اطلاعات تماس

برای دوره MBA و دریافت کد تخفیف عضو انجمن پویایی شناسی سیستم ها و پرداخت نقدی و یا قسطی با شماره 09137777513 (سرکار خانم مهندس میراب) تماس بگیرید، سقف تخفیف دوره 10% می باشد.