اطلاعات تماس

برای دوره MBA و دریافت کد تخفیف عضو انجمن پویایی شناسی سیستم ها و پرداخت نقدی و یا قسطی با شماره ۰۹۱۳۷۷۷۷۵۱۳ (سرکار خانم مهندس میراب) تماس بگیرید، سقف تخفیف دوره ۱۰% می باشد.