، تهران

بررسی زمینه‌های توسعه و چالشهای شکل گیری شهر خلاق مطالعه موردی: شهر یزد
محمد سپهر، داریوش پورسراجیان. همایش ملی شهر خلاق، ایده ها و چالش های ایران، 27 و 28 آذر ماه 1392، جزیره قشم، ایران

بررسی رابطه سخت رویی و فرسودگی شغلی در اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی
احمد حاجی مرادی، داریوش پورسراجیان، علیرضاعلیزاده، مجتبی ابراهیمی رومنجان. کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، 25 و 26 شهریور ماه 1392، شیراز، ایران

تحلیل نقش نهاد مدیریت و توسعه فناوری در ارتباط ساخت‌یافته دانشگاه و صنعت با استفاده از رويكرد پويايی های سيستمی
داریوش پورسراجیان، علی حاجی غلام سریزدی. اولین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه، 9 و 10 اسفند 91، یزد

بررسی و شناسایی موانع تسهیم دانش؛ مطالعه موردی : مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع)
داریوش پورسراجیان و مژگان سلطانی. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، 23 آبان 1391، بابلسر، دانشگاه مازندران

ارزیابی و رتبه بندی معیارهای موفقیت سیستم مدیریت دانش در پارکهای علم و فناوری
داریوش پورسراجیان و مهسا دارابی و مژگان سلطانی. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، 23 آبان 1391، بابلسر، دانشگاه مازندران

عوامل مؤثر بر خلاقیت و نوآوری در مؤسسات دانش بنیان مستقر در پارکها و مراکز رشد فناوری
مژگان سلطانی علی آبادی و داریوش پورسراجیان. چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری، 7و8 خردادماه 91، تهران

منطقه ویژه فناوریهای معدنکاری؛ ساختاری جهت ایفای نقش توسعه پایدار منطقه ای در شهرستان بافق
داریوش پورسراجیان، شهرام شکوهی، علی رضا یاراحمدی، حسین رحیمی. اولین کنفرانس ملی فناوری های معدنکاری ایران، 15- 17 شهریور 91، یزد

استخراج دینامیزم های موجود در رفتار شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارکهای علم و فناوري با رویکرد سیستم داینامیک
علی حاجی غلام، داریوش پورسراجیان. اولین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی ایران، 7و 8 دی ماه 90، شیراز

عوامل تأثیر گذار بر موفقیت موسسات دانش بنیان مستقر در پارکهای علم و فناوری در اجرای فرآیند مدیریت دانش
داریوش پورسراجیان، شهرام شکوهی، ناصر نسیم سبحان. چهارمین کنفرانس ملی مدیریت دانش، 25 و 26 بهمن ماه 90، تهران

مرکز مدیریت و توسعه فناوری؛ مکانیزم ایفای نفش پارکهای علم و فناوری در مدیریت و توسعه تکنولوژی
داریوش پورسراجيان، شهرام شکوهی، علی رضا یاراحمدی، علی حاجی غلام سریزدی. چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی، 17 و 18 آبان 1389 تهران، سالن همایشهای بین المللی رازی

An investigation into the modifying role of organizational justice in the relationship between transformational leadership
Mohammad ali vahdat, Dariush poursarrajian, Roya Hassan zade – 2nd international conf. on new challenges management and business – 9 -10 SEP, 2015 – Ardabil, Iran

A Glance at the Dynamisms in the Behavior of the Knowledge based Firms Inhabited STP’s
D.poursarrajian , M. ghavidel- 14-17 NOV. 2012- Daigeon, Korea

A dynamic model to evaluate technological performance of multi-tenant building inhabitants
S.Khosravi, D.Poursarrajian, S. shookuhi,(ASPA-IASP 2011 ISFAHAN) -15th ASPA Annual Conference, Nov22 -24, 2011 Isfahan, iran

Application of Positive Deviance to Improve the Success rate of Technology parks & incubators
M.S.Owlia, D.Poursarrajian, S. Shookuhi, (ASPA-IASP 2011 ISFAHAN ) -15th ASPA Annual Conference, Nov22 -24, 2011 Isfahan, iran

Implementing Quality Function Deployment (QFD) in STPs; Higher Competitiveness through Understanding the Voice of Clients
D.Poursarrajian, S. shookuhi M.S.Owlia, (ASPA-IASP Joint Conference) 13th ASPA Annual Conference, November25-27, 2009 Hsinchu, Taiwan

The Role of STP’s in Performing Financial Policies of Governments to Support Innovation Clusters
D.Poursarrajian, M.S.Owlia, M.Hassan Rezaean, M.Ghavidel, (ASPA-IASP Joint Conference) 11th ASPA Annual Conference, Oct 23 – 26 ,2007 Ansan, Korea

Yazd Science & Technology Park Innovation System
M.Ghavidel, S.Jalilian, D.Poursarrajian, T.Farhangnia, (ASPA-IASP Joint Conference) 11th ASPA Annual Conference, Oct 23 – 26 ,2007 Ansan, Korea

افتخارات و دستاوردها