حضور خدام امام رضا (ع) در مؤسسه به مناسبت ولادت آن امام رئوف – ۱۴۰۲